Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.02.2022/Pykälä 58

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

21 §

9.2.2022

 

§ 58

Asianro 1038/11.00.01/2022

 

 

Kuopion luonnon monimuotoisuusohjelman päivitys

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 9.2.2022 21 §

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Kuopion luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma valmistui vuonna 2015, jolloin se hyväksyttiin kaupunginhallituksessa. Toimintaohjelman voimassaolo on päättynyt 2020. Monimuotoisuusohjelma valmisteltiin alueellisissa ympäristönsuojelupalveluissa yhteistyössä eri hallintokuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

Ohjelmaan oli koottu tärkeimmät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla kaupunki voi omassa toiminnassaan huolehtia luonnon monimuotoisuuden säilymisestä. Ohjelman toimenpiteet olivat ohjeellisia ja niiden oli tarkoitus toteutua suurelta osin muiden suunnitelmien ja ohjelmien kautta. Ohjelman toimenpiteet oli tarkoitettu otettaviksi huomioon esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, viheralueiden suunnittelussa ja hoidossa sekä muussa toiminnassa.

 

Monimuotoisen luonnon säilyminen kytkeytyy monella tavalla esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan, ja luontokadon eteneminen on päivänpolttava kysymys sekä globaalisti että kansallisesti. Ihmisille monimuotoinen luonto antaa hyvinvointiin, terveyteen ja viihtyvyyteen liittyviä hyötyjä. Niinpä monimuotoisuusohjelman päivittäminen tälle vuosikymmenelle on ajankohtainen asia.

 

Päivitystyön valmistelu tehdään ympäristönsuojelupalveluiden vetämissä asiantuntijatyöryhmissä. Monimuotoisuusohjelman päivityksen on tarkoitus vastata kysymykseen, miten kaupunki voi toiminnassaan ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden ja turvata sen säilymisen sekä samalla taata asukkailleen terveellisen ja viihtyisän elinympäristön.

 

Päivitystyön ensimmäinen vaihe on vanhan ohjelman toimenpiteiden toteutumisen arviointi. Tässä työssä käydään läpi ohjelman yleistavoitteet ja niiden sisältämät toimenpiteet kohta kohdalta ja arvioidaan, miten toimenpiteet ovat toteutuneet. Työ aloitetaan helmikuussa 2022 ja sen on tarkoitus valmistua kevään kuluessa.

 

Samanaikaisesti keväällä aloitetaan monimuotoisuusohjelman päivitystyö. Vanhassa ohjelmassa tunnistetut, kaupunginhallituksen silloin hyväksymät, alla luetellut yleistavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia. Niinpä työskentelyn on ajateltu tapahtuvan näiden yleistavoitteiden ohjaamina, mutta myös uusien monimuotoisuuden ulottuvuuksien esille nouseminen työn kuluessa on mahdollista.

 

         Viher- ja virkistysalueverkosto on kattava

         Arvokkaat luontokohteet säilyvät

         Vesialueiden tila sekä niiden luonto- ja virkistysarvot paranevat

         Lähiluonto, kulttuuriympäristöt ja rakennetut alueet ovat monimuotoisia

         Talous- ja virkistysmetsät ovat monimuotoisia ja monikäyttöisiä

         Tietoisuus ja vastuu Kuopion luonnon monimuotoisuudesta kasvavat

 

Työtä varten perustetaan asiantuntijoista ja luottamushenkilöistä koostuva ohjausryhmä, johon kaupunkirakennelautakunta ja kaupunginhallitus nimeävät edustajansa. Ohjausryhmä lisäksi perustetaan asiantuntijoista koostuvat työryhmät, kunkin yleistavoitteen osalle erikseen. 

 

Työn kuluessa kuullaan myös kuntalaisia ja muita asiasta kiinnostuneita tahoja esimerkiksi kyselyjen, seminaarien tai muiden osallistamismekanismien kautta.

 

Monimuotoisuusohjelman päivitystyön on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen ohjelma viedään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

 

Esitys                            Esitän, että kaupunkirakennelautakunta nimeää ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle pyynnön nimetä edustajansa luonnon monimuotoisuusohjelman päivittämistä ohjaavaan ohjausryhmään.                

 

 

Liitteet

 

1038/2022 Toimintaohjelma 2014 - 2020

 

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Timo Perätie

puh. +358 44 718 2145

Anniina Le Tortorec

puh. +358 44 718 2143

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Sallamaarit Markkanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi Petri Niemisen edustajakseen luonnon monimuotoisuusohjelman päivittämistä ohjaavaan ohjausryhmään. Samalla lautakunta pyytää myös kaupunginhallitusta nimeämään edustajansa ohjausryhmään.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

4

1038/2022 Toimintaohjelma 2014 - 2020

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa luonnon monimuotoisuusohjelman päivittämistä ohjaavaan ohjausryhmään.

 

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen luonnon monimuotoisuusohjelman päivittämistä ohjaavaan ohjausryhmään Pekka Niirasen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa