Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.07.2022/Pykälä 207

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

46 §

7.6.2022

 

§ 207

Asianro 3555/10.03.02.01/2022

 

 

Jynkän hankesuunnitelma: Varhaiskasvatuspalvelut

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 7.6.2022 46 §

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen tukipalvelut

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen

Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Hankesuunnittelun taustaa

Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Särkiniemi-Jynkkä alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeista. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 18.05.2021 §35.

Tarveselvityksessä on todettu varhaiskasvatuksen tapahtuvan tällä hetkellä 9 kiinteistössä:

         Paimenpoika

         Jynkän koulun esiopetus

         Rauhalahti

         Aittolampi

         Levänen

         Särkiniemi

         Lohkaretie 3C

         Särkiniemi

         Lohkaretie 3B

         Puistola (ent. Tinttilä)

         Särkiniemen koulun esiopetus.

Useimmilla näistä päiväkotikiinteistöstä tulee vastaan peruskorjaus­tarve lähivuosina. Ensimmäisinä peruskorjausta vaativat Paimenpojan ja Aittolammen päiväkodit. Tarvittava korjausaste on kuitenkin niin suuri, että tarveselvitys esittää näiden kiinteistöjen purkamista ja korvaamista uudella kuusiryhmäisellä päiväkodilla. Ajanmukaisten tilojen saamisen lisäksi tavoitteena on järkevöittää varhaiskasva­tuksen yksikkökokoa suuremmaksi ja toiminnaltaan tehokkaammaksi.

 

KOP lautakunnassa 26.04.2022 hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun, perusteena liittyvän nuorisopalveluiden tilaratkaisun koon riittämättömyys.

 

Hankesuunnittelun tavoitteet

Hankesuunnittelun tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu, jolla alueen varhaiskasvatuksen tilatarpeet saadaan ratkaistua pitkäjänteisesti.

 

Hankesuunnitelma koskee Paimenpojan ja Aittolammen päiväkoteja korvaavaa Jynkän alueen päiväkotia.

Alueen muiden päiväkotien korjaus- ja korvaushankkeista tehdään jatkossa omat hankesuunnitelmansa.

Hankesuunnittelussa on huomioitu avoimen varhaiskasvatuksen sekä kerhotoiminnan tarpeet.

Hankesuunnitelmaan liittyy Jynkän koulun (elinkaarikohde) esiopetus- ja nuorisopalvelun tiloja käsittelevä hankeselvitys, josta on eri esittely.

 

Jynkän alueen päiväkotiratkaisu

 

Suunnitelmassa vertailtiin eri vaihtoehtoja sijoituspaikaksi:

         purettavan päiväkoti Paimenpojan tontti

         purettavien nuorisotila Monarin/päiväkoti Aittolammen tontti

         rakentamaton YUR-merkinnällä varustettu tontti, Leirikyläntie 33

         Jynkän koulun tontin rakentamaton osa, Maitotie 2/Kermatie (kolme sijoitusvaihtoehtoa)

         Katraspuisto (todettiin kelpaamattomaksi)

 

Hankesuunnitteluryhmä päätti pitkällisen vertailun jälkeen valita ensisijaiseksi sijoituspaikaksi Aittolammen/Monarin tontin.

Kustannukset, rakennuttaminen ja aikataulu

Jynkän päiväkodin tavoitehinta-arvion mukainen investointikustannus on 6,8 miljoonaa € alv 0 %.

Vanhan Paimenpojan päiväkodin purkukustannukset ovat 270.000 €
alv 0 %. Vastaavasti Jynkän nuorisotalon Monarin purkukustannus on
noin 210.000 € ja myöhemmin tapahtuva vanhan Aittolammen päiväkodin purkukustannus noin 180.000 €.

Purkukustannuksista tulee huomata, että koska rakennukset ovat käyttöikänsä päässä, ne tulee joka tapauksessa purkaa lähivuosina. Tällöin kaikki nämä purkukustannukset lankeavat maksettaviksi lähitulevaisuudessa.

Hintataso on noussut voimakkaasti korona-ajan ja Ukrainan sodan vuoksi ja edelleen hintojen liikkumisen tekee kustannusarviosta epävarmuustekijän.


 

Jos arvioitu hankejuoksutus toteutuu siten, että uusi päiväkoti otettaisiin käyttöön vuoden 2024 lopulla, olisivat rakennusten tasearvot vuoden 2023 lopussa seuraavat: Aittolammen päiväkodin tasearvo n. 143.650 €, Paimenpojan päiväkodin tasearvo n. 173.030 € ja nuorisotalo Monarin tasearvo 0 € jo vuoden 2022 lopussa. Vuodelle 2024 menojäännöstä jäisi siis poistettavaksi n. 316.680 €.

Käyttäjäinvestoinnit muodostuvat tilojen kaluste- ja varustelu­kustannuksista. Jynkän päiväkodin investointiarvio on 120.000 € ja Jynkän koulun laajennuksen noin 200.000 € alv 0 %. 

Jynkän alueen varhaiskasvatuksen tilavuokrat ovat tällä hetkellä n. 101.000 €/kk.

Seuraavassa taulukossa esitetään Jynkän päiväkodin pääomakustannuksen jakautuminen vuosi- ja kuukausitasolla, mikä tarkasti kuvaa myös käyttäjälle tulevaa vuokratasoa.

 

pääomakustannus

ylläpitokustannus

yhteensä

€/v

€/kk

€/m2/kk

€/v

€/kk

€/m2/kk

€/v

€/kk

€/m2/kk

503 397

41 950

26,70

92 520

7 710

4,91

595 917

49 660

31,61

 

Jynkän päiväkodin uudisrakennuksen tavoitekäyttöönotto on helmikuussa 2025.

Hanketyöryhmä esittää, että Paimenpojan ja Aittolammen päiväkodit korvataan uudisrakennuksella hankesuunnitelman mukaisesti.

Jynkän päiväkoti esitetään toteutettavaksi omaan taseeseen.

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                            Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankesuunnitelman ja esittää edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

 

Liitteet

 

3555/2022 Hankeselvitys Jynkkä Eskari_Nuoriso_25052022 (1)

 

 

3555/2022/ Jynkän esik-nuoriso hankeselvitys-PPT_250522

 

 

3555/2022 Jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma_25052022

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Seppo Niiranen

 

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4003

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan ja opetusjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

 

Kaupunginhallitus 18.7.2022

 

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

 

 

Liitteet

4

3555/2022 Hankeselvitys Jynkkä Eskari_Nuoriso_25052022 (1)

 

5

3555/2022/ Jynkän esik-nuoriso hankeselvitys-PPT_250522

 

6

3555/2022 Jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma_25052022

 

 

                                                    Valmistelija                                                       

Seppo Niiranen

 

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4003

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman.

 

 

Päätös                                         Hankesuunnitteluarkkitehti Seppo Niiranen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa