Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 25.05.2022/Pykälä 48

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 48

Asianro 4097/01.01.00.00/2022

 

 

Toistaiseksi voimassa olevien palomiesten virkojen (65 kpl) perustaminen Kuopion kaupungille, Pohjois-Savon pelastuslaitokselle

 

 

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on kokouksessaan 24.11.2021 § 28 hyväksynyt Pohjois-Savon pelastustoimen varallaolon ja kompensaatiokeinot.

 

Aluepelastuslautakunnan tekemän päätöksen mukaan toiminnan suunnittelu ja lisähenkilöstön rekrytointi voidaan käynnistää välittömästi siten, että uusia 24/7 pelastusasemia voidaan käynnistää henkilörekrytoinnin onnistumisen ja lisätalousarvion mukaan keväällä 2022.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on arvioinut, että seitsemän uuden ympärivuorokautisen pelastusaseman organisoimiseksi tarvitaan yhteensä viisikymmentäseitsemän (57) uutta palomiehen virkaa.

 

Lisäksi Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 27.1.2022 § 4 Vuorela-Toivala (Sorsasalon) uuden ympärivuorokautisen pelastusaseman perustamisen. Aluepelastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan, että lisätalousarvioon lisätään kahdeksan (8) uutta palomiehen virkaa Vuorela-Toivala (Sorsasalo) pelastusaseman henkilöstöresurssiksi.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on valmistellut oheisten päätösten myötä pelastuslaitoksen muutostalousarvion 2022. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyi osaltaan kokouksessaan 26.4.2022 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen muutostalousarvion 2022. Aluepelastuslautakunnan hyväksynnän jälkeen muutostalousarvio eteni edelleen Kuopion kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Kuopion kaupunginhallitus hyväksyi muutostalousarvion 2.5 ja Kuopion kaupunginvaltuusto x.x.2022. Muutostalousarvio pitää sisällään yhteensä kuudenkymmenenviiden (65) uuden palomiehen viran henkilöstökustannukset.

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos on laatinut projektisuunnitelman uusien ympärivuorokautisten keskisuurten pelastusasemien perustamisen aikataulusta. Ohessa kuvattuna tämän hetkinen projektisuunnitelma:

1.7.2022

Vuorela-Toivala (Sorsasalo) pelastusasema

1.8.2022

Riistaveden pelastusasema,
Nilsiän pelastusasema,

Leppävirran pelastusasema

1.10.2022

Suonenjoen pelastusasema,

Keiteleen pelastusasema

1.12.2022

Lapinlahden pelastusasema,

Kiuruveden pelastusasema

 

 

 

 

 

Rekrytoinnit on tarkoitus käynnistää välittömästi virkojen perustamiseen liittyvän päätöksenteon jälkeen. Rekrytoinnit toteutetaan aalloissa, usealla eri rekrytointikierroksella. Jos tilaratkaisut edellyttävät tai/ja henkilöstön saatavuus vaihtelee eri pelastusasemien kesken, Pohjois-Savon pelastuslaitos tarkastelee ja päivittää projektisuunnitelmaa tilanteiden ja tarpeiden mukaisesti.

 

Pelastuslain (29.4.2011/379) § 57:n ”Pelastustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset” mukaisesti: ”Pelastustoimintaan osallistuvan pelastuslaitoksen päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on virkaa tai tehtävää vastaava pelastusalan tutkinto. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista tutkinnoista ja koulutuksesta.”

 

Valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (407/2011) § 6:n ”Pelastustoimintaan osallistuvan päätoimisen henkilöstön kelpoisuus” mukaisesti:

1)     miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa;

 

Pelastustoimen päätoimiselle henkilöstölle kuuluu pelastuslain mukaisia lakisääteisiä tehtäviä, joissa edellytetään julkisen vallan käyttöä. Näin ollen palomiehen nimikkeellä työskentelevä henkilö on virkasuhteessa.

 

Yhden palomiehen viran henkilöstökustannus vuositasolla on n. 45.000 euroa.

 

Kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa on sisällytetty pelastuslaitoksen hyväksyttyyn muutostalousarvioesitykseen.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 53 §:n mukaan Kuopion kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta. Virkojen palkkaus muodostuu Kuopion kaupungin voimassa olevan palkkausjärjestelmän mukaisesti.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa

- kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti.

- Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.

- Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk).

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa
- kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti.
- Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.
- Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk).

 

 

Päätös                                              Asian käsittelyn aikana pelastusjohtaja Jukka Koponen muutti päätösehdotustaan seuraavasti:

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää esittää Kuopion kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus perustaa:

- kuusikymmentäviisi (65) palomiehen virkaa, mikäli Kuopion kaupunginvaltuusto hyväksyy asiaan liittyvän muutostalousarvion. Virkojen alkusijoituspaikkana ovat Lapinlahden, Kiuruveden, Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Riistaveden, Keiteleen sekä Vuorela-Toivalan pelastusasemat toiminnan ja tarpeen mukaisesti.

- Miehistöviran kelpoisuusehtona on valtioneuvoston asetuksen pelastustoimesta (404/2011) § 6:n mom. 1 mukainen kelpoisuus ”Miehistöön kuuluva on suorittanut pelastuslain 55 §:ssä tarkoitetussa oppilaitoksessa miehistötutkinnon pelastajalinjalla tai tehtävää vastaavan miehistön kelpoisuuden tuottaneen aikaisemman tutkinnon pelastusalan oppilaitoksessa”.

- Palomiehen viran tehtäväkohtainen palkka on TS TVA, palkkaryhmä I, vaativuusluokka A2 (2073,71 euroa/kk).

 

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa