Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Kaupunginhallitus

45 §

14.2.2022

 

§ 49

Asianro 1142/00.00.01.00/2022

 

 

Edustajan nimeäminen kaupungin tapahtumaryhmään

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 14.2.2022 45 §

 

Hallintojohtaja Heikki Vienola
Kaupunginkanslia

 

 

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 25.1.2021 päättänyt että tapahtumaryhmä toimii jatkossa poikkihallinnollisena asiantuntijaryhmänä, joka kehittää kokonaisvaltaisesti kaupungin tapahtumapalveluita ja yhtenäistä toimintamallia, kehittää kaikkien kaupungin tapahtumatilojen myynti- ja vuokraustoimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia tapahtumajärjestäjien kanssa, selkeyttää kaupungin vastuualueiden roolia tapahtumien mahdollistajina ja kehittää yhteistyömuotoja kaupungin ja tapahtumien järjestäjien välillä.

 

Kaupunginjohtaja nimeää tapahtumaryhmän viranhaltijaedustajat ja pyytää keskeisiä sidosryhmiä nimeämään siihen edustajansa. Ryhmä nimetään valtuustokausittain ja se kokoontuu arviolta n. 2-3 kertaa vuodessa.  Ryhmä voi kutsua kokouksiin erialojen asiantuntijoita harkintansa mukaan. Kaupunginhallitus päättää omasta edustuksesta tapahtumaryhmässä.

 

Tapahtumaryhmän tavoite:

 

Tapahtumatoiminnan kokonaisvaltainen kehitystyö ja operatiivisen yhteistyön sujuvoittaminen tapahtumajärjestäjien kanssa Kuopion kaupungin strategisten linjausten mukaisesti.

 

Tehtävät:   

 

1      Tapahtumaryhmä kehittää kokonaisvaltaisesti kaupungin tapahtumapalveluita ja yhtenäistä toimintamallia.

2      Tapahtumaryhmä kehittää kaupungin myöntämiä tapahtumalupaprosesseja, tapahtumatilojen myynti- ja vuokraustoimintaa sekä yhteistyömahdollisuuksia tapahtumajärjestäjien kanssa. Tavoitteena on parantaa tapahtumajärjestäjien tarvitsemien tilapalvelujen saatavuutta ja helpottaa uusien tapahtumien Kuopioon tuloa sekä lisätä tilojen käytön tehokkuutta tapahtumatoiminnassa.

3      Tapahtumaryhmä selkeyttää liikelaitosten roolia tapahtumien mahdollistajina. Tapahtumaryhmä selvittää millaiset mahdollisuudet liikelaitoksilla on tarjota palveluja tapahtumajärjestäjille loukkaamatta yksityisen yritystoiminnan edellytyksiä.

4      Tapahtumaryhmä tekee esityksiä tapahtumatuki- ja yhteistyöperiaatteiden kehittämiseksi mm. tärkeimpien kansainvälisten tapahtumien, joilla on monivuotiset sopimukset kaupungin kanssa, sekä mahdollisten uusien valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävien tapahtumien saamiseksi Kuopioon.

5      Tapahtumaryhmä kehittää kaupungin ympäristöystävällistä tapahtumajärjestämismallia.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Petri Kervola

puh. +358 44 18 2062

Laura Kokko

puh. +358 44 718 2018

Heikki Vienola

puh. +358 44 718 2021

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää yhden edustajan ja varaedustajan kaupungin tapahtumaryhmään.

 

 

Päätös                         Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

 

 


 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää yhden edustajan ja varaedustajan kaupungin tapahtumaryhmään.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 5.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Vesa Linnanmäki esitti, että edustajaksi tapahtumaryhmään nimetään Leila Savolainen.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos esitti, että edustajaksi tapahtumaryhmään nimetään Elena Chiksoeva.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Mika Wallius esitti, että edustajaksi tapahtumaryhmään nimetään Markus Jukarainen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja ehdotti, että edustajan valinnasta järjestetään vaali suljetuin lipuin siten, että eniten ääniä saanut valitaan edustajaksi ja seuraavaksi eniten saanut varaedustajaksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat äänten laskijoina.

 

Suljetuin lipuin suoritetussa vaalissa annettiin ääniä seuraavasti: Leila Savolainen 5 ääntä, Elena Chiksoeva 4 ääntä ja Markus Jukarainen 2 ääntä.

 

Kaupunginhallitus oli siten valinnut edustajaksi tapahtumaryhmään Leila Savolaisen ja varaedustajaksi Elena Chiksoevan.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa