Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 20.04.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 16

Asianro 3179/00.00.01.00/2022

 

 

Muutoksia äänestysaluejakoon

 

 

 

Kuopion kaupungissa on tällä hetkellä 49 äänestysaluetta. Äänestysalueiden vaalilautakuntiin on ollut edellisten vaalien aikaan vaikeuksia saada rekrytoitua tarpeeksi jäseniä.

Vaalien toimittamisen tehostamiseksi on laadittu ehdotus äänestysaluejaon muuttamiseksi siten, että alueita olisi jatkossa 36 ja samoin vaalilautakuntia.

Muutos on tarkoitus tehdä yhdistämällä äänestysalueita ehdotuksessa tarkemmin määritellyin tavoin. Yhdistettyjen äänestysalueiden määrittelyssä on otettu huomioon vaalipäivänä äänestävien äänestäjien lukumäärät siten, että vaalilautakunta pystyy asianmukaisesti huolehtimaan vaalipäivän äänestyksen liittyvistä järjestelyistä ja äänten tarkastuslaskennasta. Tarvittaessa suurimpien äänestysalueiden toiminta tulee turvata riittävillä henkilöresursseilla. Määrittelyssä on otettu huomioon myös ennakkoon äänestäneiden määrän lisääntyminen suhteessa vaalipäivänä äänestäneisiin. Esimerkiksi eduskuntavaaleissa 2019 ennakkoäänestysprosentti oli 53,20 (vuoden 2015 vaaleissa 47,70). 

Muutoksessa on tarkoitus myös tasata äänestäjien määriä äänestysalueilla muuttamalla joidenkin äänestysalueiden maantieteellisiä rajoja ja numeroida äänestysalueet uudelleen numeroilla 1-36. Uusi erityisryhmien äänestysalue on äänestysalue nro 1 (Keskusta).

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 alkaen toimitettavissa vaaleissa ja muutokset tulee ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle 31.8 mennessä.

Esityslistan liitteenä jaetaan muutosehdotus äänestysaluejaoksi, johon on merkitty nykyiset äänestysalueet ja uudet äänestysalueet.   

 

Liitteet

1

3179/2022 Uudet äänestysalueet

 

Viiteaineisto

1

3179/2022 Äänestysaluejakoehdotus äänestäneet

 

2

3179/2022 Äänestysaluejakoehdotus kartta

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Päätösehdotus                               Keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Toivanen

 

Keskusvaalilautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtuusto
1. hyväksyy liitteenä olevat muutokset Kuopion kaupungin äänestysaluejakoon 1.1.2023 alkaen;
2.  määrää vaalilain 8 §:n 1 momentin perusteella, että ne henkilöt, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat äänestysalueeseen nro 1 (keskusta). 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa