Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 19.09.2022/Pykälä 65

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

50 §

6.4.2022

Kaupunginhallitus

119 §

25.4.2022

 

§ 65

Asianro 3879/10.02.03/2018

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Haapaniementie 3 (297-8-34-4)

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 6.4.2022 50 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Asunto Oy Kuopionlahden omistaman tontin 297-8-34-4 asemakaavan muutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen nykyisen asuinkerrostalotontin pohjoisosalle muodostettavalle uudelle tontille rakennettavalle 5-kerroksiselle asuinkerrostalolle. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu kaksi lausuntoa ja yksi muistutus. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy ehdotuksen ja siihen liittyvän sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                    Suunnittelualue sijaitsee Kuopion kaupungin Haapaniemen kaupungin osassa, Tasavallankadun ja Haapaniementien kulmauksessa.

 

Käsittelyvaiheet              Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi 1.12.2021 kiinteistöä 297-8-34-4 koskevan asemakaavan muutosehdotuksen ja siihen sisältyvän rakentamistapaohjeen sekä ehdotukseen liittyvän sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville asetettavaksi. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 8.12.–21.1.2022. Nähtävänäolosta on tiedotettu Viikkosavossa ja kaupungin ilmoitustaululla. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin 2 lausuntoa ja 1 muistutus (liite 7).

 

Saadun muistutuksen vuoksi kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot, muistutus ja niihin annettu vastine ovat esityslistan liitteenä.

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty lausuntojen ja muistutuksen johdosta muutoksia.

 

Vaikutusten arviointi        Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta vaan tiivistää keskustatoimintoja, joten ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia. Keskustan lähelle sijoittuvat asuintilat lisäävät keskustan palvelujen kysyntää, joten yritysvaikutukset ovat positiiviset. Rakentamisella ei nähdä olevan merkittäviä lapsivaikutuksia. Asukasrakenteen odotetaan olevan monipuolinen.

 

Rakentaminen muuttaa lähiympäristön kaupunkikuvaa ja naapuriasunnoista avautuvia näkymiä ja vaikuttaa muutosalueen ajoliikenteen järjestelyihin. Uusi rakennus osaltaan suojaa leikki- ja oleskelualuetta Tasavallankadun liikenteen melulta. Peruskorjauksen tarpeessa olevan rakennuksen matalan siipiosan purkaminen poistaa pitkään toimineen äänitysstudion. Asemakaavan käyttötarkoitus AK-6 mahdollistaa kuitenkin liiketilojen, mm. uuden äänitysstudion rakentamisen. Vaikutukset eivät muodostu niin merkittäviksi tai kohtuuttomiksi kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden, etteivätkö ne olisi asemakaavan kautta hallittavissa.

 

 

Esitys                          Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 297-8-34-6 ja 297-8-34-7 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan.

 

Asunto Oy Kuopionlahden kanssa tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

 

 

 

Viiteaineisto

 

3879/2018 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

3879/2018 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

 

3879/2018 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset, liite 2

 

 

3879/2018 Rakentamistapaohje ja havainneaineisto, liite 3

 

 

3879/2018 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

 

3879/2018 Valmisteluvaiheen lausunnot ja niiden vastine, liite 5

 

 

3879/2018 Meluselvitys, liite 6

 

 

3879/2018 Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutus ja niiden vastine, liite 7

 

 

3879/2018 Sitovat tonttijaot

 

 

                                   Valmistelija                                  

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 


 

Kaupunginhallitus 25.4.2022 119 §

 

 

Liitteet

 

3879/2018 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

3879/2018 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

 

3879/2018 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset, liite 2

 

 

3879/2018 Rakentamistapaohje ja havainneaineisto, liite 3

 

 

3879/2018 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

 

3879/2018 Valmisteluvaiheen lausunnot ja niiden vastine, liite 5

 

 

3879/2018 Meluselvitys, liite 6

 

 

3879/2018 Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutus ja niiden vastine, liite 7

 

 

3879/2018 Sitovat tonttijaot

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Pauli Sonninen

puh. +358 44 718 5439

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 297-8-34-6 ja 297-8-34-7 koskevan sitovan tonttijaon hyväksyttäväksi.

 

 

 

Päätös                         Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen poistui kokouksesta esteellisenä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaavoitusarkkitehti Pauli Sonninen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

Liitteet

6

3879/2018 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

7

3879/2018 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

8

3879/2018 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset, liite 2

 

9

3879/2018 Rakentamistapaohje ja havainneaineisto, liite 3

 

10

3879/2018 Ote ajantasa-asemakaavasta, liite 4

 

11

3879/2018 Valmisteluvaiheen lausunnot ja niiden vastine, liite 5

 

12

3879/2018 Meluselvitys, liite 6

 

13

3879/2018 Ehdotusvaiheen lausunnot, muistutus ja niiden vastine, liite 7

 

14

3879/2018 Sitovat tonttijaot

 

                                                         

Asunto Oy Kuopionlahden kanssa on allekirjoitettu tonttia 297-8-34-4 koskeva maankäyttösopimus 23.8.2022.

 

Päätösehdotus                               Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 297-8-34-6 ja 297-8-34-7 koskevan sitovan tonttijaon.

 

 

 

Päätös                                              Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa