Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 60

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Tarkastuslautakunta

77 §

6.9.2022

 

§ 60

Asianro 6934/00.03.00.01/2021

 

 

Sidonnaisuusilmoitukset

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 6.9.2022 77 §

 

Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen
Tarkastustoimi

 

 

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

 

Ilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita.

 

Luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista ilmoitusvelvollisia ovat:

         valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

         kaupunginhallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä

         omistajanohjausjaoston jäsenet ja esittelijä

         lähidemokratiajaoston jäsenet ja esittelijä

         lautakuntien puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät

         kaupunkirakennelautakunnan sekä ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta myös jäsenet ja varajäsenet

         perusturva- ja terveyslautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja esittelijät

 

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

 

Sidonnaisuusilmoituksiin 31.8.2022 mennessä tehdyt muutokset esitellään tarkastuslautakunnalle kokouksessa.

 

Ajantasainen yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on julkaistu Kuopion kaupungin verkkosivulle: www.kuopio.fi/sidonnaisuudet

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Liitteet

 

6934/2021 Yhteenveto sidonnaisuuksista

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Aleksi Paananen

puh. +358 44 718 2808

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Tarkastuspäällikkö Aleksi Paananen

 

Tarkastuslautakunta
1. merkitsee sidonnaisuusilmoituksissa tehdyt muutokset tiedoksi sekä
2. saattaa 31.8.2022 tilanteen mukaiset sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

 

Liitteet

1

6934/2021 Yhteenveto sidonnaisuuksista

 

 

Päätösehdotus                               Tarkastuslautakunta

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan esityksen tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa