Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 16.08.2022/Pykälä 39

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 37

Asianro 6438/06.00.00/2022

 

 

Asiakas- ja potilasturvallisuuskatsaus tammi - kesäkuu 2022

 

 

 

 

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano suunnitelma 2022-2026 julkaistiin huhtikuussa 2022. Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon asiakas- ja potilasturvallisuuden osavuosikatsaus on nyt laadittu uuden strategian tavoitteiden valossa. Vakavien vaaratapahtumien tutkintaan olisi tarvetta enemmänkin, mutta nykyinen henkilöstötilanne ei ole mahdollistanut kaikkien tutkintaa.

 

Haipro-ilmoitukset eivät ole johtaneet yksiköissä riittäviin kehittämistoimenpiteisiin, mikä osaltaan aiheuttaa turhautumista ilmoittajissa. Kuopio on omalta osaltaan ollut edelläkävijä siinä, että asiakkaiden ja potilaiden on ollut mahdollista tehdä haittatapahtumailmoitus verkossa tai lomakkeella. Näiden ilmoitusten määrä on ollut kasvava. Katsauksessa käydään tavoitteet tarkemmin läpi.

 

Ylihoitaja Päivi Eskelinen esittelee katsausta kokouksessa.

                            

Asiakas- ja potilasturvallisuuskatsaus tammi – kesäkuulta 2022 jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Liitteet

1

asiakas- ja potilasturvallisuuskatsaus tammikesä.pdf

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Päivi Eskelinen

puh. +358 44 718 6403

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee asiakas- ja potilasturvallisuuskatsauksen tammi – kesäkuulta 2022 tiedoksi.

 

Päätös                                              Merkittiin, että ylihoitaja Päivi Eskelinen oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 15.10 – 15.42.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

                                                          

 

 

 

 

§ 38

Asianro 7243/00.02.03/2021

 

 

Eron myöntäminen ja uuden jäsenen valitseminen perusturva- ja terveyslautakunnan jaostoon

 

 

 

Kaupunginvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 13.6.2022 Pekka Timoselle eron perusturva- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valinnut hänen tilalleen Ari Kultalan toimikauden loppuun saakka.

 

Pekka Timonen on ollut perusturva- ja terveyslautakunnan alaisen yksilöasioiden jaoston varsinainen jäsen.

 

Yksilöasioiden jaoston kokoonpano

 

varsinainen jäsen                       henkilökohtainen varajäsen

pj Tytti Luoma (Ilkka Pentti)

vpj Arja Hiltunen                         (Päivikki Ojalehto)

Tarja Kaipainen                           (Elisa Miettinen)

                                                                                       (Outi Peltola)

Antti Yrjölä                                      (Aarni Mustonen

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Kaija Kähkönen

puh. +358 44 748 8200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta toteaa, että Pekka Timonen on eronnut yksilöasioiden jaoston jäsenyydestä eronpyynnön mukaisesti ja valitsee Pekka Timosen tilalla yksilöasioiden jaostoon uuden varsinaisen jäsenen.

 

 

Päätös                                             

 

Jäsen Outi Peltola esitti, että Pekka Timosen tilalle yksilöasioiden jaostoon valitaan Ari Kultala.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta valitsi yksimielisesti yksilöasioiden jaostoon varsinaiseksi jäseneksi Ari Kultalan.

 

 

 

 

§ 39

Asianro 1981/06.00.00/2022

 

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen / Nilsiän kuntakeskuksen alueelle liikkuva päivystävä sairaanhoidon palvelu

 

 

Terveysjohtaja Pertti Lipponen
Terveyspalvelujen tukipalvelut

 

Nina Hakokivi ja 15 muuta valtuustoaloitteen allekirjoittajaa esittävät, että Nilsiän kuntakeskuksen alueelle järjestetään liikkuva päivystävän sairaanhoidon palvelu, joka toimisi virka-ajan ulkopuolella, viikonloppuisin ja pyhinä 24 h. Esimerkkinä he nostavat esille erityisesti useaan kertaan vuorokaudessa annosteltavan suonensisäisen antibioottihoidon toteuttamisen ja mahdollisia muita kotiin toteutettavia hoitoja.

 

Kuopion kaupungilla on kotisairaalatoimintaa hoiva- ja asumispalvelujen alaisena toimintana. Toiminta toteutetaan kantakaupungin alueella ja toiminnasta vastaa kotihoidon palvelupäällikkö. Lisäksi Tuusniemen alueella on suunniteltu aloitettavaksi asumispalveluista ja terveyskeskuksen vuodeosastolta käsin kuntalaisten kotiin jalkautuvaa esityksen kuvaamaa toimintaa. Resurssien niukkuuden takia toimintaa ei ole vielä voitu Tuusniemellä toteuttaa. Ajatuksena on ollut, että vuodeosaston sairaanhoitajista kukin vuorollaan toimisi liikkuvana sairaanhoitajana, joka toteuttaisi kotiin annettavat hoidot. Jotta varsinaisen työpisteen, josta palvelu järjestetään, toiminta ei kärsisi, pitäisi tekijän olla perustarpeeseen nähden ylimääräinen resurssi. Palveluntarve tämän kaltaiselle toiminnalle on vaikeasti ennakoitavissa. Hyvinvointialueen suunnittelussa Pohjois-Savon alueen kotisairaalatoimintaa valmistellaan Ikäkeskuksen alaisuuteen sijoittuvassa kotiin annettavissa palveluissa.

 

Kuopiossa on jo noin vuoden ajan käytetty kotona annettavissa suonensisäisissä antibioottihoidoissa PICC-pumppua. Pumppu sisältää koko vuorokauden lääkeannoksen, jonka potilas saa tasaisena infuusiona.  Näin hoito voidaan järjestää kerran vuorokaudessa tapahtuvalla käynnillä joko potilaan luona tai potilaan käynnillä terveyskeskuksessa virka-aikana tai päiväaikana viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Monta kertaa vuorokaudessa annettavat antibioottihoidot tulevat jatkossa pääosin hoitumaan tämän uuden hoitokäytännön kautta.

 

Jotta valtuustoaloitteen esityksen mukainen toiminta voitaisiin toteuttaa, tarvitaan 3 - 5 sairaanhoitajaa jotta vuorotyö, syntyneet vapaapäivät, lomat ym. mahdolliset poissaolot saadaan täytettyä. Tällöin vuosittainen kustannus työnantajalle on noin 250 000 euroa.

 

Esityksessä toimintaa esitetään Nilsiän kuntakeskuksen alueelle. Kuopiossa on muitakin samanlaisia vireitä kuntakeskuksia, jotka hyötyisivät palvelusta. Liikkuvan sairaanhoitajan toimintasäde tulisikin harkita palvelua suunniteltaessa tarkkaan, jotta toiminta olisi kustannustehokasta ja turvallista toteuttaa (ajomatkat yksin, ajoneuvon kustannukset ja jne). Lisäksi tulee muistaa väestön oikeus tasapuolisiin palveluihin. Hyvinvointialueella toiminta arvioidaan kokonaisuutena, joka palvelee mahdollisimman laajalti alueen väestöä.

 

Valtuustoaloitteen esitys jää hyvinvointialueen ratkaistavaksi. Palvelun käynnistämisestä päätettäessä tulee huomioida palvelupisteverkko ja käytettävissä oleva henkilöstö siten, että päivystävän sairaanhoitajan työnkuva integroituu johonkin muuhun seutukunnan palveluun. On mahdollista että jo nyt käytössä oleva pumpputeknologia ratkaisevasti vähentää virka-ajan ulkopuolisen sairaanhoitajan työpanoksen tarvetta lääkitysasioissa.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                    

 

 

Esitys                                                Terveysjohtaja Pertti Lipponen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy yllä olevan lausunnon ja antaa sen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Tuija Jääskeläinen

puh. +358 44 718 6701

Pauliina Sulku

puh. +358 44 718 6620

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy terveysjohtajan esityksen.

 

Päätös                                              Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa