Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 14

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 14

Asianro 2703/00.03.01/2021

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutuminen vuonna 2021

 

 

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 10 luvun 91 - 93 §:n mukaan: 

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, sekä hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat.

 

Lautakunta ja johtokunta vastaavat toimialallaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä raportoivat kaupunginhallitukselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

 

Apulaiskaupunginjohtaja ja asiakkuusjohtajat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta toimialallaan ja tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan toimintayksiköitä sekä raportoivat kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 

Avain- ja palveluprosessien esimiehet vastaavat toimintayksiköiden sisäisestä valvonnasta ja riskien tunnistamisesta sekä ennakoinnista ja raportoivat asiakkuusjohtajille. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kaupunkitasoiset tavoitteet vuodelle 2021 olivat seuraavat: 

 

1.    Talouden sopeuttamistoimissa onnistuminen ja henkilöstövaikutuksiin varautuminen huomioiden peruspalvelujen toimivuus ja työhyvinvointi.

2.    Työelämän muutosten hallinta: etätyöskentely ja sen johtaminen, monipaikkatyöskentely ja uudenlaiset työympäristöt, työhyvinvointi, sairaspoissaolot.

3.    Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamisen vahvistaminen. Ohjeiden päivitys ja henkilöstön koulutus.

Kaupunkitasoisiin tavoitteisiin on vastattu toimintakertomuksessa avainprosessitasolla.

 

Valvonnan toteumaraportissa asiakkuusjohtajat ovat tehneet selkoa merkittävistä valvonnan kohteista ja riskeistä vuonna 2021 sekä nostaneet esille vuonna 2022 eniten kehittämistä vaativia asioita.

 

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan selonteko 2021 ja kehittämistä vaativat asiat vuonna 2022.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Riitta Holmström

puh. +358 44 718 2832

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy asiakkuusjohtajien antaman sisäisen valvonnan selonteon, joka sisältää selvityksen merkittävistä valvonnan kohteista vuonna 2021.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että controller Riitta Holmström oli läsnä kokouksessa klo 16.28 – 17.11 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa