Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 280

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 280

Asianro 4597/02.02.00/2022

 

 

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026

 

 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.  Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

 

                                                         Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. 

 

                                                         Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. 

 

Lautakunnat ovat käsitelleet omien palvelualueidensa talousarvioesitykset 2022:

 

-      Kaupunginhallitus on 12.9.2022 § 246 käsitellyt elinvoima- ja konsernipalvelujen, yleishallinnon ja Kuopion Tilapalvelujen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa

http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022864205-3

-      Kaupunkirakennelautakunta on 13.9.2022 § 122 käsitellyt kaupunkiympäristön palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022864985-3

-      Kasvun ja oppimisen lautakunta on 6.9.2022 § 72 käsitellyt kasvun ja oppimisen palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022865732-8

-      Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta on 7.9.2022 § 62 käsitellyt hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen talousarvioesityksen, linkki esitykseen ohessa http://publish.kuopio.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022862756-7

 

 

                                                         Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 

 

                                                          Vakiintuneen käytännön mukaan kaupunginhallitus käy kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen läpi ns. ensimmäisessä lukemisessa ja keskustelee talousarvioehdotuksesta. Samalla talousarvion valmistelijoille on mahdollista esittää kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Talousarvioehdotuksen toinen käsittely, jossa kaupunginhallitus päättää esityksestään kaupunginvaltuustolle, on maanantaina 31.10.2022. 

 

 

Vaikutusten arviointi                     Talousarvion vaikutuksia on laajasti arvioitu talousarvioasiakirjassa.

 

 

 

 

Liitteet

1

4597/2022 Kaupunginjohtajan esitys (julkaisuvapaa 10.10.2022 klo 17.00)

 

 

                                                          Valmistelija                                                                  

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys jaetaan kaupunginhallituksen kokoukseen osallistuville. Kaupunginjohtajan talousarvioinfo valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille, kuntalaisille ja medialle järjestetään maanantaina 10.10.2022 klo 17.00 os. https://www.kuopio.fi/kokousvideot. Talousarvio esitys on julkaisuvapaa 10.10.2022 klo 17.00.

 

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus aloittaa talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023 – 2026 käsittelyn.

 

 

Päätös                                              Merkitään, että talousjohtaja Marja-Leena Martikainen, taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva, talouspäällikkö Heini Piironen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen olivat läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä ja he poistuivat kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa