Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 86

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 86

Asianro 935/02.02.02/2022

 

 

Vuoden 2021 tilinpäätös

 

 

 

 

 

                                                          Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Taseyksiköiden tilinpäätöstiedot ovat osa kunnan tilinpäätöstä ja ne yhdistellään muun kunnan tilinpäätökseen. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen tuloslaskelmien ja taseiden sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

 

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja.

 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan tai kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin tuloslaskelmassa, taseessa tai rahoituslaskelmassa.

 

Kunnanhallituksen on kuntalain 115 §:n 3 momentin mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Kaupungin tilikausi oli 12,5 milj. euroa ylijäämäinen. Taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2021 ylijäämän lisäämisen jälkeen 188,7 milj. euroa. Konsernin tilikauden ylijäämä oli 47,1 milj. euroa, konsernitaseessa on ylijäämää vuoden 2021 lopussa 102,5 milj. euroa.

 

Merkitään, että tilinpäätöksessä asukaslukuna käytetty ennakkotieto muutetaan viralliseksi asukasluvuksi valtuustolle jaettavaan tilinpäätökseen ja samalla korjataan tarvittaessa tunnusluvut. Merkitään tiedoksi palvelualueiden toiminnan mittaritietoja sisältävä liite.

 

Tilinpäätös jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan liitteenä. Tilinpäätös esittelymateriaaleineen julkistetaan 25.3.2022 klo 12.

 

Vaikutusten arviointi                     Päätös on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

 

Liitteet

1

935/2022 Palvelualueiden toiminnan mittaritietoja vuodelta 2021

 

2

935/2022 Tilinpäätös 2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Marja-Leena Martikainen

puh. +358 44 718 2153

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätöksen tulos 12.324.871,19 euroa käsitellään seuraavasti:
Tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan seuraavasti: ydinkaupunki 7.574,52 euroa, Tilapalvelut 41.923,08 euroa ja Pohjois-Savon pelastuslaitos 95.925,96 euroa, yhteensä 145.423,56 euroa.

Lisätään tilikauden ylijäämä 12.470.294,75 euroa edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuoden (2022) kirjanpidossa.

Talous ja omistajaohjausyksikkö oikeutetaan korjaamaan kirjoitusvirheet ja tekemään tekstiin teknisluontoisia korjauksia.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen ja talouspäällikkö Riitta Kokkonen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Martikainen ja Kokkonen poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa