Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.05.2022/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

41 §

18.5.2022

 

§ 174

Asianro 4062/01.01.00.00/2022

 

 

Kolmen (3) aikuisten perusopetuksen opettajan viran perustaminen / Kuopion kansalaisopisto

 

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 18.5.2022 41 §

 

Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen
Hyvinvoinnin edistämisen tukipalvelut

 

 

                                     Kuopion kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön opetusta, aikuisten perusopetusta ja taiteen perusopetusta. Kansalaisopiston opettajien tehtävät ovat pääsääntöisesti olleet määräaikaisia ja määräaikaisuuden perusteena on ollut kansalaisopiston vapaan sivistystyön kurssitoiminnan järjestäminen lukuvuosittain. Kursseille osallistuminen on palvelujen käyttäjille vapaaehtoista ja opetushenkilöstön työsuhteet alkavat vasta, kun tulijoita kursseille on riittävästi. Määräaikaisten työsuhteiden osalta ketjuttamista ei katsota syntyvän, koska työsuhteet ovat lyhyitä ja työn alkaminen epävarmaa.

 

Kurssitoiminnasta poiketen aikuisten perusopetuksessa lukuvuosi noudattaa perusopetuksen lukuvuosiaikatauluja. Aikuisten perusopetuksen luku- ja alkuvaiheen opinnot on Kuopiossa vakiintunut kansalaisopiston järjestettäväksi (1.1.2018 alkaen). Opetusjohtaja on vahvistanut vuosittain sopimuksen opetuksen järjestämisestä kansalaisopistolla. Opetus on tällä hetkellä järjestetty määräaikaisten, työsopimussuhteisten opettajien toimesta.

 

Opetustyöhön liittyy olennaisena osana opiskelijoiden oppimisen arviointi.  Oppimisen arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa tärkeää on opettajan antama jatkuva palaute ja konkretisoi laaditun opetussuunnitelman toteutumisen käytännössä. Oppimisen arviointi on toimintaa, jossa toimitaan virkavastuulla.

 

Aikuisten perusopetuksen lukutaito- ja alkuvaiheen opetus sisältää S2-opetusta, matematiikkaa, yhteiskunta- ja ympäristöoppia, opinto-ohjausta ja työelämätaitoja, englantia sekä valinnaisia kursseja. Aikuisilla työ- ja jatko-opinto-teemat kytkeytyvät kaikkien aineiden opetukseen, joten opinto-ohjauksen rooli on suuri. Ohjausta tarvitaan opiskelijoiden hakeutuessa opintoihin, niiden aikana sekä heidän jatkopolkuja selvitettäessä, ohjaus on myös keskeinen osa oppilashuoltoa.

 


 

Aikuisten perusopetusta järjestetään vuosittain noin 2500–2700 h nykyisen talousarvion (321 000 €) puitteissa. Opetustuntien määrä vaihtelee kahden vuoden syklillä, sillä aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheessa opetusta on 750 h ja alkuvaiheessa 1036 h. Opetuksen järjestäminen edellyttää kahden opettajan (luokanopettajan opetusvelvollisuus 22-24h/viikko) ja yhden oppilaan ohjaajan (opetusvelvollisuus 20-22h/viikko) työpanosta.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön luvun 6, Toimivalta henkilöstöasioissa, §54, Virka- ja työsuhteet, mukaan kaupunginhallitus päättää viranperustamisesta ja perustamisen yhteydessä viran palkkauksesta. Virkojen palkkauksessa noudatetaan Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Tehtävän hoitamiseen on talousarviovaraus.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                            Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta puoltaa kolmen (3) aikuisten perusopetuksen viran perustamista ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että Kuopion kansalaisopistoon perustetaan kolme toistaiseksi voimassa olevaa aikuisten perusopetuksen opettajan virkaa 1.8.2022 alkaen.

 

Liitteet

 

 

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä hyvinvoinnin edistämisen johtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 


 

 


 

Lausunto 25.5.2022

Henkilöstöjohtaja Terttu Ruotsalainen

 

Työnantajapalvelu puoltaa esitystä siten täydennettynä, että virkojen palkkaus määräytyy OVTES:n (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) Osio B, liite 1 Peruskoulu, vuosiluokkien 7-9 tuntiopettaja, hinnoittelutunnus 4 03 07 03 8 mukaan. Kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus.

 

 

 

Kaupunginhallitus 30.5.2022:

 

                                                   

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Kirsti Turunen

puh. +358 44 718 4701

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että Kuopion kansalaisopistoon perustetaan kolme toistaiseksi voimassa olevaa aikuisten perusopetuksen opettajan virkaa 1.8.2022 alkaen.

Virkojen palkkaus määräytyy OVTES:n (Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus) Osio B, liite 1 Peruskoulu, vuosiluokkien 7 - 9 tuntiopettaja, hinnoittelutunnus 4 03 07 03 8 mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena virkoihin on ylempi korkeakoulututkinto ja perus-/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus taikka aiempi vanhemman lehtorin kelpoisuus.

 

Päätös                                         Merkittiin, että esittelijänä asiakohdassa toimi, kaupunginjohtajan poissa ollessa, apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa