Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 23.02.2022/Pykälä 15

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 15

Asianro 45/00.02.03/2022

 

 

Tiedonannot 23.2.2022

 

 

                                                          Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle saapuneet kirjeet:

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös 31.12.2021 VN/34157/2021-OKM-1: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta vuodelle 2022.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön suositus 12.1.2022 VN/936/2022-OKM-1: Suositus vapaan sivistystyön oppilaitoksille sekä aikuisten taiteen perusopetuksen järjestäjille etäopetusjärjestelyiden jatkamisesta 31.1.2022 saakka.

 

Opetushallituksen päätös 31.12.2021 VN/27874/2020-OKM-12: Päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden sekä kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävän rahoituksen tarkistamisesta vuodelle 2021.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje 28.1.2022 VN/2633/2022: Hätäjarrumekanismiin liittyvien toimenpiteiden jatkaminen.

 

Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 14.1.2022 /SAVI/82/2022: Tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueille.

 

Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätös 21.1.2022 ISAVI/434/2022: Yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiiriin tarkoitettujen tilojen käyttö / 21.1.-20.2.2022.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 2.2.2022 ISAVI/821/2022: Sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet / ajalle 2.2. - 20.2.2022.

 

Kaupunginhallituksen päätös 31.1.2022 § 29: Kuopion kaupungin sopimus kokemusasiantuntijoiden palkkaamisesta.

 

Kaupunginhallituksen päätös 31.1.2022 § 24: Palvelualueiden käyttösuunnitelmat.

 

Saapuneet kirjeet hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan päätökseen 15.12.2021 § 50: Käyttömaksulinjaukset vuodelle 2022 / Kansalaisopisto, Kansalaistoiminnan palvelut, Kirjastopalvelut, Liikuntapaikkapalvelut ja Museopalvelut. Kirjeet ovat liitteenä:

 

-      Kuopion Vammaisneuvoston lausunto koskien hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 15.12.2021 päätöstä käyttömaksulinjauksista Kuopion toimintakeskusten vuokriin.

 

-      Kuopion Eläkkeensaajat KVES ry:n vaatimus hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle tilavuokrien maksuttomuudesta eläkeläisjärjestöjen osalta myös 1.6.2022 jälkeen.

 

-      Kuopion eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnan vaatimus hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan 15.12.2021 päätöksen peruuttamisesta käyttömaksulinjauksista Kuopion toimintakeskusten vuokriin.

 

Viranhaltijapäätöksistä on yhteenveto liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

Liitteet

4

45/2022-2 Kuopion Vammaisneuvoston lausunto/ Toimintakeskusten vuokrat

 

5

45/2022-2 Vaatimus tilavuokrien maksuttomuudesta eläkeläisjärjestöjen osalta myös 1.6.2022 jälkeen

 

6

45/2022-2 Vaatimus päätöksen peruuttamisesta/Kuopion eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunta

 

7

45/2022-2 Viranhaltijapäätökset

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan ratkaistavaksi.

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kaisa Kantele poistui kokouksesta klo 18.24 asian käsittelyn aikana.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa