Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 03.02.2022/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 674/00.01.02.00/2022

 

 

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2022

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Yleistä valvontasuunnitelmasta ja valvontaohjelmasta

 

Ympäristönsuojelulain (YsL 527/2014) 168 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen ympäristönsuojelulain mukaista säännöllistä valvontaa varten valvontasuunnitelma, sekä jätelain 124 §:n mukaan kunnan on laadittava valvontasuunnitelma ko. pykälän mukaisista kunnan valvonnassa olevista jätehuollon kohteista. Suunnitelmat voidaan yhdistää samaan valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa kuvataan tämän lisäksi valvonnan järjestäminen ja riskiarvioinnin perusteet sekä valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma vuosille 2022-2024 on hyväksytty ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksessa 16.12.2021. Jätelain mukainen valvontasuunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi (JL 124 §).

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 168 §:n sekä jätelain 124 § mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkistuksista ja niiden muusta säännöllisestä valvonnasta ohjelma (valvontaohjelma). Valvontaohjelmassa on oltava tiedot valvottavista kohteista ja niihin kohdistettavista säännöllisistä valvontatoimista. Valvontaohjelma on pidettävä ajan tasalla.

 

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 30 §:n mukaan valvontaohjelmassa on oltava:

 

                                                                                     1            suunnitelma ohjelmakaudella toteutettavista erityyppisten luvanvaraisten ja rekisteröitävien toimintojen määräaikaistarkastuksista

                                                                                     2            tiedot muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista säännöllisen valvonnan toimenpiteistä

                                                                                     3            kuvaus edellisen kauden valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisesta.

 

                                                          Kunnan valvontaohjelmaan ei sisälly ELY-keskuksen valvontaan kuuluvat lupavelvolliset toiminnat, vaikka kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääsääntöisesti osallistuukin ELY-keskuksen tekemille tarkastuksille.

 

 

 

 

Valvonnan maksullisuus

 

Suunnitelmakauden valvontaohjelmaan sisältyvistä valvontatarkastuksista ja muista ohjelman mukaisista valvontatoimenpiteistä voidaan ympäristönsuojelulain 205 §:n ja jätelain 124 §:n perusteella periä maksu.

 

Ympäristönsuojelulain ja jätelain mukaiset valvontamaksut on päätetty ympäristö- ja rakennuslautakunnan 13.8.2020 § 55 hyväksymässä Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Valvontaohjelman mukaisen ympäristönsuojelulain mukaisen tarkastuksen maksu on tällä hetkellä 570,00 euroa ja jätelain mukaisen tarkastuksen maksu 500 euroa. Niin sanotuille mikroyrityksille (YsL 206 §) tehtävistä tarkastuksista perittävästä tarkastusmaksusta vähennetään 25 %.

 

 

Vuoden 2021 valvontaohjelman toteutuminen

 

Vuoden 2021 valvontaohjelmaan sisältyi suunnitelmallisia tarkastuksia lupavelvollisiin ja rekisteröityihin kohteisiin seuraavasti ja niiden toteuma oli seuraava

 

                                                                                     1            Ympäristönsuojelulain mukaiset kohteet

KUOPIO

Toimiala

Suunnitellut tarkastukset (kpl)

Tehdyt tarkastukset (kpl)

Toteuma (%)

 

Energiantuotanto

5

5

100

 

Jakeluasemat

16

11

69

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

4

0

0

 

Asfalttiasemat

2

2

100

 

Betoniasemat

2

1

50

 

Elintarvike-teollisuus

1

0

0

 

Eläinsuojat

20

7

35

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

1

1

100

 

Jätteenkäsittely-toiminnat

4

4

100

 

NaapL:n mukainen toiminta

1

1

100

SUONENJOKI

Toimiala

Suunnitellut tarkastukset (kpl)

Tehdyt tarkastukset (kpl)

Toteuma (%)

 

Energiantuotanto

2

2

100

 

Jakeluasemat

2

2

100

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

2

0

0

 

Betoniasemat

1

1

100

 

Eläinsuojat

4

0

0

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

1

1

100

 

Jätteenkäsittely-toiminnat

1

1

100

KUOPIO JA SUONENJOKI

YHTEENSÄ

 

69

39

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojelulain mukaisista suunnitelmallisista tarkastuksista jäi toteutumatta vajaa puolet. Tarkastuksia jäi tekemättä siksi, että tarkastuksia jouduttiin lykkäämään muiden kiireellisemmiksi katsottujen tehtävien vuoksi. Tarkastamatta jäi 5 kohdetta, joissa toiminta oli loppunut tai loppumassa (eläinsuoja ja murskaamo) tai toimintaa ei ollut vuonna 2021 (osa louhimoista ja murskaamoista). Lisäksi tarkastamatta jäi 2 kohdetta, joissa toiminta oli muuttumassa, jolloin vanhaa toimintaa ei ollut syytä tässä vaiheessa tarkastaa (betoniasema ja eläinsuoja). Jos toteutuman tarkastelusta jätetään pois nämä kohteet, on suunniteltujen tarkastusten toteutumaprosentti 63 %.

 

Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi ympäristölupavelvollisiin ja rekisteröityihin kohteisiin tehtiin myös muita tarkastuksia (ELY-keskuksen tarkastuksille osallistuminen, vireillä olevien lupa- ja valvonta-asioiden vuoksi tehdyt tarkastukset, muut ajankohtaiset tarkastukset).

 

                                                                                     2            Maa-aineslupakohteiden valvonta

Valvottavia ottoalueita oli vuoden 2021 alussa Kuopiossa 89 kpl ja Suonenjoella 17 kpl. Maa-ainesten ottokohteita suunniteltiin tarkastettavaksi riskiluokituksen perusteella vuonna 2021 62+9=71 kpl. Riskiluokituksen perusteella valituista kohteista Kuopiossa 55:llä ja Suonenjoella 9:llä kohteella oli vuonna 2021 toimintaa. Tarkastuksia edellä mainituilla kohteilla tehtiin Kuopiossa 53 kpl ja 8 kpl Suonenjoella, toteumaksi muodostuu näin ollen 95 %.

 

Suunnitelmallisten tarkastusten lisäksi maa-aineslupa kohteisiin tehtiin lisäksi myös muita tarkastuksia (vireillä olevien lupa- ja valvonta-asioiden vuoksi tehdyt tarkastukset, muut ajankohtaiset tarkastukset).

 

                                                                                     3            Jätelain mukainen valvonta

 

Valvontaohjelman mukainen suunniteltu valvonta toteutui. Jätelain 100 §:n mukaan rekisteröityjä kohteita tarkastettiin Kuopiossa suunnitelman mukaisesti (5 kpl). Suonenjoella ko. kohteita ei ollut tarkastusvuorossa yhtään. Asuinkiinteistöjen kompostointitarkastuksia tehtiin Kuopiossa ja Suonenjoella suunnitellusti yhteensä 89 kpl. Suunniteltu kyselytutkimus kuljettajien kautta vaarallisten jätteiden synnystä yrityksissä Kuopiossa ja Suonenjoella toteutettiin, mutta kyselytutkimuksen tulos oli vaatimaton saatujen vastausten vuoksi.

 

                                                                                     4            Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen valvonta

Merenkulun ympäristönsuojelulain mukaisia tarkastuksia tehtiin Kuopiossa seitsemän. Suonenjoelle suunnitellut kaksi tarkastusta siirtyivät vuodelle 2022.

 

 

 

Kuopion alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden valvontaohjelma vuodelle 2022

 

                                                                                     1            Ympäristönsuojelulain mukaiset kohteet

 

Vuoden 2022 alussa ympäristölupavelvollisten ja rekisteröityjen toimintojen lukumäärä toimialoittain, niiden toimialakohtainen tarkastusväli sekä vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset ovat seuraavat

KUOPIO

Toimiala

Tarkastus-väli (vuotta)(*)

Kohteiden lukumäärä (kpl)

Suunniteltujen tarkastusten määrä vuonna 2022 (kpl)

 

Energiantuotanto

5

11

 

 

Jakeluasemat

5

52

7

 

VOC-yhdisteitä käyttävä toiminta

3

3

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

5

45

24

 

Asfalttiasemat

5

3

 

 

Betoniasemat

5

4

2

 

Elintarviketeollisuus

3

5

3

 

Eläinsuojat ja turkistarhat

5

115

34

 

Liikennevarikot

5

1

1

 

Moottoriurheilu- ja ampumaradat

3

7

 

 

Krematoriot

5

2

 

 

Jätteenkäsittely-toiminnat

3

19

1

 

NaapL:n mukainen toiminta

3

2

1

SUONENJOKI

Toimiala

Tarkastus-väli (vuotta)(*)

Kohteiden lukumäärä (kpl)

Suunniteltujen tarkastusten määrä vuonna 2022 (kpl)

 

Metsäteollisuus

3

1

1

 

Metalliteollisuus

5

2

1

 

Energiantuotanto

5

4

 

 

VOC-yhdisteitä käyttävä toiminta

3

2

1

 

Jakeluasemat

5

7

 

 

Kivenlouhimot ja -murskaamot

5

12

10

 

Asfalttiasemat

5

1

 

 

Betoniasemat

5

2

 

Elintarviketeollisuus

3

1

1

 

Eläinsuojat

5

10

4

 

Ampuma- ja moottoriurheiluradat

3

4

1

 

Jätteenkäsittely-toiminnat

3

4

 

NaapL:n mukainen toiminta

3

1

 

KUOPIO JA SUONENJOKI YHTEENSÄ

 

 

320

 

 

(*) = laitoskohtaisesti tarkastusväli voi olla lyhyempi esim. pohjavesialueilla tai kohteen kokoon perustuen

 

                                                                                     2            Maa-aineslupakohteiden valvonta

Valtioneuvoston asetuksen maa-ainesten ottamisesta 7 §:n mukaan valvontaviranomaisen on suoritettava tarkastus riittävän usein toiminnan seuraamiseksi, ottaen huomioon luvan saajan järjestämä omavalvonta ja asiantuntemus sekä ottamistoiminnan laatu laajuus. Asetuksen mukaisesti kaikilla lupa-alueilla tehdään alkutarkastus ennen maa-ainesten ottamiseen ryhtymistä ja lopputarkastus, kun ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen.

 

Valvottavia ottoalueita on vuoden 2022 alussa Kuopiossa 91 kpl ja Suonenjoella 14 kpl. Maa-ainesten ottokohteita tarkastetaan riskiluokituksen perusteella vuonna 2022 53+8=61 kpl.

 

                                                                                     3            Jätelain mukainen valvonta

 

Jätelain 124 §:n mukaan toiminnat ja laitokset, joissa muodostuu vaarallisia jätteitä sekä keräystä harjoittavat sekä jätteen välittäjänä toimivat tulee tarkastaa määrävälein asianmukaisesti. Vaarallisia jätteitä tuottavia toimintoja Kuopiossa ja Suonenjoella ei ole vielä niiden suuren määrän vuoksi kartoitettu (arvio yli 2000). 

 

Jätelain mukaan kunnan valvontasuunnitelmaan on sisällytettävä toiminnat ja laitokset, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja, sekä jätelain 100 §:n mukainen jätteen ammattimainen keräystoiminta.

 

Viranomaisten valvontatieto perustuu erityisesti toiminnanharjoittajien ilmoituksiin, yleisöilmoituksiin, toiminnanharjoittajan määräaikaisraportointeihin, taloudellista tilannetta kuvaavaan riskimittariin ja ympäristön tilaa koskevien raporttien seurantaan sekä niiden arvioimiseen.

 

Kompostointitarkastuksia tullaan vuonna 2022 tekemään keväällä myöhemmin valittavalla alueilla.

 

Jätelain mukaiset

 tarkastukset,

KUOPIO

Kohteita

Suunniteltuja tarkastuksia

Jätelain 100 § nojalla rekisteröidyt kohteet

154

1

Asuinkiinteistöjen kompostointitarkastukset

7056

50-60

Projektina: pohjavesialueilla sijaitsevien yritysten jätehuolto (Nilsiä)

Muut jätehuolto- tarkastukset

5000

 

 

Jätelain mukaiset

tarkastukset,

SUONENJOKI

Kohteita

Suunniteltuja tarkastuksia

Jätelain 100 § nojalla rekisteröidyt kohteet;

16

3

Asuinkiinteistöjen kompostointitarkastukset

948

 

Muut jätehuolto- tarkastukset

ei tiedossa

 

 

                                                                                     4            Merenkulun ympäristönsuojelulain mukainen valvonta

 

Merenkulun ympäristönsuojelulain 9 luvun 3 §:n mukaan sataman pitäjän on tehtävä jätehuoltosuunnitelma aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuollon järjestämiseksi.

 

Jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava, jos jätteiden laatu, määrä tai jätehuolto muuttuu merkittävästi. Jos jätehuoltosuunnitelmaa ei ole ollut tarpeen aiemmin päivittää, tulee viiden vuoden välein sataman pitäjän lähettää valvontaviranomaiselle ilmoitus, että jätehuoltosuunnitelma on edelleen voimassa, joka tekee tästä merkinnän valtion ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

 

Suurin osa Kuopion kohteista päivitetään seuraavan kerran vasta vuonna 2023, ellei muutoksista muuta aiheudu. Huvivenesatamat tarkastetaan rekisteröinnin yhteydessä ja tarvittaessa esimerkiksi muutosten yhteydessä.

 

Rekisteröidyt

huvivenesatamat,

KUOPIO

Lukumäärä

Suunniteltuja tarkastuksia

satamia, jotka sisältyvät rekisteröinteihin

76

14

 

Rekisteröidyt

huvivenesatamat,

SUONENJOKI

Lukumäärä

Suunniteltuja tarkastuksia

satamia, jotka sisältyvät rekisteröinteihin

2

2

 

 

Esitys                                                Lautakunta merkitsee tiedoksi ympäristönsuojelun valvontaohjelman vuodelle 2022.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Leena Karppinen

puh. +358 44 718 2146

Jouni Hoffren

puh. +358 44 718 2186

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                               Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Puheenjohtajana asiakohdassa toimi varapuheenjohtaja Suihkonen.

 

                                                          Merkittiin, että puheenjohtaja Hakokivi saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana.

 

                                                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                          Merkittiin, että ympäristötarkastaja Hoffren poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa