Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 15.08.2022/Pykälä 216

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

45 §

7.6.2022

Kaupunginhallitus

206 §

18.7.2022

 

§ 216

Asianro 3555/10.03.02.01/2022

 

 

Jynkän hankeselvitys: Varhaiskasvatus- ja nuorisopalvelut

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 7.6.2022 45 §

 

Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen tukipalvelut

 

 

Opetusjohtaja Silja Silvennoinen

Perusopetus ja nuorisopalvelut sekä lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö

 

Hankeselvityksen taustaa 

Kasvun ja oppimisen palvelualue on laatinut tarveselvityksen Särkiniemi-Jynkkä alueen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarpeista. Tarveselvitys on hyväksytty kasvun ja oppimisen lautakunnassa 18.05.2021 §35. 

Tarveselvityksessä on todettu varhaiskasvatuksen tapahtuvan tällä hetkellä 9 kiinteistössä: 

         Paimenpoika 

         Jynkän koulun esiopetus 

         Rauhalahti 

         Aittolampi 

         Levänen 

         Särkiniemi 

         Lohkaretie 3C 

         Särkiniemi 

         Lohkaretie 3B 

         Puistola (ent. Tinttilä) 

         Särkiniemen koulun esiopetus. 


 

Esiopetusta annetaan kahdessa kiinteistössä, joista päiväkoti Paimenpoika puretaan huonokuntoisena, jolloin sen esiopetusryhmät tulee siirtää uusiin tiloihin. Hankesuunnitteluryhmä esittää, että Jynkän koulun esiopetustiloja laajennetaan siten, että tilat riittävät koulun sarjaisuuden mukaisesti kolmelle esiopetusryhmälle. 

Edellisen yhteyteen esitetään rakennettavaksi uusi, purkukelpoisen nuorisotalon Monarin korvaava nuorisopalveluiden tila. 

KOP lautakunnassa 26.04.2022 hankesuunnitelma palautettiin valmisteluun, perusteena liittyvän nuorisopalveluiden tilaratkaisun koon riittämättömyys. 

 
Hankeselvityksen tavoitteet 

Tavoitteena on löytää kokonaisratkaisu, jolla alueen varhaiskasvatuksen ja nuorisopalveluiden tilatarpeet saadaan ratkaistua pitkäjänteisesti. 

 

Hankeselvitys koskee Jynkän koulun (elinkaarikohde) esiopetus- ja nuorisopalvelun tiloja.  

 

Esiopetus- ja nuorisopalveluiden tilat 

Esityksen mukaisesti Jynkän koulunesiopetustiloja laajennetaan siten, että tilat riittävät koulun sarjaisuuden mukaisesti kolmelle esiopetusryhmälle. Laajennus rakennetaan Jynkän koulurakennuksen pohjoispuolelle, vanhaan rakennukseen yhdistyen niin, että nuorisopalveluiden tilat (316 hym2, aikaisemmin 203 hym2) asettuvat laajennuksen alakertaan omalla sisäänkäynnillään, ja esiopetuksen uudet tilat (202 hym2) yläkertaan niin, että tilat yhdistyvät vanhoihin tiloihin.  

Nuorisopalvelujen kohdalla tulee huomata, että Monarin purkamisen myötä toiminta tarvitsee käyttöönsä väistötilat 1–1,5 vuodeksi. 

Jynkän koulu on elinkaarikohde, jossa Kuopion kaupungin kumppanina on YIT Suomi Oy.  

 

Kustannukset, rakennuttaminen ja aikataulu 

Jynkän nuorisotalon Monarin purkukustannus on noin 210.000 €. Purku tapahtuu uuden Jynkän päiväkodin rakentamisen yhteydessä. Purkukustannuksista tulee huomata, että koska rakennus on käyttöikänsä päässä, se tulee joka tapauksessa purkaa lähivuosina.  

Jynkän koulun laajennuksen (esiopetus- ja nuorisopalvelun tilat) YIT Suomi Oy:n antama perustamiskustannusarvio on 2 000 220 €
alv 0 %.  


 

Hintataso on noussut voimakkaasti korona-ajan ja Ukrainan sodan vuoksi ja edelleen hintojen liikkumisen tekee kustannusarviosta epävarmuustekijän. 

Jos arvioitu hankejuoksutus toteutuu siten, että esiopetus- ja nuorisopalveluiden tilat otettaisiin käyttöön 10/2024, olisi nuorisotalo Monarin tasearvo 0 € jo vuoden 2022 lopussa.  

Käyttäjäinvestoinnit muodostuvat tilojen kaluste- ja varustelukustannuksista. Jynkän koulun laajennuksen noin 200.000 € alv 0 %.
   

Jynkän alueen varhaiskasvatuksen tilavuokrat ovat tällä hetkellä n. 101.000 €/kk.  

Jynkän koulun laajennuksen pääomakustannuksen jakaantuminen on seuraava. 

pääomakustannus 

ylläpitokustannus 

yhteensä 

€/v 

€/kk 

€/m2/kk 

€/v 

€/kk 

€/m2/kk 

€/v 

€/kk 

€/m2/kk 

233 873 

19 489 

36,77 

64 025 

5 335 

10,3 

297 898 

24 824 

46,84 

 

Jynkän koulun laajennuksen tavoitekäyttöönotto on lokakuussa 2024.  

Jynkän koulun laajennuksen hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää väistötilaratkaisuja nuorisopalvelujen tilojen osalta. Kuopion Tilapalvelut tutkii tällä hetkellä sopivien tilojen saatavuutta ja kustannusvaikutusta.  

Hanketyöryhmä esittää, että Jynkän kouluun toteutetaan esiopetusta ja nuorisopalveluita palvelevat tilat hankeselvityksen mukaisesti. Jynkän koulun laajennus esitetään toteutettavaksi omaan taseeseen.  

 

Vaikutusten arviointi        -

 

Esitys                            Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy hankeselvityksen ja esittää edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Liitteet

 

3552/2022 Hankeselvitys Jynkkä Eskari_Nuoriso_25052022

 

 

3552/2022 Jynkän esik-nuoriso hankeselvitys-PPT_250522

 

 

3552/2022 Kopio_Jynkkä_eska-nuor_tilaohjelma_25052022

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Seppo Niiranen

 

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4003

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan ja opetusjohtajan esityksen.

 

Päätös                          Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

 


 

Kaupunginhallitus 18.7.2022 § 206

 

 

Vaikutusten arviointi        -

 

 

Esitys                           

 

 

Liitteet

 

3555/2022 Hankeselvitys Jynkän esiopetus- ja nuorisopalvelut 25052022

 

 

3555/2022 Jynkän esiopetus- ja nuorisopalveluiden tilojen hankeselvitys-PPT_250522

 

 

3555/2022 Jynkän esiopetus- ja nuorisopalveluiden tilojen tilaohjelma 25052022.pdf

Viiteaineisto

 

 

 

                                     Valmistelija                                     

Seppo Niiranen

 

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4003

                                     etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus              Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy hankeselvityksen.

 

 

Päätös                          Hankesuunnitteluarkkitehti Seppo Niiranen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

 


 

 

Kaupunginhallitus 15.8.2022

 

 

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 18.7.2022 § 206, jolloin se jätettiin pöydälle.

 

Esitystä on tämän jälkeen täsmennetty seuraavasti: Hanketyöryhmä esittää, että Jynkän kouluun toteutetaan esiopetusta ja nuorisopalveluita palvelevat tilat hankeselvityksen mukaisesti. Jynkän koulun laajennus esitetään toteutettavaksi Elinkaarihanke II:n sopimuksen mukaisesti yhteisneuvotteluilla YIT:n kanssa.

 

Hankkeen käynnistäminen edellyttää päätöstä Kiinteistö Oy Kuopion Koulutiloilta, joka omistaa kohteen. Lisäksi kiinteistöyhtiön tulee hankkia tarvittava rahoitus sekä saada Kuopion kaupunginhallitukselta tarvittavat takaukset rahoitusta varten.

 

Rahoituksen varmistumisen jälkeen voidaan suorahankintailmoitus julkaista. Elinkaarisopimuksen täydentäminen edellyttää sopimuksen käsittelyä sekä Kuopion kaupunginhallituksessa että kaupunginvaltuustossa. Hankkeen varsinainen suunnitteluvaihe voidaan käynnistää, kun hallinnolliset päätökset on tehty.

 

Vaikutusten arviointi                  -

 

 

Liitteet

1

3555/2022 Jynkän esiopetus- ja nuorisopalveluiden tilojen hankeselvitys-PPT_250522

 

2

3555/2022 Jynkän esiopetus- ja nuorisopalveluiden tilojen tilaohjelma 25052022.pdf

 

3

3555/2022 Hankeselvitys Jynkka¨ Eskari_Nuoriso_25052022.pdf

 

Liitteet jaetaan sähköisesti.

 

                                                    Valmistelija                                                       

Seppo Niiranen

 

Juha Parkkisenniemi

puh. +358 44 718 4008

Silja Silvennoinen

puh. +358 44 718 4003

                                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi hankeselvityksen täydentämistä varten. 

 

 

Päätös                                         Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa