Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 22.02.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  Toimintakertomus 2021_Pete.pdf

 

 

§ 16

Asianro 1826/02.02.02/2022

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2021 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

 

 

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2021 toimintakertomus valmistuu osana peruskaupungin tilinpäätöstä. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta ja talousarvion muista periaatteista.

 

Toimintakertomuksessa raportoidaan valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut ja mittarit avainprosessitasolla ajalta 1.1.-31.12.2021.

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti.

 

 

Perusturvan palvelualue

 

Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen toimintakatteeseen 175,0 milj. euroa, 2,4 milj. euroa heikompana, mutta muutettuun talousarvioon verrattuna 11,2 milj. euroa parempana. Toimintamenot toteutuivat 14,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurempana ja toimintatulot 16,9 milj. euroa paremmin. Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintatulot toteutuivat 6,5 milj. euroa suurempana ja toimintamenot 4,7 milj. euroa pienempänä.

 

Vanhuspalvelut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakatetasolla 2,380 milj. euroa pienempänä. Muutetun talousarvion jälkeen toimintatulot toteutuivat 1,871 milj. euroa suurempana ja toimintamenot 1,776 milj. euroa pienempänä. Toimintakate toteutui 3,6 milj. euroa paremmin muutettuun talousarvioon verrattuna.

 

Vammaispalvelut toteutuivat alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakatetasolla 3,0 milj. euroa suurempana. Muutetun talousarvion jälkeen toimintatulot toteutuivat 0,66 milj. euroa pienempänä ja toimintamenot 0,198 milj. euroa suurempana. Toimintakate toteutui 0,13 milj. euroa paremmin muutettuun talousarvioon verrattuna.

 

Lapsiperhepalveluiden toimintakate toteutui alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimintakatetasolla 5,2 milj. euroa heikommin, mutta talousarviomuutosten jälkeen 0,656 milj. euroa heikommin. Toimintatulot ja toimintamenot eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Aikuissosiaalityön toimintakate toteutui alkuperäiseen toimintakatetavoitteeseen nähden 0,260 milj. euroa paremmin ja muutettuun toimintakatetavoitteeseen 0,357 milj. euroa paremmin.

 

Perusturvan johdon tukipalvelut toteutuivat 7,510 milj. euroa arvioitua paremmin, koska johdon tukipalveluihin on kirjattu korona-avustukset.

 

 

Terveydenhuollon palvelualue

 

Palvelualueen talous toteutui alkuperäiseen talousarvion käyttökatteeseen 264,7 milj. euroa verrattuna 10,9 milj. euroa heikommin ja muutettuun talousarvioon 277,0 milj. euroa verrattuna 1,337 milj. euroa paremmin.

 

Avohoidon palveluiden toimintakate toteutui alkuperäiseen 55,7 milj. euron katteeseen verrattuna 1,3 milj. euroa paremmin ja muutettuun talousarvioon verrattuna 1,881 milj. euroa paremmin.

 

Sairaalapalveluiden toimintakate toteutui 0,548 milj. euroa alkuperäistä toimintakatetta heikommin ja muutettuun toimintakatteeseen 0,464 milj. euroa paremmin.

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toimintakate toteutui 0,220 milj. euroa alkuperäistä toimintakatetta heikommin ja muutettuun toimintakatteeseen 0,181milj. euroa paremmin.

 

Terveydenhuollon tukipalvelut toteutuivat suunnitelman mukaisesti.

Erikoissairaanhoidon alkuperäinen toimintakate oli 178,5 milj. euroa, mutta toteuma alkuperäiseen toimintakatteeseen ylittyi 11,554 milj. euroa. Muutettuun toimintakatteeseen ylitystä tuli 1,254 milj. euroa.

 

 

Isäntäkuntapalvelut/Tuusniemen perusterveydenhuolto

 

Toiminta järjestettiin suunnitellun toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Toteutuneet kustannukset on tasattu Tuusniemen ja Kuopion välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Perusterveydenhuollon maksuosuutta vuodelta 2021 laskutettiin lisää Tuusniemen kunnalta 149.207 €.

 

 

Investointien toteutuminen

 

Valtuuston hyväksymät käyttösuunnitelman mukaiset investointimäärärahat irtaimistohankkeisiin olivat 0,897 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat 0,568 milj. euroa. Suurimmat investoinnit olivat suun terveydenhuollossa 0,097 milj. euroa, koska hoitokoneyksiköt hankittiin leasing-rahoitukselle.

 

Liite-oravan kalustohankinnat toteutuivat 0,279 milj. euroa.

 

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon investoinnit eivät toteutuneet.

 

 

Sisäinen valvonta

 

Sisäisen valvonnan toteutunut suunnitelma on esitetty erikseen.

Esityslistan liitteenä on toimintakertomus vuodelta 2021, jossa on tarkemmin selostettu talousarvion poikkeamia ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

Liitteet

2

Toimintakertomus 2021_Pete.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

 

 

 Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy

 

-    perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden toimintakertomuksen vuodelta 2021 ja päättää antaa sen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tilinpäätösohjeiden mukaisena selvityksenä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja niiden poikkeamien syistä

 

-    toimintakertomukseen sisältyvän selvityksen palvelualueiden sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tilasta

 

Lautakunta oikeuttaa talouspäälliköt ja asiakkuusjohtajat tekemään toimintakertomukseen teknisluontoisia muutoksia ja lisäyksiä sekä korjaamaan mahdolliset kirjoitusvirheet.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa