Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 31

Asianro 11287/02.05.01.00/2021

 

 

Oikaisuvaatimus / Yleisavustukset 2022 / Kuppikunta A-kilta ry 

 

 

Kansalaistoiminnan palveluiden päällikkö Kati Vähäsarja
Kansalaistoiminta

 

 

                                                          Kuppikunta A-kilta ry on toimittanut Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen lautakunnalle osoitetun oikaisuvaatimuksen, joka on kirjattu saapuneeksi 18.3.2022. Oikaisuvaatimus on tehty kansalaistoiminnan palveluiden päällikön päätöksestä 7.3.2022 105§.

 

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. (Kuntalaki 16. luku 137§)

 

Kuntalain 16. luvun 138 § mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Oikaisuvaatimuksen saapumispäivän perusteella voidaan todeta, että oikaisuvaatimus on saapunut annetussa määräajassa ja sen on tehnyt asianosainen, joten oikaisuvaatimus voidaan ottaa käsiteltäväksi.

 

Oikaisuvaatimuksessa yhdistys hakee avustuspäätökseen muutosta. Avustuspäätös on 3 000 euroa, avustushakemus oli 6 000 euroa. Vuoden 2021 avustus oli 2 500 euroa, joten korotus vuodelle 2022 on 500 euroa (korotus 20 %).

 

Oikaisuvaatimusta Kuppikunta A-kilta ry perustelee vuokrakustannuksilla, jotka ovat vuodessa 3.600 euroa (12 kkx300€). Yhdistyksen vuoden 2022 talousarviossa tulot ja menot ovat 8 880 euroa.

 

Hakemukseen on kirjattu avustuksen käyttötarkoitukseksi toiminnan varmistaminen ja jatkuvuus aloitetulle työlle. Toiminnan päätarkoituksena on edistää toipumista päihde- ja mielenterveysongelmista toiminta- ja keskusteluryhmien kautta sekä naiserityisryhmien kautta vertaistukea apuna käyttäen.

 

Valmistelussa käytettyjä periaatteita ovat mm.

 

-          Hakemus toimii päätöksenteon pohja-aineistona​​

-          Tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkinta

-          Avustus on aina osarahoitus

 

Päätöksenteossa on käytetty em. periaatteita. Lisäksi vertailua on tehty järjestöryhmittäin samankaltaisten toimijoiden kesken.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hylätä oikaisuvaatimuksen perusteettomana, koska oikaisuvaatimuksessa ei ole tuotu esille tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusseikkoja, jonka perusteella päätöstä tulisi muuttaa.

 

 

Liitteet

12

11287/2021-4 Oikaisuvaatimus/Kuppikunta A-Kilta ry

 

13

11287/2021-4 Yleisavustuspäätös

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä kansalaistoiminnan palveluiden päällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

Janne Hentunen ja Kaisa Kantele poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi klo 17.25-17.28.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa