Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 51

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 51

Asianro 730/00.01.02.00/2022

 

 

Kuopion kaupungin väestösuunnite vuoteen 2040, osa-alueittain vuoteen 2030

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Kuopion kaupungin vuoteen 2040 ulottuva väestösuunnite on laadittu vuoden 2021 aikana. Suunnittelualuetasolla aikajänne ulottuu vuoteen 2030 saakka. Kuopion tavoitteellinen väestönkasvu on väestösuunnitteessa vuoteen 2040 saakka keskimäärin noin 0,8 % ja noin 1 000 asukasta vuodessa. Suunnitteen lisäksi on laadittu työaineistoksi perusennuste, joka on väestösuunnitetta matalampi väestöprojektio. Perusennusteessa väestönkasvu vuoteen 2040 on keskimäärin noin 0,5 % ja noin 640 asukasta vuodessa. Perusennusteen mukaan Kuopion väkiluku on noin 133 000 asukasta vuonna 2040. Väestösuunnitteessa vastaava väestömäärä on noin 140 000 asukasta. Väestömäärien erot tulevat pääasiassa muuttovoitto-odotuksesta. Väestösuunnitteessa on myös odotettu syntyvyyden osalta palautumista hieman nykyistä korkeammalle, noin vuosien 2017 - 2018 tasolle.

 

Väestösuunnitteen tavoiteltu vahva kehitys on yhtenevä kaupungin kasvuun tähtäävän strategian kanssa. Laadittu väestösuunnite on linjassa myös esimerkiksi asuntotuotannon ohjelmoinnin kanssa. Lähivuosien tavoitteeksi on asetettu 1 200 asuntoa vuodessa, joka toteutuakseen edellyttää vahvaa väestönkasvua.

 

Aluetason projektiot on laadittu suunnittelualueille. Aluetasolla suurimmat kasvajat ovat alueita, joille uutta asuntotuotantoa ennakoidaan tulevan eniten. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi Savilahti, keskusta ja Lehtoniemi. Suurimmat väestömäärän laskut puolestaan kohdistuvat alueille, joilla syntyneiden määrä on laskusuunnassa, muuttotase on negatiivinen eikä uudisrakentamista tapahdu merkittävissä määrin.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy Kuopion väestösuunnitteen vuoteen 2040 käytettäväksi suunnittelun pohjana.

 

 

Liitteet

5

730/2022 Väestösuunnite 2040

 

6

730/2022 Väestösuunnite, alueet

 

7

730/2022 Väestösuunnite, kaupunkitaso

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pasi Ronkainen

puh. +358 44 718 5433

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että asia käsiteltiin kokouksessa asiakohtana 4.

 

Yleiskaavapäällikkö Heli Laurinen ja kaavoitusinsinööri Pasi Ronkainen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että valtuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen, valtuuston I varapuheenjohtaja Leila Savolainen ja valtuuston II varapuheenjohtaja Harri Auvinen poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Kaupunginhallitus keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian käsittelyä myöhemmässä kokouksessa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa