Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 02.05.2022/Pykälä 135

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 135

Asianro 12102/00.01.03.00/2021

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kotimaisista raaka-aineista valmistetun ruuan tarjoaminen kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa

 

 

 

                                                    Valtuustoaloite

 

Keskustan valtuustoryhmä (ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Elsi Katainen) on tehnyt valtuustoaloitteen missä esitetään, että Kuopio tarjoilisi jatkossa kaupungin tilaisuuksissa vain kotimaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Aloitteen mukaan linjaus ulotetaan koskemaan kaikkia kaupungin järjestämiä kokouksia, seminaareja, työpajoja, vastaanotto- ja edustustilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia. Tavoitteena on, että Kuopiossa luovutaan kokonaan ulkomaisten ruokaraaka-aineiden käyttämisestä. Kahvi, kaakao ja tee jätetään linjauksen ulkopuolelle.

 

Valtuustoaloite on esityslistan viiteaineistona.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Kuopion kaupunki järjestää erilaisia kokouksia, seminaareja, työpajoja, vastaanotto- ja edustustilaisuuksia ja yleisötilaisuuksia erilaisissa tarkoituksenmukaisissa paikoissa. Kaupungin kokoukset ja niiden tarjoilut hoidetaan yleensä järjestävän tahon puolesta tilaisuuden kannalta kustannustehokkaammassa ja toimivimmassa tilassa. Tilavuokrausten yhteydessä otetaan kantaa myös tarjoiluihin tilaisuuden luonne huomioiden. Pienhankintoja suorahankinnoissaan tehdessään kaupunki huolehtii pienhankintaohjeen mukaisesta toiminnasta.

 

Vuoden 2020 alusta suurin osa kokouksista on siirtynyt etäyhteyksien pää-hän eikä sisällä tarjoiluja. Myös vastaanotot, yleisötilaisuudet ja seminaarit poikkeusaikana 2020-2022 ovat olleet vähäisiä.

 

Järjestäessään kokouksen tai yleisötilaisuuden omissa tiloissaan, tarjoiluista vastaa Kuopion kaupunkikonsernin in house-yhtiö Servica Oy. Servica puolestaan kuuluu julkisen hankintalain piiriin. Servica oy hankkii käytettävät raaka-aineensa pääsääntöisesti Sansia oy:n kilpailuttamien sopimustoimittajien kautta.

 

Servica Oy kertoo vastauksessaan (viiteaineistona), että 2021 Servican hankkimien elintarvikkeiden alkuperämaa on merkittävissä määrin Suomi. Liha ja lihavalmisteet, maito ja maitotaloustuotteet sekä tuoreet ja pakastemarjat ovat 100 % kotimaista alkuperää. Leivät ja leipomotuotteet ovat 98 % suomalaista alkuperää, josta 23 % paikallisilta leipomoilta. Vuonna 2021 noin 15 % ruoanvalmistuksessa käytetyistä lihoista ostettiin paikalliselta toimijalta. Tuoreen perunan osalta kaikki hankinnat olivat kotimaista alkuperää, ja lisäksi 42 %:ssa tuoreen perunan koko hankintamäärästä tuli lähialueelta.

 

Kuopion kaupunki järjestää pääsääntöisesti tilaisuudet omissa tiloissaan mahdollisuuksien mukaan. Tilannekohtaisesti järjestämispaikkoja voi olla myös yksityisissä tiloissa esim. kokoushotellit, elokuva- tai konserttisalit ja ravintolat.

 

Kaupunki voi käyttää seminaareissa ja tapahtumissaan sekä vastaanotoissaan myös omia tiloja, kuten Kuopion Musiikkikeskus ja Kuopion kaupunginteatteri, joissa tarjoiluista vastaa Kanresta Oy. Kanresta Oy on toimittanut kaupungille selvityksen kotimaisten raaka-aineiden käyttöasteesta Kuopion kaupungin tilaisuuksissa Kuopion Musiikkikeskuksessa ja kaupunginteatterilla. Selvitys on viiteaineistona.

 

Kaupungin voimassaolevan vieraanvaraisuusohjeen mukaan vastaanotot jaetaan kolmeen tasoon. Kullekin tasolle suunnitellaan kolme kausittain vaihtuvaa vakiotarjoiluvaihtoehtoa. Tarjoiluissa pyritään käyttämään lähiruokaa.

 

 

Yhteenveto:

 

Kuopion kaupunki voi tilaajaroolissaan vaikuttaa tilaisuuksien kotimaisten ja lähituottajien raaka-aineiden käyttöön niiltä osin, kun hankintalaki ja olemassa olevat puitesopimukset eivät asiaa rajaa. Kuopion kaupunki onkin jo 2012 linjannut tahtotilansa lähiruuan käyttöön.

 

Edelleen valtuustoaloitteen tavoite on tavoittelemisen arvioinen. Mikäli kotimaisuusastetta haluttaisiin nostaa edelleen, uuden vieraanvaraisuusohjeen laatimisen yhteydessä ja tilaajavastuun näkökulmasta voidaan korostaa satokausiajattelua, jolloin voidaan paremmin hyödyntää Suomen luontaisia kasvuolosuhteita ja käyttämään kustannustehokkaammin kotimaisia raaka-aineita, kuten kasviksia, juureksia, sieniä ja marjoja.

 

Kokous- ja tilaisuustarjoiluista vastaavat tahot tulee ohjeistaa ja vastuuttaa oheisen tavoitteen mukaisesti sekä seurata vuosittain käytäntöä tilaaja-tuottajakeskusteluissa.  Servica, Kanresta ja muut tilaisuuden cateringin tarjoajat sekä tilaajat ohjeistetaan tilaamaan satokausiajattelun mukaisia kokoustarjoiluita ja pyritään aina ensisijaisesti tilaamaan kotimaista ja lähellä tuotettua ruokaa, silloin kun se on mahdollista.

 

Kuopion alue on saanut arvostetun kansainvälisen statuksen European Re-gion of Gastronomy ERG2020-2021, jota kaupunki haluaa yhdessä toimijoiden kanssa ylläpitää jatkossakin. Statuksen kautta edistetään osaltaan kotimaisen ja lähiruoan tuotantoa ja käyttöä alueemme ravintoloissa ja suurkeittiöissä.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Liitteet

10

12102/2021 Selvitys kotimaisten raaka-aineiden käytöstä

 

Viiteaineisto

35

12102/2021 Valtuustoaloite Kuopion tulee tarjota kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa vain kotimaisista raaka-aineista valmistettu ruokaa

 

36

12102/2021 Allekirjoitukset valtuustoaloitteeseen

 

37

12102/2021 Servica Oy:n vastaus valtuustoaloitteeseen

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Kirsi Soininen

puh. +358 17 18 2020

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                         Keskustelun kuluessa jäsen Sallamaarit Markkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa