Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.05.2022/Pykälä 132

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

5 §

27.1.2022

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

19 §

24.2.2022

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

39 §

20.4.2022

 

§ 132

Asianro 10929/02.02.00/2021

 

 

Talousarviomuutos 2022 / Pohjois-Savon pelastuslaitos

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 27.1.2022 5 §

 

Taloussuunnittelija Reija Sihvola
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

                                     Pelastustoimi

 

Aluepelastuslautakunnan päätöksen 24.11.2021 § 28 mukaisesti ympärivuorokautinen 24/7 toiminta käynnistetään Leppävirran, Lapinlahden, Nilsiän, Suonenjoen, Kiuruveden, Riistaveden ja Keiteleen pelastusasemilla.  Aluepelastuslautakunta hyväksyi toimintamallin, jossa toimintavalmiuden rungon muodostavat nykyisten viiden 24/7-pelastusaseman lisäksi perustettavat seitsemän edellä mainittua 24/7 välittömän lähtövalmiuden pelastusasemaa, ja jota tukee vapaamuotoinen 30 minuutin varallaolojärjestelmä. Päätöksen mukaisesti kokonaisuus tarvitsee yhteensä 57 virkaa. Henkilömäärän lisäys, ja uusien resurssien tarvitsemat henkilökohtaiset suojavarusteet ja asemapalveluasut (noin 2000 e/ henkilö) otetaan huomioon lisätalousarviossa.

 

Pelastuslaitos on tehnyt laskelman talousarviomuutosta varten suunnitelmalla, missä kolme pelastusasemaa aloittaa 1.8.2022, kaksi pelastusasemaa aloittaa 1.10.2022 ja kaksi pelastusasema aloittaa 1.12.2022. Tämän suunnitelman mukaan ympärivuorokautisen 24/7 toiminnan käynnistäminen lisää henkilöstökuluja noin 625.000 euroa, varustekuluja noin 114.000 euroa, vuokrien korotus on noin 8.400 euroa ja kalustehankintakuluja noin 48.000 euroa, yhteensä 795.400 euroa. Kuntien maksuosuuslaskelmassa kustannukset on huomioitu 100 %:sti maakunnallisina.

 

Aluehallintovirasto on antanut määräyksen toimintavalmiuden parantamiseen Toivala-Vuorela-Sorsasalo alueella. Pelastuslaitos on tehnyt laskelman talousarviomuutosta varten 24/7 pelastusaseman aloittamiseksi Sorsasalossa 1.7.2022 ja huomioinut kustannukset liitteenä olevassa lisätalousarviossa. Tämän laskelman mukaan lisähenkilöitä tarvitaan kahdeksan ja henkilöstökulut ovat noin 218.400 euroa, varustekulut noin 16.000 euroa ja vuokrakulujen lisäys noin 10.300 euroa, yhteensä 244.700 euroa. Kuntien maksuosuuslaskelmassa Siilinjärvelle on kohdistettu 50 % ja maakunnallisena huomioitu 50 % kustannuksista.

 

Pelastustoimen talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuslaskelmassa on huomioitu investoinneista leasing-rahoitukseen siirrettyjen hankintojen vaikutus -118.000 euroa ja vaikutus poistoihin noin -16.000 euroa. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus 1,9 %:sta 1,97 %:iin noin 10.000 euroa on huomioitu talousarviomuutosesityksessä.

 

Pelastustoimen talousarviomuutosesitysten vaikutus kuntien maksuosuuksiin on noin 929.000 euroa, muutos talousarviomuutosten jälkeen vuoden 2021 talousarvioon 14,3 %.

 

                                     Ensihoito

 

Aluepelastuslautakunnan päätöksen mukaan vuonna 2019 ja 2021 hankittujen ambulanssien rahoitus on talousarviomuutosesityksessä siirretty leasing-rahoituksen piiriin. Lainamäärä on laskettu maksettavan kokonaisuudessaan, noin 684.000 euroa rahoitusyhtiön lunastaessa ambulanssit tasearvoillaan. Leasing-vuokriin on talousarviomuutosesityksessä huomioitu lisäystä noin 204.000 euroa, missä mukana myös vuonna 2022 hankittavaksi suunniteltujen ambulanssien leasing-rahoitus. Ambulanssihankintojen siirtyminen leasing-rahoitukseen on huomioitu myös poistoissa noin -217.000 euroa. Lainojen korkojen poistumisen vaikutus noin -27.000 euroa on huomioitu. Lisäksi työttömyysvakuutusmaksun korotus 1,9 %:sta 1,97 %:iin noin 2.700 euroa on huomioitu ensihoidon talousarviomuutosesityksessä. Erilliskorvauksista raamiin pääsemiseksi poistettua summaa on korjattu em. vaikutuksista noin 41.000 euroa. Ensihoidon talousarviomuutosesityksillä ei ole vaikutusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin yhteistoimintakorvaukseen.

 

 

Esitys                            Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee talousarviomuutoksen ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle ennen päätöksentekoa ja antaa tiedoksi talousarviomuutoksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

 

Liitteet

 

Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys

 

 

Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys

 

 

Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022

 

 

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Reija Sihvola

puh. +358 44 718 8125

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee talousarviomuutoksen ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle ennen päätöksentekoa ja antaa tiedoksi talousarviomuutoksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille.

 

 

Päätös                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 


 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 24.2.2022 19 §

 

                                    

Pohjois-Savon pelastuslaitos järjesti Pohjois-Savon kuntien ja kaupunkien edustajille yhteisen kuntatilaisuuden 10.2. Kuntatilaisuuden keskeisinä teemoina olivat pelastustoimen varallaoloasiat, pelastustoimen valmiusjärjestelmän muutokset, lisävirkojen rekrytointitarpeet ja lisätalousarvioesitys. Tilaisuudesta on laadittu muistio.

 

Esitys                            Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee lisätalousarviosta ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirjaamoon 22.3 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja ne huomioidaan lisätalousarvion päätöksenteossa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta keskustelee lisätalousarviosta ja lähettää sen Pohjois-Savon kuntiin lausuntokierrokselle. Lausunnot pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kirjaamoon 22.3 mennessä. Lausunnoista laaditaan yhteenveto ja ne huomioidaan lisätalousarvion päätöksenteossa. 

 

 

 

Päätös                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että taloussuunnittelija Reija Sihvola poistui kokouksesta tämän asian päätöksenteon jälkeen klo 18.00.

 

 


 

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 20.4.2022 39 §

 

 

Liitteet

 

10929/2021 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022

 

 

10929/2021 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys

 

 

10929/2021 Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys

 

Viiteaineisto

 

10929/2021 Kuntien lausunnot talousarviomuutoksesta 2022

 

 

10929/2021 Yhteenveto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutoksen lausunnoista

                                    

                                     Valmistelija                                     

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus              Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta hyväksyy osaltaan Pohjois-Savon pe-lastuslaitoksen talousarviomuutoksen 2022 ja lähettää sen edelleen Kuopion kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että pelastuslaitoksen taloussuunnittelija Reija Sihvola liittyi kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 17.38 - 17.40.

 


 

Kaupunginhallitus 2.5.2022

 

 

Liitteet

2

10929/2021 Kuntien maksuosuudet pelastustoimen kustannuksiin v. 2022

 

3

10929/2021 Tulos- ja rahoituslaskelma ta-2022 muutosesitys

 

4

10929/2021 Tuloslaskelmat ta2022 muutosesitys

 

5

10929-2021 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvion 2022 muutosesitysten koonti.pdf

 

Viiteaineisto

33

10929/2021 Kuntien lausunnot talousarviomuutoksesta 2022

 

34

10929/2021 Yhteenveto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutoksen lausunnoista

                                                   

                                                    Valmistelija                                                       

 

puh. +358 44 718 8111

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Talous- ja omistajaohjaus on laatinut talousarviomuutoksesta liitteenä olevan muutosesitysten koontitaulukon, mihin on koottu Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioon 2022 esitettävät muutokset verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2022 ja muutosten vaikutus talousarvion 2022 valtuustoon nähden sitoviin eriin. Muutokset vaikuttavat Pohjois-Savon pelastuslaitoksen liikevaihtoon, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoihin, henkilöstökuluihin, poistoihin, liiketoiminnan muihin kuluihin ja korkokuluihin.

 

Muutokset vaikuttavat talousarviossa 2022 valtuustoon nähden sitoviin eriin käyttötalouden yleishallinnon toimintakatteeseen, tuloslaskelman rahoitustuloihin sekä rahoituslaskelman antolainasaamisten lisäyksiin ja vähennyksiin. Lisäksi muutokset vaikuttavat talousarviossa 2022 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen valtuustoon nähden tuloslaskelman sitovaan erään kaupungin maksuosuus pelastustoimen kustannuksista sekä rahoituslaskelmaan nähden sitoviin eriin pitkäaikaisen lainan lisäyksiin ja vähennyksiin kunnalta sekä lainan korkoon kunnalle.

 

 


 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset vuodelle 2022 Pohjois-Savon pelastuslaitoksen tuloslaskelmaan ja rahoituslaskelmaan, yleishallinnon toimintakatteeseen sekä kaupungin tulos- ja rahoituslaskelmaan liitteenä olevan muutosesityskoonnin mukaisesti.

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa