Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.09.2022/Pykälä 247

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 247

Asianro 7008/02.05.03/2022

 

 

Lyhytaikaisen kassalainan myöntäminen Tarjoomo-osuuskunnalle

 

 

Talousjohtaja Marja-Leena Martikainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Tarjoomo-osuuskunta ylläpitää sähköistä palveluhakua, josta ikäihmiset ja heidän läheiset voivat etsiä tietoa itse maksettavista, kotona asumista ja hyvinvointia tukevista palveluista, kuten siivouspalvelut, ateriapalvelut, kotisairaanhoito, apteekkipalvelut ja kuljetuspalvelut. Yksityisen palvelutarjonnan helppo löydettävyys tukee myös kuntien vanhuspalveluohjaajien työtä ja vähentää kunnan palveluihin kohdistuvaa painetta.

 

Tarjoomo-osuuskunnalla on meneillään koulutushanke, jossa yrityksiä koulutetaan toimimaan ikäystävällisesti ja muotoilemaan palveluita ikäihmisten tarpeita vastaaviksi. Koulutushanke saa ulkopuolista, ESR:n ja valtion rahoitusta. Koulutushankkeen kokonaiskustannusarvio on 194 564 euroa. Hankkeen rahoitus jakautuu siten, että Tarjoomo-osuuskunnan omarahoitusosuus on 38 913 euroa ja ESR:n ja valtion rahoitusosuus 155 651 euroa.

 

Tarjoomo-osuuskunta on hakenut Kuopion kaupungilta lyhytaikaista kassalainaa 18 000 euroa ajalle 15.9.2022 – 28.2.2023 kattamaan koulutushankkeen omarahoitusosuutta.

 

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina tai takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Lainaa tai takausta ei myöskään saa myöntää, mikäli siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

 

Myönnettävä laina tai takaus on määrältään pieni suhteutettuna kaupungin vuosittaisiin menoihin ja investointeihin. Tarjoomo-osuuskunnan omarahoitusosuus kattaa 20 prosenttia hankkeen kokonaisrahoituksesta.

 

Kaupungin myöntämän lainan mahdollinen taloudellinen riski koskee tilannetta, jossa rahoituspäätöksessä myönnetyn rahoituksen maksamisen edellytyksenä olevia ehtoja ei kyettäisi täyttämään ja rahoituksen myöntänyt taho päättäisi rahoituksen maksatuksen lopettamisesta ja/tai jo maksetun rahoituksen takaisin perinnästä. Taloudellista riskiä lisää vastavakuuksien puuttuminen. Taloudellinen riski ei kuitenkaan ole kaupungin kannalta merkittävä eikä lainan täysimääräinenkään maksamatta jättäminen vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -                           

 

 

 

Viiteaineisto

2

7008/2022 Tarjoomo-osuuskunta hakemus

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Marja-Leena Martikainen

puh. +358 44 718 2153

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kuopion kaupunki päättää myöntää Tarjoomo-osuuskunnalle 18.000 euron suuruisen lyhytaikaisen kassalainan koulutushankkeen kustannusten kattamiseen ajalle 15.9.2022 - 28.02.2023. Lainasta ei peritä korkoa, eikä vastavakuuksia edellytetä. Laina erääntyy maksettavaksi hankkeen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 28.02.2023.

Kaupunginhallitus valtuuttaa talousjohtajan neuvottelemaan ja päättämään tarkemmin lainan nostamisen aikatauluista. Kaupunki tekee yhdistyksen kanssa erillisen velkakirjan myönnettävästä lainasta.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Vesa Linnanmäki poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

 

Merkitään, että päätösehdotuksen toisen kappaleen viimeisen lauseen sana "yhdistyksen" korjataan muotoon "osuuskunnan".

 

Merkitään, että kuntoutusjohtaja Mikko Korhonen selosti asiaa kokouksessa ja hän poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa