Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 18.07.2022/Pykälä 210

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

75 §

8.6.2022

 

§ 210

Asianro 4609/10.00.02.01/2022

 

 

Tontin 297-7-1-2 maanvuokrasopimuksen ennenaikainen päättäminen / Yleisradio Oy

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 8.6.2022 75 §

 

 

                                     Vs. kiinteistöjohtaja Tuija Helminen

                                     Maa- ja vesialueiden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Yleisradio Oy hallitsee maanvuokrasopimuksen nojalla Niiralan kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia 297-7-1-2. Maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2026 saakka. Tontin sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

Tontin sijainti esitettynä opaskartassa.

 

Tontin sijainti esitettynä punaisella rajauksella ajantasayleiskaavan kartassa.

 

Tontin sijainti esitettynä sinisellä rajauksella ajantasa-asemakaavan kartassa.

 

Tontti 297-7-1-2 on yleiskaavassa osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi (yleiskaavamerkintä PY). Asemakaavassa tontti on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi (asemakaavamerkintä Y). Tontin pinta-ala on 5 301 m² ja asemakaavan mukainen rakennusoikeus 2 800 k-m².

 

Tontilla sijaitsee rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuonna 1979 valmistunut Yleisradio Oy:n entinen toimitalo. Rakennuksen kerrosala on rekisterin mukaan 3 807 k-m². Vuokrasopimuksen mukaan Yleisradio Oy olisi vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen velvollinen purkamaan rakennuksen ja siistimään tontin.

 

Julkisten palveluiden järjestämiselle soveltuvat kaavan mukaiset Y-tontit ovat keskustasta ja sen ympäristöstä käyneet vähiin. Voimassa olevien yleis- ja asemakaavojen perusteella Yleisradio Oy:n entisen toimitalon tontilla julkisten palveluiden toteuttaminen on mahdollista.

 

Y-tontteja edellyttäviä palveluiden järjestämistarpeita saattaa lähivuosina tulla jo ennen Yleisradio Oy:n maanvuokrasopimuksen päättymistä 31.12.2026. Y-tonttivarannon parantamiseksi on Yleisradio Oy:n kanssa neuvoteltu voimassa olevaan tonttiin 297-7-1-2 kohdistuvan maanvuokrasopimuksen ennenaikaisesta päättämisestä.

 

Neuvottelutuloksen mukaan tontin vuokraoikeus ja sillä oleva rakennus siirtyvät kaupungin omistukseen korvauksetta. Rakennukseen kohdistuu Kuopion konservatorion vuokrasopimus. Jatkossa kaupunki ja Kuopion konservatorio sopivat tilojen vuokrauksesta.

 

Kaupunki vastaa uutena omistajana rakennuksen purkamisesta ja kustannuksista. Rakennuksen purkukustannukset ovat Kuopion Tilapalveluiden tekemän karkean kustannusarvion mukaan noin 500 000 euroa (alv 0 %).

 

Tarkemmat vuokrasopimuksen päättämistä koskevat ehdot ovat alla olevassa päätösesityksessä. Vuokrasopimuksen päättämisestä tehdään tarkempi sopimus, johon lopulliset ehdot ja sanamuodot muotoillaan.

 

 

Vaikutusten arviointi        Päätösesityksellä ei ole olennaisia ilmastovaikutuksia.

 

 

Esitys                            Esitän kaupunkirakennelautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että kaupunki tekee Yleisradio Oy:n kanssa sopimuksen tonttia 297-7-1-2 koskevan maanvuokrasopimuksen päättämisestä seuraavin ehdoin:

1.    Vuokraoikeus päätetään puolin ja toisin korvauksetta.

2.    Rakennus ja sitä palvelevat liittymät siirtyvät kaupungille korvauksetta.

3.    Rakennuksessa olevat vuokrasopimukset siirtyvät kaupungille korvauksetta.

4.    Yleisradio Oy vastaa vuokra-aikanaan aiheutuneista maaperän pilaantumisen puhdistamisen kustannuksista. Tämä Yleisradio Oy:n vastuu on voimassa 31.12.2026 saakka.

5.    Mikäli vuokrasopimuksen päättämisestä ja rakennuksen siirtymisestä aiheutuu kaupungille veroseuraamuksia, vastaa Yleisradio Oy niistä.

6.    Vastuu rakennuksen ylläpidosta ja rakennuksen purkamisesta siirtyy kaupungille sopimuksessa tarkemmin sovittavana ajankohtana vuoden 2022 aikana.

7.    Yleisradio Oy luovuttaa kaikki hallussaan olevat rakennukseen liittyvät piirustukset ja tutkimukset kaupungille korvauksetta.

8.    Yleisradio Oy luovuttaa vuokraoikeuden kaupungille siten, ettei siihen kohdistu kiinnityksiä tai muita rasituksia.

9.    Tarkemmat ehdot määritellään kirjallisessa sopimuksessa, jonka sisältö muotoillaan kansliatoimenpitein.

10. Kiinteistöjohtaja valtuutetaan kaupungin puolesta allekirjoittamaan laadittava sopimus.

 

 

Liitteet

 

4609/2022 Kartat

 

Viiteaineisto

 

 

 

 

                                     Valmistelija

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että Jaakko Kosunen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) tämän kokouksen käsittelyn ajaksi.

 

Merkitään, että tonttipäällikkö Jarkko Meriläinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 


 

 

 


 

Kaupunginhallitus 18.7.2022

 

 

Liitteet

10

4609/2022 Kartat 297-7-1-2 / Yleisradio Oy

 

 

                                                    Valmistelija

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tekee Yleisradio Oy:n kanssa sopimuksen tonttia 297-7-1-2 koskevan maanvuokrasopimuksen päättämisestä seuraavin ehdoin:

1          Vuokraoikeus päätetään puolin ja toisin korvauksetta.

2          Rakennus ja sitä palvelevat liittymät siirtyvät kaupungille korvauksetta.

3          Rakennuksessa olevat vuokrasopimukset siirtyvät kaupungille korvauksetta.

4          Yleisradio Oy vastaa vuokra-aikanaan aiheutuneista maaperän pilaantumisen puhdistamisen kustannuksista. Tämä Yleisradio Oy:n vastuu on voimassa 31.12.2026 saakka.

5          Mikäli vuokrasopimuksen päättämisestä ja rakennuksen siirtymisestä aiheutuu kaupungille veroseuraamuksia, vastaa Yleisradio Oy niistä.

6          Vastuu rakennuksen ylläpidosta ja rakennuksen purkamisesta siirtyy kaupungille sopimuksessa tarkemmin sovittavana ajankohtana vuoden 2022 aikana.

7          Yleisradio Oy luovuttaa kaikki hallussaan olevat rakennukseen liittyvät piirustukset ja tutkimukset kaupungille korvauksetta.

8          Yleisradio Oy luovuttaa vuokraoikeuden kaupungille siten, ettei siihen kohdistu kiinnityksiä tai muita rasituksia.

9          Tarkemmat ehdot määritellään kirjallisessa sopimuksessa, jonka sisältö muotoillaan kansliatoimenpitein.

10       Kiinteistöjohtaja valtuutetaan kaupungin puolesta allekirjoittamaan laadittava sopimus.

 

Päätös                                         Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarisen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa