Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta
Pöytäkirja 15.09.2022/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 67

Asianro 7083/09.05.00.00/2022

 

 

Pelastustoimen johdon tehtävien organisointi ja hyvinvointialuevalmistelun resurssit loppuvuonna 2022

 

 

 

Henkilöstö- ja hallintopäällikkö on virkavapaalla 31.1.2023 saakka. Pelastusjohtaja on nimennyt va. henkilöstö- ja hallintopäälliköksi resurssikoordinaattori Terhi Ahosen ajalle 1.9.-31.12.2022. Terhi Ahonen toimii myös aluepelastuslautakunnan sihteerinä vuoden 2022 loppuun saakka.

 

Hyvinvointialuehallitus on valinnut 5.9. kokouksessaan johtajia hyvinvointialueelle ml. Pelastustoimi ja turvallisuuspalvelut toimialajohtajan (pelastusjohtaja). Syksyllä 2022 valitaan myös pelastustoimen palvelualuejohtaja, turvallisuuspalveluiden palvelualuepäällikkö ja toimialan muut päälliköt. Osa avainhenkilöistä siirtyy loppuvuodeksi 2022 päätoimisesti hyvinvointialuevalmisteluun ja se aiheuttaa pelastuslaitoksen johtoon sijaisjärjestelyitä.

 

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 11 § mukaan ”Sopimuksen purkautuessa tai muutoin päättyessä esim. aluejaon muutoksen vuoksi pelastuslaitoksella oleva ja sille sopimuksen voimaantullessa korvauksetta luovutettu omaisuus siirtyy ilman eri korvausta sopijakunnille tai vastaanottavalle pelastuslaitokselle siinä kunnossa kuin se sopimuksen päättyessä on. Sopimuskaudella hankitun käyttöomaisuuden lunastaa vastaanottava pelastuslaitos Kuopion kaupungilta kirjanpitoarvosta. Sopimuksen purkautuessa pelastuslaitoksen taseen osoittamat varat jaetaan tai velkoihin peritään kunnilta osuus 9 §:ssä määrätyn kuntien välisen kustannustenjaon perusteella. Jos kunta irtaantuu tästä sopimuksesta esim. aluejaotuksen muuttumisen takia, sitoutuu irtautuva kunta huolehtimaan siitä, että alueellaan toimivalla pelastustoimen henkilöstöllä on mahdollisuus jatkaa työskentelyään vastaavissa palvelusuhteissa, missä he ovat Kuopion kaupungin palvelusuhteessa pelastuslaitoksessa toimiessaan, ja vastaavilla palvelusuhteen ehdoilla”.

 

Pelastuslaitoksen henkilöstö siirtyy liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti hyvinvointialueelle. Pelastustoimen kalusto ja irtaimisto siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 toimeenpanolain (616/2021) mukaisesti. Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäävät niiden omistukseen.

                                                         

Erillisenä taseyksikkönä Kuopion kaupunkikonsernissa toimivan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen toiminnasta ja taloudesta laadittava tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2022 liitetään Kuopion kaupungin tilinpäätökseen.

 

 

Esitys                                                Pelastusjohtaja kertoo hyvinvointialuevalmistelun ja pelastustoimen järjestäjän vaihtumiseen liittyvistä asioista. Aluepelastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8101

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pelastusjohtaja kertoo hyvinvointialuevalmistelun ja pelastustoimen järjestäjän vaihtumiseen liittyvistä asioista. Aluepelastuslautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa