Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Perusturva- ja terveyslautakunta

39 §

16.8.2022

Kaupunginhallitus

233 §

29.8.2022

 

§ 72

Asianro 1981/06.00.00/2022

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Nilsiän kuntakeskuksen alueelle liikkuva päivystävänä sairaanhoidon palvelu

 

 

Päätöshistoria

 

Perusturva- ja terveyslautakunta 16.8.2022 39 §

 

 

Terveysjohtaja Pertti Lipponen
Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

 

Nina Hakokivi ja 15 muuta valtuustoaloitteen allekirjoittajaa esittävät, että Nilsiän kuntakeskuksen alueelle järjestetään liikkuva päivystävän sairaanhoidon palvelu, joka toimisi virka-ajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja pyhinä 24 h. Esimerkkinä he nostavat esille erityisesti useaan kertaan vuorokaudessa annosteltavan suonensisäisen antibioottihoidon toteuttamisen ja mahdollisia muita kotiin toteutettavia hoitoja.

 

Kuopion kaupungilla on kotisairaalatoimintaa hoiva- ja asumispalvelujen alaisena toimintana. Toiminta toteutetaan kantakaupungin alueella ja toiminnasta vastaa kotihoidon palvelupäällikkö. Lisäksi Tuusniemen alueella on suunniteltu aloitettavaksi asumispalveluista ja terveyskeskuksen vuodeosastolta käsin kuntalaisten kotiin jalkautuvaa esityksen kuvaamaa toimintaa. Resurssien niukkuuden takia toimintaa ei ole vielä voitu Tuusniemellä toteuttaa. Ajatuksena on ollut, että vuodeosaston sairaanhoitajista kukin vuorollaan toimisi liikkuvana sairaanhoitajana, joka toteuttaisi kotiin annettavat hoidot. Jotta varsinaisen työpisteen, josta palvelu järjestetään, toiminta ei kärsisi, pitäisi tekijän olla perustarpeeseen nähden ylimääräinen resurssi. Palveluntarve tämän kaltaiselle toiminnalle on vaikeasti ennakoitavissa. Hyvinvointialueen suunnittelussa Pohjois-Savon alueen kotisairaalatoimintaa valmistellaan Ikäkeskuksen alaisuuteen sijoittuvassa kotiin annettavissa palveluissa.

 

Kuopiossa on jo noin vuoden ajan käytetty kotona annettavissa suonensisäisissä antibioottihoidoissa PICC-pumppua. Pumppu sisältää koko vuorokauden lääkeannoksen, jonka potilas saa tasaisena infuusiona.  Näin hoito voidaan järjestää kerran vuorokaudessa tapahtuvalla käynnillä joko potilaan luona tai potilaan käynnillä terveyskeskuksessa virka-aikana tai päiväaikana viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Monta kertaa vuorokaudessa annettavat antibioottihoidot tulevat jatkossa pääosin hoitumaan tämän uuden hoitokäytännön kautta.

 

 

Jotta valtuustoaloitteen esityksen mukainen toiminta voitaisiin toteuttaa, tarvitaan 3 - 5 sairaanhoitajaa jotta vuorotyö, syntyneet vapaapäivät, lomat ym. mahdolliset poissaolot saadaan täytettyä. Tällöin vuosittainen kustannus työnantajalle on noin 250 000 euroa.

 

Esityksessä toimintaa esitetään Nilsiän kuntakeskuksen alueelle. Kuopiossa on muitakin samanlaisia vireitä kuntakeskuksia, jotka hyötyisivät palvelusta. Liikkuvan sairaanhoitajan toimintasäde tulisikin harkita palvelua suunniteltaessa tarkkaan, jotta toiminta olisi kustannustehokasta ja turvallista toteuttaa (ajomatkat yksin, ajoneuvon kustannukset ja jne). Lisäksi tulee muistaa väestön oikeus tasapuolisiin palveluihin. Hyvinvointialueella toiminta arvioidaan kokonaisuutena, joka palvelee mahdollisimman laajalti alueen väestöä.

 

Valtuustoaloitteen esitys jää hyvinvointialueen ratkaistavaksi. Palvelun käynnistämisestä päätettäessä tulee huomioida palvelupisteverkko ja käytettävissä oleva henkilöstö siten, että päivystävän sairaanhoitajan työnkuva integroituu johonkin muuhun seutukunnan palveluun. On mahdollista että jo nyt käytössä oleva pumpputeknologia ratkaisevasti vähentää virka-ajan ulkopuolisen sairaanhoitajan työpanoksen tarvetta lääkitysasioissa.

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                          Terveysjohtaja Pertti Lipponen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy yllä olevan lausunnon ja antaa sen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Tuija Jääskeläinen

puh. +358 44 718 6701

Pauliina Sulku

puh. +358 44 718 6620

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus 29.8.2022 § 233

 

 

 

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Tuija Jääskeläinen

puh. +358 44 718 6701

Pauliina Sulku

puh. +358 44 718 6620

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva- ja terveyslautakunnan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 


 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee saadun selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa