Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 24.05.2022/Pykälä 31

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 31

Asianro 4487/06.00.00/2022

 

 

Suun terveydenhuollon juurihoitopalvelusetelin arvon korotus

 

 

 

 

                    Kuopion perusturvan ja terveydenhuollon lautakunta hyväksyi

22.1.2013 palvelusetelin käyttöönoton päivystyksen jatkohoitoihin

suun terveydenhuollossa. Palvelusetelin arvo yhden pinnan paikan

mukaan määritettynä oli 38,28 €.

 

Juurihoidon palvelusetelin arvoa korotetiin 50 € perusturvan ja terveydenhuollon lautakunnan päätöksellä 1.5.2020.

 

Palvelusetelin arvon tulee määräytyä oman toiminnan kustannusten perusteella. Kuopion kaupungin suun terveydenhuollon keskimääräisen painotetun toimenpiteen kustannus viimeisen Suhat indikaattoripankin mukaan oli 59,10 €.   

 

Liitteenä Kuopion kaupunki, suun terveydenhuollon juurihoitosetelin hinnasto 2022.

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Ylihammaslääkäri Maija Rajamaa:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy juurihoitopalvelusetelin arvon korotuksen 60 euroon 16.6.2022 alkaen. Muiden toimenpiteiden hinnat määräytyvät Suomen hammaslääkäriliiton toimenpidetaulukon perusteella.

 

Liitteet

4

Juurihoitopalvelusetelihinnasto _2022.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Maija Rajamaa

puh.  044 718 6601

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy ylihammaslääkärin esityksen.

 

Päätös                                              Merkittiin, että vastaava hammaslääkäri Jenni Vaattovaara oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 16.07 - 16.14.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

§ 32

Asianro 4130/01.01.00.00/2022

 

 

Palveluesimiehen viran perustaminen perusturvan palvelualueella

 

 

Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuusipaikkainen tilapäishoitoyksikkö Peippola aloittaa toimintansa Harjulassa osoitteessa Niuvantie 4. Yksikkö mahdollistaa 24/7 omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämisen tilapäishoitona sekä muun tarvittavan tilapäishoidon järjestämisen kehitysvammaisille lapsille ja nuorille. Hoitovuorokaudet vaihtelevat asiakkaittain sekä eri ajankohtina. Yksikön kokonaisasiakasmäärä tulee olemaan hoitovuorokausien määrien mukaan noin 40 - 50 lasta ja nuorta. 

 

Peippolan henkilöstöön kuuluu kaksi sairaanhoitajaa sekä kahdeksan ohjaajaa. Lisäksi tarvitaan riittävä määrä määräaikaisia työntekijöitä sekä sijaisia, jotta tilapäishoito toteutuu asiakasturvallisesti ja asiakaslasten tuen tarve huomioiden. Aloitusvaiheessa on arvioitu tarvittavien sijaisten määräksi kuusi (6) henkilötyövuotta.  

 

Kyseessä on uusi käynnistymisvaiheessa oleva yksikkö, jossa tarvitaan läsnä oleva esihenkilö. Tällä hetkellä yksikön esihenkilönä toimii palveluesimies, jolla on kolme muuta fyysisesti muualla sijaitsevaa yksikköä vastuullaan.  

 

Palveluesimiehen tehtävän hoitaminen edellyttää julkisen vallan käyttöä. Peippolassa tehdään kehitysvammalain mukaisia rajoittamispäätöksiä. Tästä syystä yksikön esihenkilön tulee olla virkasuhteessa ja yksikön käytettävissä edellä mainituissa tilanteissa. Palveluesimies tekee myös perusturvan ja terveydenhuollon toimintasäännön mukaiset henkilöstöhallintoon liittyvät viranhaltijapäätökset. Peippolan palveluesimies tekee laaja-alaista verkostoyhteistyötä asiakasperheiden, eri viranomaistahojen sekä muiden toimijoiden kanssa.  

 

Palveluesimiehen palkkamääräraha vuodelle 2022 on vammaispalvelujen henkilöstöbudjetissa.  

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Henkilöstöresurssien käytön sujuvuuden kannalta tehostaa asiakaspalvelua ja lisää siten tuottavuutta. Tilapäishoitojaksot tukevat lasten ja nuorten kotona asumista ja omaishoitajan / perheen jaksamista. Peippola mahdollistaa erityisen tuen tarpeen lapsille ja nuorille tilapäishoitojaksot lähellä kotia. 

 

 

 

Esitys                                    Vs. perusturvajohtaja Heli Pärnänen: 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se

 

-      perustaa 1.10.2022 alkaen perusturvan palvelualueelle vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluprosessiin yhden toistaiseksi voimassa olevan palveluesimiehen viran

 

-      palveluesimiehen viran kelpoisuusehtona on soveltuva sosiaali- ja terveydenhuollon korkeakoulututkinto tai alan erikoistumistutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto/keskiasteen tutkinto täydennettynä hallinnon opinnoilla.

 

-      vahvistaa viran palkkauksen sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) hinnoittelukohdan 02SOS030 mukaan

 

-      vahvistaa viran työajaksi yleistyöajan 38,25 tuntia viikossa.  

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy vs. perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa