Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 106

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 106

Asianro 3011/00.01.05/2022

 

 

Suunnitelmallinen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon -hanke

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu

 

 

Kuopion kaupunki on valmistellut yhteistyössä Ylä-Savon, Sisä-Savon ja Keski-Savon seutujen kanssa seudullista ilmastohanketta. Hankehakemusta on valmisteltu siten, että hakemus voitaisiin jättää uuden Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 ohjelman Pohjois-Savon liiton EAKR-rahoitushakuun sen avauduttua keväällä 2022. Ennen hankehakemuksen jättämistä hankekumppanien on vahvistettava osallistumisensa ja laadittava sopimukset. Hanke voidaan käynnistää, mikäli ulkopuolinen rahoitus toteutuu. 

   

Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön Kuopion seudulle ilmastojohtamisen järjestelmä. Ilmastotoimien vaikuttavuutta arvioidaan ja ilmastotyö tuodaan osaksi päätöksentekoa, talouden ja toiminnan suunnittelua. Hankkeessa käynnistetään suunnitelmallinen ilmastoviestintä ja kokeillaan erilaisia mahdollisuuksia parantaa asukkaiden osallistumista ilmastotyöhön. Lisäksi selvitetään yritysyhteistyömalleja, kuten ilmastokumppanuusmallin käyttöönottoa. Hankkeessa tuetaan ilmasto-, vähähiilisyys- ja kiertotalousnäkökohtien sisällyttämistä hankintoihin ja hankintojen prosesseihin. Hankkeen avulla lisätään maakunnan ja kuntien elinvoimaa lisäämällä ilmastonmuutoksen hillintää ja tuetaan niiden sopeutumista ilmastonmuutokseen.  Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä maakunnallisesti ja paikallisesti kuntaorganisaatioiden, asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.  Yhteistyötä tehdään myös maakunnallisen Hiilineutraali Pohjois-Savo-hankkeen kanssa.    

 

Hanke tuottaa tietoa Kuopion kaupungin päätöksenteon tueksi. Hankkeella jalkautetaan kaupungin strategisia ja ilmastopoliittisia tavoitteita käytäntöön.  Kuopion ilmastopoliittinen ohjelma on hyväksytty valtuustossa syksyllä 2020. 

  

Hanke on kolmevuotinen ja sen on tarkoitus alkaa syksyllä 2022. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa. Omarahoitusosuus on 25 % ja haettava EAKR-tuki on 75 %. Kuopion seudun osuus on noin 520 000 euroa. Haettava Pohjois-Savon liiton rahoitus on 75 %. Kuopion kaupungin omarahoitusosuus on koko hankkeen ajalta noin 80 000 euroa. Hankkeen kustannukset muodostuvat hankkeeseen palkattavien henkilöiden palkoista ja matkakuluista sekä hallinnointikuluista. 

  

Hankkeen päähakija ja -toteuttaja on Kuopion kaupunki, joka vastaa hankkeen kokonaisuudesta ja Kuopion seudun (Kuopio ja Siilinjärvi) osatoteutuksesta. Hankkeen muita toteuttajia ovat Ylä-Savon seudulla Iisalmen kaupunki (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi), Keski-Savon seudulla Navitas Kehitys Oy (Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ja Sisä-Savon seudulla Kehitysyhtiö SavoGrow Oy (Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi ja Keitele). Jokainen toteuttaja vastaa itse omasta hankebudjetistaan ja -suunnitelmastaan, mutta Kuopion kaupunki vastaa kokonaisuudessaan päätoteutuksesta. 

  

Hankkeen toteutus Kuopion kaupungin osalta tapahtuu kaupunkiympäristön palvelualueella alueellisten ympäristönsuojelupalveluiden vetämänä, mutta hanke on seudun kuntakonserneja osallistava ja koko kunnan sitoutuminen on tavoitteiden toteutumisen kannalta oleellista. Hankkeessa tehdään poikkihallinnollista työtä kuntien eri toimialojen ja yhtiöiden kanssa ja luodaan uusia toimintamalleja ilmastonäkökohtien huomioimiseksi kaikessa toiminnassa.  

 

Hankkeessa jatketaan aikaisempien seudullisten ja kuntayhteistyöllä tehtyjen hankkeiden KierRe (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa, 2016-2019) ja KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma, 2020-2022) aloittamaa työtä.  

  

Hankkeessa tehtävää työtä koordinoi hankerahoituksella palkattavat sidosryhmä- ja viestintävastaava ja Kuopion seudun osatoteutuksessa tehtävästä ilmastotyöstä vastaa ilmastokoordinaattori. Sidosryhmä- ja viestintävastaava vastaa koko seudullisen hankkeen koordinoinnista ja sidosryhmä- ja viestintätyöstä koko neljän seudun osalta.  Ilmastokoordinaattori vastaa hankkeessa tehtävästä ilmastotyöstä Kuopion ja Siilinjärven seudulla.  

  

Hankkeen tuloksena Kuopion seudun vahva, näkyvä ja avoin ilmastotyö lisää Kuopion seudun vetovoimaa ja kiinnostavuutta elinkeinoelämän keskuudessa, vauhdittaa siirtymää kohti kiertotaloutta ja uusia liiketoimintamalleja. Hankkeen jälkeen Kuopion seudun edelläkävijyys ilmasto- ja resurssiviisausteemoissa on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti vahvistunut.  

 

Kuopion seudulla on käytössään avoin digitaalinen ilmastojohtamisen järjestelmä, joka mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin, viestinnän, sidosryhmien osallistumisen ja vaikuttavan ilmastoviestinnän. Yhdessä luodut toimintamallit, verkostot ja lisääntynyt kuntayhteistyö vauhdittavat ilmastotavoitteiden saavuttamista. Asukkaiden ilmastoviisas elämä mahdollistuu ja asukkaat osallistuvat entistä vahvemmin ilmastotoimiin. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen, kuten ennakoivat toimet sään ääri-ilmiöihin varautumisessa, tuo taloudellisia säästöjä ja vahvistaa kaupungin resilienssiä sekä huoltovarmuutta. 

 

 

Vaikutusten arviointi                  Liite 2

 

 

Liitteet

5

3011/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

6

3011/2022 Hankesuunnitelma

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Minna Julia Kokkonen

puh. +358 44 718 2148

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää, että Kuopion kaupunki osallistuu hankkeeseen esitetyllä tavalla.

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa