Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 75

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 75

Asianro 2555/02.08.00.01/2022

 

 

Taidemuseon kokoelmatilat, Uudisrakennus kaupungin omana investointina

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

                                                          Kuopion kaupunginhallitus on 27.9.2021 § 57 hyväksynyt hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen mukaisesti Taidemuseon kokoelmatilojen hankesuunnitelman.

 

Hankesuunnittelun taustalla on nykyisen varastorakennuksen käytön loppuminen aluekehittämisen seurauksena. Varastorakennus siirtyy alueen toteuttajan HealthCityn hallintaan ja taidemuseon kokoelmatiloille täytyy tästä syystä löytää uusi sijoituspaikka. Lisäksi nykyiset varastotilat ovat jo täynnä sekä ahtaat, minkä vuoksi kokoelman hoitaminen ja käyttäminen on vaikeaa ja osin mahdotonta, eikä kokoelman kartuttaminen ole enää mahdollista. Nykyinen rakennus on myös peruskorjaustarpeessa eikä se täytä taideteosten säilyttämiseltä vaadittuja kaikkia vaatimuksia.

 

Hankesuunnitelmassa sijaintipaikaksi valikoitui Kelloniemessä sijaitseva teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella oleva tontti. Hankesuunnitelman mukaisesti Kuopion Tilapalvelut kilpailutti hankkeen KVR-urakkana (kokonaisvastuurakentaminen). Hankesuunnittelun tilaohjelman perusteella tehty rakennuksen tavoitehinta-arvio oli 3 250.000,- euroa. Tämän lisäksi on täydentävään hyllyjärjestelmään varattu 150.000,- euroa.

 

Hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa 23.12.2021. (Hankintailmoituksen nro 2021-088918). Hankintailmoitukseen julkaistiin korjaus Hilmassa 21.1.2022 (Hankintailmoituksen nro 2022-091052), jossa mm. tarjouksen antamiseen annettiin jatkoaikaa. Tarjousta pyydettiin kokonaisurakkana tehtävän uudisrakennuksen toteuttamisesta KVR-urakkana.

 

Taidemuseon kokoelmatilojen tarjoukset tuli jättää viimeistään 24.2.2022 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilapalveluissa 25.2.2022 klo 9.00.

 

Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Edullisin tarjous on Rakennusliike Konttinen Oy:n tekemä. Arvonlisäveroton tarjoushinta on 2 870 000,00 euroa.

 

Tarjous ylittää hieman urakkaan varatun KVR-urakan tavoitehinta-arvion, mutta on edelleen hankevarauksien sisällä. On kuitenkin huomioitava, että pandemia yhdistettynä Ukrainan sotaan on nostanut rakennustarvikkeiden hintoja ja vaikeuttanut niiden saatavuutta. Tästä saattaa aiheutua yllättäviä aikataulullisia ja kustannuksellisia vaikutuksia urakkaan.

28.2.2022 on opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt Kuopion taidemuseon kokoelmatilojen uudishankkeelle investointiavustuksen, jonka suuruus on 700.000,- euroa. Päätöksen diaarinumero on OKM/787/621/2021.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä. Vaikutukset eivät ole muuttuneet hankesuunnitelman aikaisista, joten liitteenä on hankesuunnitelmassakin mukana ollut ennakkoarviointi.

 

 

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunginhallitus

 

1)   valitsee Taidemuseon kokoelmatilojen KVR-urakoitsijaksi edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen antaneen Rakennusliike Konttinen Oy:n sekä valtuuttaa Kuopion Tilapalveluiden toimitilajohtajan allekirjoittamaan sopimukset.

 

 

 

 

Liitteet

1

2555/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi - hankintasuunnitelma

 

2

2555/2022 Tarjouspyyntö

 

Viiteaineisto

1

2555/2022 Tarjousten avauspöytäkirja

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Juhani Lehtomäki

puh. +358 44 718 5148

Hannu Väänänen

puh. +358 44 718 5615

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Merkittiin, että jäsen Ari Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä (yleislausekejäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Rakennuttaja Juhani Lehtomäki ja tila- ja hallintopäällikkö Heikki Kekäläinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa