Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 09.05.2022/Pykälä 147

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 147

Asianro 9169/02.05.01.00/2021

 

 

Vastine oikaisuvaatimukseen / Hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan hyväksi / Markkinointi ROM Oy

 

 

Markkinointijohtaja Kirsi Soininen
Markkinointi ja viestintä

                                                   

 

Vastine                                        Markkinointi ROM Oy haki 19.4.2022 päivätyllä Kuopion kaupungin kirjaamoon lähetyllä kirjeellä 27 500 euron tapahtumatukea markkinointiin ja Musiikkikeskuksen tilavuokriin 27.5.2022 järjestettävään Hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan hyväksi -tapahtumaan. Markkinointi ROM Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen markkinointijohtajan päätökseen olla myöntämättä tapahtumatukea Hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan hyväksi -tapahtumalle.

 

Kuopion kaupungin markkinointi- ja viestintäyksikön Tapahtumatiimi on arvioinut Markkinointi ROM Oy:n hakemusta kaupungin strategian asettamien tavoitteiden mukaisesti sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tapahtumatukien käytölle asettamien kriteerien pohjalta.

 

Kuopion kaupungin tapahtumatuki on tarkoitettu tapahtumien tukemiseen, eikä tukea kohdenneta yksittäisten konserttien tai konserttisarjojen järjestämiseen joita kaupungissa on useita viikoittain. Kaupungissa on kevään aikana järjestetty monia hyväntekeväisyystapahtumia ja -konsertteja Ukrainan hyväksi eri tahojen toimesta. Kuopion kaupunki ei ole myöntänyt tapahtumatukea näiden tapahtumien järjestämiseen, eikä lähtökohtaisesti myönnä tapahtumatukea hyväntekeväisyyteen välillisesti tapahtumien kautta.

 

Kaupunki tukee ukrainanalaisia pakolaisia monin tavoin ja on myöntänyt kaupunginhallituksen 28.2.2022 ja kaupunginjohtajan 30.3.2022 tekemien päätösten mukaisesti Ukrainalle humanitaarisen avustuksen 65 000 euroa, joka on maksettu seuraavasti:  

         Suomen Punainen Risti 25 000 €

         Suomen UNICEF ry 20 000 €

         Pelastakaa Lapset ry 20 000 €.

 

Oikaisuvaatimuksessa mainittu pienennetty tuen hakusumma ei vaikuta päätökseen. Konserttituottajien toivotaan hyödyntävän mahdollisia pääsylippuja, yritysyhteistyötä ja sponsorointia tilaisuuksien mahdollistamiseksi. Tapahtumaa nostetaan esiin Kuopion kaupungin verkkokanavissa osana kaupungin tapahtumaviestintää.

                                                                             

 

 


 

Esitys                                           Esitän, että Markkinointi ROM Oy:n oikaisuvaatimus hylätään, koska yksittäinen konsertti ei täytä tapahtumatuen kriteereitä ja Kuopion kaupunki on jo myöntänyt humanitaarisen avustuksen Ukrainalle suunnattavaan avustustyöhön.

 

 

Viiteaineisto

2

9169/2021 Tapahtumatukipäätös Markkinointijohtaja 22.4.2022 § 20 / Hyväntekeväisyyskonsertti Ukrainan hyväksi.pdf

 

3

9169/2021 Oikaisuvaatimus 28.4.2022 / ROM Markkinointi Oy

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Laura Kokko

puh. +358 44 718 2018

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy markkinointijohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa