Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.03.2022/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Omistajaohjausjaosto

45 §

20.12.2021

 

§ 70

Asianro 8582/02.07.01/2018

 

 

Istekki Oy:n osakkeiden myynti

 

 

Päätöshistoria

 

Omistajaohjausjaosto 20.12.2021 45 §

 

 

 

                                   Istekki Oy on yksi suurimmista julkishallinnolle ICT-palveluita tuottavista In-house yrityksistä Suomessa (liikevaihto 150 miljoonaa euroa, työntekijöitä noin 700 henkilöä). Istekki Oy:n nykyiset pääomistajat ovat Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP). Kullakin on tällä hetkellä 31,5 % omistusosuus yhtiöstä (2810 osaketta). Lisäksi yhtiöllä on noin 50 pienosakasta, joiden yhteenlaskettu osuus on noin 5 %. Istekki Oy on kasvanut viime vuosina kannattavasti ja sen taloudellinen tilanne on vahva.

 

Kuopion kaupunki ja muut pääomistajat ovat päätyneet neuvotteluissaan järjestelyyn, jossa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) tulee neljänneksi pääomistajaksi ostamalla 1300 osaketta Kuopion kaupungilta ja noin 4,0 miljoonan apportilla Istekki Oy:lle 22 %. Tällä hetkellä PPSHP on yksi Istekki Oy:n merkittävimmistä asiakkaista. Tähän saakka PPSHP:n omistus on ollut alle 1 % luokkaa. PPSHP:n intressinä on kasvattaa omistusosuuttaan vastaamaan palvelujen oston volyymia, joka on linjassa pääomistajuuden kanssa.

 

Lisäksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) yhtiön suurimpana asiakkaana on esittänyt halukkuutensa kasvattaa suhteellista omistusosuuttaan yhtiössä. Tämä tapahtuisi osakkeiden ostolla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä (PSSHP). Osakekauppojen jälkeen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri säilyy edelleen pääomistajana, merkittävänä asiakkaana ja palvelujen ostajana. Järjestelyiden jälkeen pääosakkaiden omistusosuudet yhtiöstä olisivat: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) n. 31 %, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (PSSHP) n. 25 %, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) n. 22% ja Kuopion kaupunki n. 15 %. Samalla pääomistajien välistä osakassopimusta tarkennettaisiin neljän pääomistajan tilannetta vastaavaksi. Kuopion kaupunki edellyttää mm., että osakassopimuksessa yhtiön kotipaikaksi määritellään Kuopion kaupunki ja että pääomistajan omistusraja määritellään siten, että Kuopion kaupunki on myös uudella omistusosuudellaan yhtiön pääomistaja.

 

Nykyiset pääomistajat ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) ovat sopineet, että näissä järjestelyissä uusien osakkeiden merkintähintana ja osakkaiden välisissä osakekaupoissa yhtiön osakkeen hintana käytettäisiin 4500 euroa osaketta kohti. Osakkeen hinnan arvonmääritys perustuu yhtiön teettämään ulkopuoliseen arvioon ja nykyisten pääomistajien ja yhtiön väliseen näkemykseen liiketoiminnan kehittymisestä tulevina vuosina. Istekki Oy:n tasearvo Kuopion kaupungin kirjanpidossa on 1000 euroa osakkeelta.

 

Hallintosäännön 32 §:n 25 kohdan mukaisesti kaupunginhallitus päättää irtaimen omaisuuden ostamisesta ja myymisestä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen osakkeita, joista päättää kaupunginvaltuusto.  Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Istekki Oy on määritelty kaupungin osakkuusyritykseksi.

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Omistajaohjausjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että:
1. Kuopion kaupunki myy 1300 kappaletta Istekki Oy:n osaketta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille. Kauppahinta on 4500 euroa/ osake, yhteensä 5 850 000 euroa.
2. Kauppa toteutetaan vuoden 2022 alkupuolella.
3. kaupunginhallituksen päätettäväksi tuodaan uudistettu Istekki Oy:n osakassopimus.

 

 

Päätös                         Omistajaohjausjaosto hyväksyi kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

Liitteet

24

8582/2018 Istekki Oy osakassopimus 2022

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy omistajaohjausjaoston päätösesityksen kohdat 1 ja 2 sekä

2. hyväksyy liitteenä olevan uudistetun Istekki Oy:n osakassopimuksen.

 

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Miia Eskelinen-Fingerroos ja varajäsen Vuokko Hämäläinen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa