Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 18.05.2022/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3744/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

§ 39

Asianro 3744/02.05.01.00/2022

 

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n tukihakemus Kuopion kaupungille

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Hyvinvoinnin edistämisen tukipalvelut

 

 

Yhteenveto Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n n esityksestä Kuopion kaupungille

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ja Kuopion Lasten Sirkus ry ovat vuokraamassa Bellanrannassa sijaitsevan liikunta- ja harrastushalliksi remontoitavan tilan, Bellacenterin.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry on yksi alueen suurimmista urheiluseuroista, seura liikuttaa vuosittain noin 1600 jäsentä, joista lasten ja nuorten harraste- ja valmennusryhmissä harjoittelee yhteensä 1 000 voimistelijaa ja tanssijaa.  Kuopion Reippaan Voimistelijat ry on merkittävä nuorten ja nuorten aikuisten työllistäjä Kuopiossa. Moni seuran voimistelija toimii voimistelu-uran aikana sekä uran päätyttyä seuran ohjaajana. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry on monelle nuorelle ensimmäinen työnantaja. Seura työllistää noin 120 ohjaajaa ja kuusi kuukausipalkkaista työntekijää. Lisäksi Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ostaa paikkakunnan muilta toimijoilta palveluita, mm. aikuisten ryhmäliikunnan ohjaukseen sekä muilta urheiluseuroilta mm. fysiikkavalmennukseen.

 

Kuopion Lasten Sirkus ry on Itä-Suomen suurin sirkusopetusta ja -esityksiä tarjoava yhdistys. Harrastajia yhdistyksessä on yhteensä 320 ja harrastajamäärä on ollut pääsääntöisesti jatkuvassa kasvussa. Yhdistys järjestää sirkusopetusta alkaen 4-vuotiaista aina aikuisharrastajiin saakka. Syksystä 2021 Kuopion Lasten Sirkus ry on tarjonnut opetusta Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaisesti. Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, päämäärätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista.

 

Vuokrattavan tilan ensisijaisena tarkoituksena on harrastusolosuhteiden parantaminen sekä lasten ja nuorten liikunnan, kulttuurin, taiteen ja muun harrastustoiminnan lisääminen. Bellanrannan Bellacenterin tilat täydentävät Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n tilatarpeita erityisesti joukkuevoimistelunalustan osalta. Alusta palvelee monipuolisesti seuran kehittyvää toimintaa. Kuopion Lasten Sirkus ry keskittää toimintansa pääosin Bellanrannan Bellacenterin tiloihin.

 

Liikunta- ja harrastustilat tuovat merkittävän lisän koko Bellanrannan alueen toimintaan uusilla laji- ja harrastusmahdollisuuksilla erityisesti lapsille ja nuorille. Hallin myötä Bellanrannan alueesta kehittyy entistä enemmän koko perheen liikunta-alue, josta löytyy harrastemahdollisuuksia kaikille. Halli on helposti saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä, jalan tai pyöräillen. Alueella on myös hyvin parkkitilaa. Kaiken kaikkiaan sijainti on keskeinen ja vähentää siten vanhempien kuljetustarvetta.

 

Bellanrannan (Bellacenter) halli on pinta-alaltaan 1830m2. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ja Kuopion Lasten Sirkus ry vuokraavat tilan kymmeneksi vuodeksi. Vuokranantaja on selvittänyt tilan käyttötarkoituksen muutokseen liittyvät vaatimukset ja hankkii tarvittavat rakennusluvat muutostöille. Mm. Ilmanvaihto on valmiiksi riittävällä tasolla, eikä siihen tarvitse tehdä mitään saneerausta.

 

Tila vapautuu muutostöitä varten 1.8.2022 alkaen ja vuokrasopimus astuu voimaan, kun remontti on valmis ja tilat on mahdollista ottaa seurojen käyttöön. Hanke mahdollistaa liikuntatilat sadoille liikkujille viikoittain.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ja Kuopion Lasten Sirkus ry ovat tehneet Kuopion kaupungille esityksen tuen myöntämisestä toiminnan käynnistämiseksi Bellanrannassa sijaitsevan hallikiinteistön (Bellacenter) vuokratiloissa. Hankkeen muutostöiden kustannukset ovat yhteensä 666 064,78 euroa. Kuopion Reippaan Voimistelijat ry laittaa hankkeeseen omaa rahoitusta 272 487,25 € ja Kuopion Lasten Sirkus ry 193 758,10 €.

 

Avustusta Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ja Kuopion Lasten Sirkus ry hankkeen 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista yhteensä 199 819,43 euroa (sisältäen alv. 24 %). Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n osuus haettavasta avustuksesta on 58,44 % ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n osuus on 41,56 %.

 

 

Kuopion kaupungin arviointikriteerit ja periaatteet yksityisten liikuntatilojen mahdollistamiseksi

 

Kuopion kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.10.2016 § 293 linjannut arviointikriteerit ja periaatteet yksityisten liikuntatilojen mahdollistamisesta. Tarvemäärittelyn ja liikuntatilan mahdollistamiseen osallistumisen keskeisiä arviointikriteereinä ovat harrastajamäärä, tilan saavutettavuus harrastajiin nähden, tilojen kustannustehokas kokonaiskäyttö, muut hyvinvointivaikutukset, yritysvaikutukset sekä imago-, tapahtuma- ja matkailuvaikutukset.

 

Linjaukset kaupungin mahdollisesta osallistumisesta yksityisten liikuntahallien mahdollistamiseen:

 

1.       Kaupunki voi osallistua mahdollisiin rakennushankkeisiin normaalina elinkeinorakentamisena, joka tarkoittaa käytännössä yhteistyötä kaavoituksessa ja tonttien esirakentamisessa.

 

         Mikäli rakentamiseen on julkista hankerahoitusta, kaupunki voi osallistua hankerahoitukseen de minimis -tuen mukaisella osuudella. 

         Kaupunki voi myöntää erityisistä syistä harkinnanvaraista tukea liikunta- ja kulttuurirakentamisessa. Yritystuista päättää kaupunginhallitus. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antaa lausunnon hankkeesta keskeisten arviointikriteerien pohjalta.

 

2.       Kaupunki voi tukea asukkaiden palvelunkäyttöä harkinnanvaraisesti.

 

         Kaupunki voi vuokrata tilaa tai käyttöaikaa asukkaiden palvelujen järjestämiseksi toimijan kanssa sovitulla tavalla määräaikaisesti tai toistaiseksi.

         Kaupunki voi tukea harkinnanvaraisesti liikuntajärjestöjä, jotka käyttävät tilaa. Avustuksista päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunta kaupunginvaltuuston vuosittain päättämän talousarvion puitteissa.

 

Tuet ja avustukset vaativat aina hankekohtaiset päätökset ja tarvittavat resursoinnit. Mahdolliset tuet ja avustukset päätetään vuosittain kaupungin talousarvion yhteydessä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2022 talousarvioon on varattu avustusmäärärahaa kyseiseen tarkoitukseen. Tällä määrärahalla hyvinvoinnin edistämisen lautakunta voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta hankkeelle. 

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n hankkeen arviointi arviointikriteerien pohjalta

 

Edellä mainittujen arviointikriteerien pohjalta voidaan todeta, että Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n esittämälle liikunta- harrastustilahankkeen mahdollistamille harrastusolosuhteille on olemassa tarve.

 

Hanke tarjoaa parhaimmillaan harrastusolosuhteet sadoille liikkujille viikoittain, joten kyseessä on merkittävä lisä kuopiolaiseen liikuntapaikka-, kulttuuri-, taide- ja harrastusolosuhdetarjontaan. Tiloissa harjoittelee kaikenikäisiä harrastajia, joista merkittävä osuus on lapsia ja nuoria. Yhteensä tämä liikunta- ja harrastuspaikka koskettaa parhaimmillaan noin 2000 kuopiolaista.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n tarve sisältää kiinteästi sijoitettavasti toimintoja ja kaupungin hallinnoimat tilat eivät mahdollista kyseisiä ratkaisuja. Tällä hetkellä Kuopiosta ei myöskään juurikaan löydy riittävän korkeaa ja sirkustoimintaan soveltuvaa harrastustilaa. Bellanrannan Bellacenterin liikuntatilat mahdollistaisivat sirkustoiminnalle hyvät toimintaedellytykset. Korkea tila mahdollistaa lajin monipuolisen harjoittelun. Lajin vaatimusten huomioiminen jo rakennusvaiheessa takaa myös turvallisen harjoitusympäristön lajin parissa. Tila mahdollistaisi harrastajamäärän kasvattamisen ja sirkuslajien lajitarjonnan kasvattamisen.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n tuottamat harrastukset ja palvelut virkistävät, edistävät terveyttä ja hyvinvointia sekä tuovat sisältöä elämään, joten hankkeen tarjoamilla harrastusmahdollisuuksilla on positiivinen vaikutus kuopiolaisten hyvinvointiin.

 

Esitetty paikka on sijainniltaan hyvä, kun huomioidaan alueen saavutettavuus myös kevyen- ja joukkoliikenteen osalta. Hanke tukee osaltaan Kuopion liikunta- kulttuuri-, taide- ja muun harrastustoiminnan tarjonnan kehittymistä.

 

Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:n ja Kuopion Lasten Sirkus ry:n hanke monipuolistaa Kuopion liikunta- ja kulttuurialojen tarjontaa ja hanke tarjoaa oheispalveluina mahdollisuuden myös alueen muiden yritystoimintojen kehittymiselle. Toimijoiden tarjoamalla leiritoiminnalla on positiivinen vaikutus Kuopion liikunta- ja kulttuurimatkailuun ja kokonaisuudessaan keskuksella palvelutarjontoineen on positiivinen vaikutus Kuopion imagoon.

 

Kaupungin avustus mahdollistaisi osaltaan kohtuuhintaiset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet erityisesti lapsille ja nuorille.

 

Vaikutusten arviointi                     Liitteenä

 

 

Esitys                                                Esitän, että hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää myöntää kertaluontoisesti avustusta Kuopion Reippaan Voimistelijat ry:lle 116 780,25 euroa ja Kuopion Lasten Sirkus ry:lle 83 039,18 euroa tukea mahdollistamaan toiminnan käynnistämisen Bellanrannan Bellacenter hallikiinteistön vuokratiloissa. Avustus osaltaan mahdollistaa kohtuuhintaisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamisen erityisesti lapsille ja nuorille.

 

Avustus maksetaan kolmessa erässä:

1.       erä (30 % avustuksesta) maksetaan, kun hanke käynnistyy

2.       erä (30 % avustuksesta) maksetaan, kun hankkeen valmistumisaste on 50 %

3.       erä (40 % avustuksesta) maksetaan tammikuussa 2023, kun toiminta on käynnissä.

 

 

Liitteet

1

3744/2022 Investointiavustushakemus/Kuopion Reippaan Voimistelijat ry ja Kuopion Lasten Sirkus ry

 

2

3744/2022 Vaikutusten arviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Janne Hentunen

puh. +358 17 18 2502

Sirpa Niemi

puh. +358 44 718 2504

Kati Vähäsarja

puh. +358 44 718 2513

Saku Kekäläinen

puh. +358 44 718 2515

Ilja Venäläinen

puh. +358 44 718 2500

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

Päätös                                              Apulaiskaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että lautakunta hyväksyy hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen, mutta avustuspäätös on voimassa määräaikaisesti 30.6.2023 saakka. Mikäli hanke ei toteudu hakemuksessa esitetyssä aikataulussa, niin hakijoiden tulee uusia hakemus.

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi täydennetyn päätösehdotuksen.

 

Jonna Heikkinen, Laura Vuorensola ja Heikki Matero poistuivat kokouksesta esittelyn jälkeen klo 16.43.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa