Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.05.2022/Pykälä 130

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 130

Asianro 3078/00.04.00/2022

 

 

Väyläviraston valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2023 - 2030 / Kuopion kaupungin lausunto

 

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Väylävirasto asetti 1.4.2022 nähtäville luonnoksen valtion väyläverkon investointiohjelmasta vuosille 2023 - 2030. Väylävirasto pyytää lausuntoja luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023 - 2030 2.5.2022 mennessä.
 
Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfran kehittämishankkeet, joiden talouskehyksen määrittelee Liikenne12-suunnitelma. Vuosia 2023 - 2030 koskeva investointiohjelmaluonnos on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista. Väyläverkon investointiohjelma sisältää kehittämishankkeita, isoja peruskorjaushankkeita ja hankekokonaisuuksia sekä joitakin pienempiä perusväylänpidon rahoituksella toteutettavia parantamishankkeita.

Väylävirasto pyytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1         Onko investointiohjelmassa kuvattu ymmärrettävästi lähtökohdat ja valmisteluperiaatteet?

2         Onko mielestänne investointiohjelmassa kokonaisuutena onnistuttu vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin ja muuttuneeseen toimintaympäristöön?

3         Ovatko investointiohjelman perustelut vaikutusten kautta tasapuoliset ja selkeät?

4         Miten muuttaisitte investointiohjelmaa Liikenne 12 mukaisen liikennemuotokohtaisen talouskehyksen puitteissa ja miten perustelette muutosten paremmat vaikutukset?

5         Miten kehittäisitte investointiohjelman laatimisen prosessia, sen päivittämistä ja seurantaa?

6         Miten muuten haluatte kommentoida investointiohjelmaa?
 

Nähtävillä olevat aineistot ovat tutustuttavissa Lausuntopalvelu.fi:ssä tästä linkistä.  Ohjelmaluonnoksen lisäksi on viisi liiteraporttia:

1         Rautatiehankkeet,

2         Maantiehankkeet,

3         Vesiväylähankkeet,

4         Käynnissä olevat ja käynnistyvät isot hankkeet ja

5         MAL-kaupunkiseutujen yhteisrahoitteiset hankkeet.


Kuopion kaupunki on laatinut liitteenä olevan lausuntoluonnoksen. Kaupunginhallituksen jäsenillä on ollut mahdollisuus kommentoida lausuntoluonnosta ennen kaupunginhallituksen 2.5.2022 kokousta.

Liitteenä jaetaan lausuntoluonnos.

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Esitys                                           Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan lausunnon kaupungin Väylävirastolle annettavaksi lausunnoksi ”Valtion väyläverkon investointiohjelman luonnokseen vuosille 2023 – 2030”.

 

 

Liitteet

1

3078/2022 Väyläviraston valtion väyläverkoston investointiohjelma vuosille 2023 - 2030 / Kuopion kaupungin lausunto.pdf

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Matti Vänskä

puh. +358 44 718 5075

Tero Piippo

puh.  044 718 2135

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan tekemän esityksen.

 

 

Päätös                                         Yhteyspäällikkö Tero Piippo ja suunnitteluinsinööri Matti Vänskä olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen siten, että lausuntoa täydennetään seuraavasti: "Saimaan kanavan sulkujen pidennyksiin varatut määrärahat käytetään Itä-Suomessa korvaaviin infrahankkeisiin." Lausuntoon voidaan lisäksi tehdä pieniä täsmennyksiä kansliatoimenpitein.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa