Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta
Pöytäkirja 08.06.2022/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 47

Asianro 3112/00.01.01/2022

 

 

Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön täydentäminen / Oppivelvollisuuslain edellyttämät muutokset

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö Pekka Savolainen
Kasvun ja oppimisen tukipalvelut

 

                                                          Kasvun ja oppimisen lautakunta on kokouksessaan 17.8.2021 §9 käsitellyt ja hyväksynyt Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön Oppivelvollisuuslain edellyttämien toimintavaltuuksien delegoinnin viranhaltijoille. Muutokset on hyväksytty 18.8.2021 myös Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnassa (§9).  Tämän jälkeen palvelualueiden toimintasääntöä ja siihen liittyviä täsmennyksiä ja täydennyksiä on käsitelty sekä Kasvun ja oppimisen, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntien kokouksissa 14.9.21, 15.9.21, 14.12.21 ja 15.12.21.

 

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) tultua voimaan on Opetus- ja kulttuuriministeriöstä annettu soveltamisohjeita ja tarkennuksia, jotka liittyvät mm. oppivelvollisuuden keskeyttämiseen perusopetuksessa sellaisissa tilanteissa, joissa oppivelvollisen perhe muuttaa esim. työn vuoksi ulkomaille vaikkapa vain 1 kuukauden ajaksi.   

                       

Uudet tulkintaohjeet ja täsmennykset edellyttävät Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön tarkistamista siten, että Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön luvun III, ”Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta”, 11§:n osio A:ssa kohtaan Kansalaisopiston rehtori lisätään rehtorin toimivaltaan kohdat 7–15:

 

Lisäksi aikuisten perusopetuksen osalta:

7. vastaa opetuksen suunnittelusta, järjestämisestä ja toteuttamisesta

8. päättää opiskelijaksi ottamisesta

9. päättää muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemisesta

10. päättää Perusopetuslain 18§:n mukaisista poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä

11. päättää opiskelijan vapauttamisesta koulunkäynnistä tilapäisesti,

12. päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle varattuaan tälle tilaisuuden tulla kuulluksi

13. päättää oppivelvollisuuden suorittamisen määräaikaisesta keskeyttämisestä Oppivelvollisuuslain 7§:n momenttien 2 ja 3 mukaisesti. Rehtori valvoo, että oppivelvollinen palaa määräajan päättymisen jälkeen kouluun.

14. päättää opiskelijan katsomisesta eronneeksi

15.päättää opetuksen julkisuuden rajoittamisesta

 

ja osio B:ssä kohtaan ”Perusopetuksen rehtori” lisätään rehtorin toimivaltaan kohta 13:

”13. päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä Oppivelvollisuuslain 7§:n momenttien 2 ja 3 mukaisesti. Määräaikaisessa keskeyttämisessä rehtori valvoo, että oppivelvollinen palaa määräajan päättymisen jälkeen kouluun. ”

 

 ja edelleen lukio-opetuspäällikön osalta:

 

6. päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä oppivelvollisuuslain 7§:n mukaisesti, ellei päätösvaltaa ole osoitettu tässä toimintasäännössä muulle viranhaltijalle. Lukio-opetuspäällikkö valvoo, että oppivelvollinen palaa määräajan jälkeen kouluun.

7.  päättää eräistä oppivelvollista koskevista yksilöpäätöksistä

((majoituskorvaus (hakemuksesta), matkakorvaus oppivelvolliselle (hakemuksesta), maksuttomuuden pidentämisestä (hakemuksesta), tutkivan opettajan määräämisestä, kun oppivelvollisuutta suoritetaan

”Päättää oman oppilaitoksen oppivelvollisen oppilaan oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä Oppivelvollisuuslain 7§:n mukaisesti. Määräaikaisessa keskeyttämisessä rehtori valvoo, että oppivelvollinen palaa määräajan päättymisen jälkeen kouluun.”

 

Edelleen toimintasääntöön on tehty tarkennuksia viranhaltijoiden toimivaltaan osio B:ssä varhaiskasvatuksen viranhaltijoiden osalta seuraavasti:

 

1.       Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

·         Lisätään kohta 3: kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen erityisen tuen aloittamisesta, jatkamisesta ja lopettamisesta

 

2.       Päiväkodinjohtaja ja perhepäivähoidonohjaaja

·         Lisätään kohdat 2: päättää kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tehostetun tuen aloittamisesta, jatkamisesta ja lopettamisesta ja

 

·         3: päättää kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle annettavista tuen muodoista, tulkitsemis- ja avustamispalveluista sekä apuvälineistä yleisessä ja tehostetussa tuessa

 

Lisäksi uutena kohtana lisätään Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluohjaaja, joka:

 

·         päättää yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen tehostetun tuen aloittamisesta, jatkamisesta ja lopettamisesta

·         päättää yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle annettavista tuen muodoista, tulkitsemis- ja avustamispalveluista sekä apuvälineistä yleisessä ja tehostetussa tuessa

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää delegoida toimivaltaansa ja täydentää Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasäännön luvun III, ”Johtaminen, organisaatio ja ratkaisuvalta”, 11§:n osio A:tä kansalaisopiston rehtorin toimivallan osalta ja merkitsee tiedoksi kasvun ja oppimisen lautakunnan toimialueeseen kuuluvat muutokset ja hyväksyy osaltaan Hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun ja oppimisen palvelualueiden toimintasääntöön tehdyt muutokset.

 

Täydennetty toimintasääntö astuu voimaan 13.6.2022, kun sekä Kasvun ja oppimisen lautakunta, että Hyvinvoinnin edistämisen lautakuntaovat ne hyväksyneet ja pöytäkirja on tarkastettu.

 

 

Liitteet

3

3112/2022 Toimintasäännön muuttaminen esittelyliite Kesäkuu 2022

 

4

3112/2022 Toimintasääntöluonnos 062022

 

5

3112/2022 Voimassa oleva toimintasääntö

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pekka Savolainen

puh. +358 44 718 4101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta päättää hyväksyä henkilöstö- ja hallintopäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa