Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 15.06.2022/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 54

Asianro 4739/00.04.02/2022

 

 

Voimaanpanolain mukaisten selvitysten täydentäminen

 

 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan ns. voimaanpanolain (616/2021) perusteella Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Vaalijalan kuntayhtymä, kunnat ja eräät kuntayhtymät (jäljempänä luovuttaja/luovuttajat) ovat antaneet 28.2.2022 mennessä selvityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle voimaanpanolain 21-26 §:ssä säädetyissä seikoista. Selvitykset on annettu hyödyntäen Pohjois-Savon hyvinvointialueen selvityspohjaa, jossa on kuvattu myös aikataulut ja lainsäädäntö.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuusto on 28.3.2022 käsitellyt luovuttajien antamat selvitykset ja päättänyt merkitä ne tiedoksi. Päätöksen mukaan aluehallituksen on tuotava asia aluevaltuuston päätettäväksi 30.9.2022 mennessä.

 

Voimaanpanolain 26 §:n 3 momentin mukaan kunnan (ml. kuntayhtymien) on täydennettävä antamaansa selvitystä viimeistään 30.6.2022 mennessä, jos toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.

 

Pohjois-Savon hyvinvointialue pyytää luovuttajia täydentämään antamaansa selvitystä mahdollisten muutosten johdosta määräaikaan mennessä. Täydennys annetaan samansisältöisenä samalla selvityspohjalla kuin helmikuussa. Muuttuneet tiedot suhteessa annettuun selvitykseen tulee merkitä selkeästi. Mikäli muutoksia ei ole tapahtunut, luovuttaja voi viitata aikaisemmin antamaansa selvitykseen ja ilmoittaa, että muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ei ole tapahtunut. Tässä tapauksessa aluevaltuusto päättää asian luovuttajat ilmoituksen ja aikaisemman selvityksen perusteella.

 

 

                                                         

Esitys                                                Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta valtuuttaa pelastuslaitoksen henkilöstö- ja hallintopäällikön 15.6.2022 täydentämään lakisääteistä selvitystä tarvittavilta osin ja antamaan täydennetyn selvityksen Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 

 

Liitteet

1

4739/2022 Saatekirje - Voimaanpanolain mukaisten selvitysten täydentäminen

 

2

4739/2022 Päätös §20 Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 24.02.2022

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Laura Natunen

puh. +358 44 718 8111

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta valtuuttaa pelastuslaitoksen henkilöstö- ja hallintopäällikön 15.6.2022 täydentämään lakisääteistä selvitystä tarvittavilta osin ja antamaan täydennetyn selvityksen Kuopion kaupunginhallitukselle ja edelleen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa