Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 6

Asianro 265/01.01.00.00/2022

 

 

Toistaiseksi voimassaolevien virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella vanhuspalveluissa

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

Vanhuspalveluiden vuoden 2022 käyttö- ja talousarviosuunnitelmissa on ikääntyneiden palveluohjauksessa varauduttu kahden palveluohjaajan sekä vanhuspalveluiden lääkäripalveluissa yhden lääkärin ja yhden erikoislääkärin toistaiseksi voimassa oleviin virkoihin 1.3.2022 alkaen.

 

Ikääntyneiden palveluohjaus

 

Vahvistamalla ikääntyneiden palveluohjausta kahdella palveluohjaajalla vahvistetaan palveluohjauksen kyvykkyyttä vastata lakisääteisessä ajassa palvelutarpeen arvioinnista, palveluiden suunnittelusta ja koordinoinnista.

Palveluohjauksessa on lakisääteisiä tehtäviä, joissa palveluohjaajan tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä ja tehtävän hoitajan tulee siten olla virkasuhteessa. Palveluohjaajat tekevät lain edellyttämiä palvelutarpeen arvioon perustuvia viranhaltijapäätöksiä kuntalaisille.

Vanhuspalveluiden lääkäripalvelut

Vanhuspalveluiden lääkäripalvelut on tuotettu 1.1.2016 alkaen ns. lääkäripoolissa. Tänä aikana lääkäripoolin tehtävät ovat laajentuneet ja potilasmäärät lisääntyneet mm. virtuaalikotihoidon myötä. Kotisairaalaa on kehitetty vastaamaan suositusten mukaista lääketieteellisen ja palliatiivisen hoidon osaamista. Arviointi- ja kuntoutusyksikön toiminta on käynnistymässä ja yksikkö tarvitsee vahvaa geriatrian ja kuntoutuksen osaamista. Puitesopimuksen mukaisen yksityisen palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen lääkärintyön siirtäminen omaksi tuotannoksi mahdollistaa resurssien sujuvamman käytön, tehostaa asiakaspalvelua ja siten lisää tuottavuutta.

 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Kuntalaiset saavat oikea-aikaisesti tarvitsemansa palvelun. Edistää kaupungin kyvykkyyttä toteuttaa lakisääteisiä tehtäviä.  

 

 

Esitys                                                Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan palvelualueelle vanhusten palveluohjaukseen perustetaan kaksi palveluohjaajan toistaiseksi voimassa olevaa virkaa.

 

Palveluohjaajan palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen hinnoittelukohdan 04SOS050 mukaan. Palveluohjaajan viran kelpoisuusvaatimus on soveltuva sosiaali- tai terveydenhuollon AMK- tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto. Viroissa noudatettava työaika on yleistyöaika 38,25 t/vko.

 

Lisäksi perusturva- ja terveyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan palvelualueelle vanhuspalveluiden lääkäripalveluihin perustetaan lääkärin ja erikoislääkärin toistaiseksi voimassa olevat virat.

 

Lääkärin palkkaus määräytyy Kunnallisen lääkäreiden virkaehtosopimuksen ja paikallisen virkaehtosopimuksen ”Kuopion kaupungin lääkäripooliin kuuluvien viranhaltijoiden palkkauksesta” mukaan. Viran kelpoisuusehtona on laillistetun lääkärin tai erikoislääkärin pätevyys. Virassa noudatettava työaika on 38,25 t/vko.

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Marja-Liisa Laitinen

puh. +358 44 718 1413

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa