Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 29

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 29

Asianro 1470/12.00.01.01/2022

 

 

Kuopion kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2022 - 2023

 

 

Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen
Kuopion kansalaisopisto

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää palvelualueensa maksujen ja taksojen perusteista (hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntö 10 §).

 

Sopimuskuntien, Kaavin, Rautavaaran ja Tuusniemen, alueella tapahtuvan opetuksen osalta maksujen perusteista päätetään kuntien ehdotusten perusteella (Kuopion kaupungin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskeva sopimus 7048/2016).

 

 

Maksujen perusteet lukuvuonna 2022–2023

 

Kuopion kaupungin osalta kurssimaksujen perusteet määräytyvät seuraavasti: Kurssimaksujen perusteiden määrittelyn lähtökohtana on Kuopion kaupungin strategia ja talousarvio vuodelle 2022. Tulotavoitteen nousu pyritään saavuttamaan noin 2 %:n kurssimaksujen korotuksella ja paremmalla kurssien täyttöasteella.

 

Opetuksen kurssimaksuperusteet määräytyvät seuraavasti:

 

-      Kuopion maaseutualueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,60 euroa/oppija/tunti.

-      Kaupunkialueen kursseilla kurssimaksu on vähintään 1,85 euroa/oppija/tunti.

-      Kaupunkialueen Kudonta- ohjauksessa päivämaksu on 5,90 euroa/päivä ja

-      Kokataan kotiin vietävää -ohjauksessa päivämaksu on 6,40 euroa/päivä.

-      Tilauskursseilla hinta määräytyy todellisten kustannusten ja opistolle jäävän katteen mukaisesti.

-      Yleisluennot ovat ilmaisia.

-      Materiaali- ja tarvikemaksut, poltto-, kankaiden rakentamismaksut (kudonta) sekä koneiden ja laitteiden kunnossapitomaksut määräytyvät todellisten kustannusten mukaan. 

-      Tuotekehittelytyyppisillä uutuuskursseilla tai yhteistyössä järjestöjen tai kaupungin muiden hallintokuntien kanssa järjestetyillä kursseilla voidaan peruste laskea edellistä pienemmäksi.

-      Pienryhmä- ja yksilöopetuksessa kurssihinnat määräytyvät tulotavoitteiden mukaisesti.

 

Kurssien opiskelijaminimit ovat Kuopion maaseutualueella 7 henkilöä ja kaupunkialueella 10 henkilöä lukuun ottamatta pienryhmä- ja yksilöopetusta.

 

Opiskelijaminimeistä voidaan poiketa rehtoreiden luvalla. Sopimuskunta voi määritellä opiskelijaminimin oman kuntansa näkemyksen mukaan.

 

Opiskelupaikan peruminen, keskeyttäminen ja epääminen

 

Opiskelupaikan voi perua maksutta viimeistään 6 vuorokautta ennen kurssin alkua, jonka jälkeen peritään täysi kurssimaksu. Jos opiskelija keskeyttää opiskelun, maksuja ei palauteta. Maksun laiminlyöminen aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen.

 

Kansalaisopiston ilmoittautumis- ja perumisehdot lukuvuodelle 2022–2023 ovat kokonaisuudessaan liitteenä.

                                                         

Mikäli kurssin opetusmuotoa joudutaan viranomaismääräysten vuoksi muuttamaan esim. etäopetukseksi, opiskelijalla ei ole oikeutta kurssin maksuttomaan perumiseen.

 

Alennukset                                     Kurssimaksuista voidaan myöntää sisaralennuksia siten, että yhden alle 16-vuotiaan maksettua täyden kurssimaksun muut sisarukset ovat oikeutettuja kukin yhteen puolihintaiseen kurssiin. Kurssi- ja päivämaksuista voidaan myöntää 50 % alennus työttömille.  Alennukset eivät koske yksilö- ja pienryhmäopetusta eivätkä yllä mainittuja materiaali- ym. maksuja.

 

Opiston henkilökunta, opistoyhteyshenkilöt, opiskelijat ry:n hallitusten jäsenet ovat oikeutettuja kahteen ilmaiseen kurssiin/lukukausi. Tuntiopettajilta edellytetään vähintään 80 tunnin työpanosta opistolle ko. lukuvuonna. 20–79 tuntia opettavat opettajat ja harjoittelijat ovat oikeutettuja yhteen ilmaiseen kurssiin/ lukuvuosi. Lisäksi edellä mainitut henkilöt voivat osallistua ilmaiseksi Kudonta- ja Kokataan kotiin vietävää -ohjaukseen enintään 5 päivää (edellyttää 80 h työpanosta) tai 2 päivää (työpanos 20–79 h) lukuvuodessa työsuhteen aikana. Edut koskevat kurssi- ja päivämaksuja, eivät materiaaleja tai muita vastaavia tarvikkeita. Ilmainen osallistuminen edellyttää opiskelijaminimin täyttymistä maksavista opiskelijoista.

 

Henkilöstön osallistuminen opiston kursseille ja avoimeen ohjaukseen on tärkeää opetuksen kehittämisen ja auditoinnin, ammattitaidon kehittämisen sekä eri aineiden välisen yhteistyön kehittämisen näkökulmista. Etuus ei aiheuta opistolle lisäkustannuksia, vaan toimii sisäisenä henkilöstökoulutuksena.

 

Lisäksi opetushallituksen rahoituksella annetaan opintosetelialennuksia erikseen merkityillä kursseilla, mikäli opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää avustusta.

 

Kurssimaksutulotavoitteen saavuttaminen on rehtorin vastuulla. Rehtori voi tavoitteeseen pääsemiseksi korjata kurssimaksuja tässä esitetystä vähäisessä määrin.

 

 

Kurssimaksut, opiskelijaminimit ja alennukset lukuvuonna 2022–2023 sopimuskunnissa:

 

1. Kurssimaksuja korotetaan noin 2 % ja kurssien täyttöastetta pyritään parantamaan.

 

2. Kurssien opiskelijaminimit: Kuopion kansalaisopiston maaseutualueet ja sopimuskunnat 7 opiskelijaa. Rehtoreilla on päätösvalta poiketa minimeistä perustellusta syystä. Sopimuskunta voi itse määritellä oman alueensa opiskelijaminimin.

 

3. Alennukset kuten Kuopiossa

 

Sopimuskuntien esitykset

 

Kaavin sivistyslautakunta ja Tuusniemen sivistyslautakunta hyväksyivät kansalaisopiston rehtorin päätösesityksen sellaisenaan. Rautavaaran hyvinvointilautakunta hyväksyi rehtorin päätösesityksen muutoin sellaisenaan, mutta määritteli                Rautavaaran kunnassa toteutettavan kansalaisopiston opetuksen opiskelijaminimiksi/kurssi viisi (5) opiskelijaa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuodeksi 2022–2023 Kuopion kansalaisopiston osalta sekä sopimuskuntien osalta päätösten mukaisesti. Sopimuskuntien lautakuntien pöytäkirjanotteet ovat asian liitteenä.

 

 

Liitteet

6

1470/2022-7 Rautavaaran hyvinvointilautakunta Pöytäkirjanote 16.3.2022 § 17

 

7

1470/2022-7 Kaavin sivistyslautakunta Pöytäkirjanote 14.3.2022 §10

 

8

1470/2022-7 Tuusniemen sivistyslautakunta Pöytäkirjanote 16.2.2022 § 11

 

9

1470/2022-7 Vaikutusten arviointi

 

10

1470/2022-7 Kuopion kansalaisopiston ilmoittautumis- ja perumisehdot lv. 2022-2023

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

Anna Pohjalainen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaisopiston rehtorin esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Kirsti Turunen osallistui kokoukseen klo 17.09-17.18 asian käsittelyn ajaksi.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa