Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 17.03.2022/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 11

Asianro 8551/11.02.02/2019

 

 

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2021

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi on tehty ympäristöterveydenhuollon keskitettyä toiminnanohjaus ja tiedonhallintajärjestelmään (VATI) käyttäen. Eläinlääkintähuollon osalta toteuma on saatu Siilinjärven ympäristöterveydestä.

 

Kokonaisuutena ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2021 on toteutunut pääsääntöisesti hyvin (terveydensuojelu 81%, elintarvikevalvonta 86 % ja tupakkalainvalvonta 100 %). Eläinlääkäripalveluiden laatu ja määrä olivat kysyntään nähden riittävät. Kaikki vakavat epäilyyn perustuvat eläinsuojelukäynnit tehtiin tapauksen kiireellisyydestä riippuen viimeistään noin kuukauden kuluessa, kiireelliset jopa samana päivänä.

 

Koronapandemian vuoksi tartuntatautilakiin lisättiin vuoden 2021 keväällä elintarvikevalvonta- ja terveydensuojeluviranomaiselle oikeus valvoa omana valvontansa ohella tartuntatautilain nojalla annettujen ohjeiden, suositusten ja määräysten noudattamista. Myös näitä tarkastuksia on tehty.

 

Koronapandemia on heikentänyt valvontasuunnitelman toteutumista, koska osa kohteista on ollut kiinni tai toiminta keskeytynyt (esim. ravintolat, liikuntatilat) tai tarkastuskäynti ei ole ollut tartuntavaaran vuoksi mahdollista (hoivakodit yms.), joten niitä ei myöskään voitu aina tarkastaa suunnitelman mukaisesti. Kiireettömiä eläinsuojelukäyntejä ja eläinsuojelu- uusintatarkastuksia siirtyy työvoimatilanteesta ja koronaviruspandemiasta johtuen osittain myös vuodelle 2022.

 

Ympäristöterveydenhuollon resursseista vuonna 2021 on elintarvikevalvontaan käytetty eniten voimavaroja n. 55 %. Terveydensuojelun valvontaan on käytetty voimavaroista n. 40 %. Loput voimavaroista on käytetty tupakkalain valvontaan n. 5 %.

 

Ympäristöterveydenhuollosta eläköityi vuoden 2021 aikana kaksi viranhaltijaa ja virantäytöissä oli viivettä, mikä osaltaan heikensi valvontasuunnitelman toteutumista. Lupa- ja ilmoitusasiat on saatu hoidettua ja terveyshaittoihin liittyviin epäilyksiin ja valituksiin on reagoitu. Toimijoita on tiedotettu erityisesti maksullisuuteen liittyvistä lainsäädäntömuutoksista.

 

Valvontaa on kohdistettu kaikkiin ympäristöterveydenhuollon edellä mainittuihin toimialoihin. Ympäristöterveydenhuollon sisällä valvonta organisoitiin vuoden 2021 aikana tiimeihin:

-          Elintarviketiimi (5 hlö, 4,8 htv)

-          Huoneistotiimi (3 hlö, 2,4 htv)

-          Vesitiimi (3 hlö, 1,2 htv + rekrytointi loppuvuodesta)

 

Valvontasuunnitelmaa laadittaessa on otettu huomioon, että resursseista huomattava osa menee muuhun kuin valvontasuunnitelman mukaiseen säännölliseen tarkastuksiin perustuvaan valvontaan. Asuntojen terveyshaittaepäilyjen selvittämiset vievät paljon työaikaa.

 

Henkilöstö on osallistunut aluehallintoviraston koulutuksiin, kaupungin sisäisiin koulutuksiin sekä valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin n. 3 päivää henkilöä kohti vuoden 2021 aikana. Henkilöstö on osallistunut myös kansalliseen ympäristöterveydenhuollon kehittämiseen (mm. VATI-järjestelmä, juomavesidirektiivin toimeenpanoon liittyvät lainsäädäntövalmistelut, AVI:n sisäilmaklinikkakoulutuksen suunnittelu).

 

Valvontasuunnitelman mukaisesta säännöllisestä valvonnasta peritään valvontamaksuja. Vuonna 2021 valvontamaksuja ja ilmoitusten käsittelymaksuja saatiin yhteensä n. 245 000 €. Tulot kirjautuvat ympäristöterveydenhuollon tuloiksi. Tuloilla katettiin ympäristöterveysvalvonnasta noin 24 % (elintarvikevalvonta, terveydensuojelu ja tupakkavalvonta).

                                                   

 

Esitys                                           Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman ja eläinlääkintähuollon suunnitelman toteutumisen arvioinnin vuodelta 2021 ja toimittaa sen Itä-Suomen aluehallintovirastolle VYHA-järjestelmän kautta.

 

Liitteet

1

8551/2019 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2021

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Tarja Hartikainen

puh. +358 44 718 2277

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa