Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 282

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  5667/2022 Yliopiston esitys

 

 

§ 282

Asianro 5667/02.05.01.00/2022

 

 

Diplomi-insinöörikoulutuksen lahjoitusprofessuuri Itä-Suomen yliopistolle (Kuopion kampus)

 

 

Strategiajohtaja Sirpa Lätti-Hyvönen
Strategia ja kehittäminen

 

 

                                                          Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Itä-Suomen yliopistolle teknis-luonnontieteellisen alan koulutusvastuun 1.8.2023 alkaen. Koulutusvastuun myöntämisen yhtenä edellytyksenä oli, ettei koulutusvastuusta aiheudu ministeriölle lisärahoitustarvetta.

 

Diplomi-insinöörien koulutus käynnistyy kolmessa koulutusohjelmassa syksyllä 2023: tekniikan alan asiantuntijoita koulutetaan Joensuussa fotoniikan (25 aloituspaikkaa) ja kestävät teknologiat (40 aloituspaikkaa) ja Kuopiossa teknillisen fysiikan (35 aloituspaikkaa) koulutusohjelmissa.

 

Itä-Suomen yliopistossa tekniikan koulutus rakentuu jo olemassa olevan vahvan tutkimuksen ja koulutuksen perustalle. Lähtökohtana on kehittää ja täydentää olemassa olevaa koulutusta entistä paremmin yritysten tarpeita vastaavaksi. Yliopistolla on monipuolista ja vaikuttavaa metsäbiotalouden, luonnonvarojen, fotoniikan, ICT- ja materiaalitekniikan sekä laskennallisen fysiikan, ympäristöfysiikan ja lääketieteellisen teknologian tutkimusta. Lisäksi kauppa- ja oikeustieteiden tuottamat kokonaisuudet sekä vapaa sivuaineoikeus täydentävät valmistuvien diplomi-insinöörien osaamista, mikä lisää tekniikan alan koulutuksen houkuttelevuutta ja koulutuksen työelämärelevanssia.

 

Yritysten ja muiden alueen toimijoiden vahva tuki koulutusvastuun myöntämiselle oli ratkaisevan tärkeää. Koulutuksen sisältöjä on rakennettu tiiviissä yhteistyössä alueen yritysten kanssa ja suunnittelussa huomioidaan yritysyhteistyön eri muodot. Näitä ovat esimerkiksi diplomi-insinöörityöt ja tekniikan kandidaatin tutkielmat yrityksissä ja yritysten aiheista, kesätyöpaikat yrityksissä, teollisuusharjoittelu osana opintoja, projektityökurssit yrityksien aiheista ja yritysvierailijat mukana kursseilla.

 

Koulutuksen suunnittelua ja toteuttamista tukemaan on muodostettu ohjausryhmä, jonka yliopiston ulkopuolisia jäseniä ovat: Petri Lempiäinen, johtaja (Abloy Oy), Anssi Lehikoinen, toimitusjohtaja (Osuuskunta KPY), Antti Asikainen, tutkimusylijohtaja (LUKE) , Seppo Kuula, toimitusjohtaja (Unikie Oy), Milla Hintikka, johtaja (Metsä Wood), Juha Inberg, johtaja tuotekehitys- ja teknologia (Ponsse), Touko Apajalahti, korkeakoulupolitiikan neuvonantaja (Teknologiateollisuus ry), Jari Jokinen, toiminnanjohtaja (Tekniikan akateemiset TEK), Antti Vasara, toimitusjohtaja (VTT), Jouko Lampinen, dekaani (Aalto Yliopisto), Risto Ilmoniemi, professori (Aalto yliopisto), Nuutti Hyvönen, professori (Aalto yliopisto), Minnamari Vippola, varadekaani (Tampereen yliopisto) ja Esa Vakkilainen, professori (LUT). Ohjausryhmä toimii myös lahjoitusprofessuurien toimintaa tukevana ja ohjaavana ryhmänä.

 

Maaliskuussa Itä-Suomen yliopisto liittyi kansallisen tekniikan alan verkostoyliopiston FITechin jäseneksi, ja on mukana myös tekniikan alan diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen (DIA) kansallisessa yhteisvalinnassa. Vuoden 2023 yhteishaussa tekniikan alan valintakokeet järjestetään siten myös Joensuussa ja Kuopiossa.

 

Itä-Suomen yliopisto esittää, että Kuopion kaupunki lahjoittaa rahoituksen viisivuotiseen Sulautetut järjestelmät professuuriin ((120 000 €/vuosi, yhteensä 600 000 euroa) ja Joensuun kaupunki viisivuotiseen Puutuotetekniikan tai tuotantotekniikan alan professuuriin (120 000 €/vuosi, yhteensä 600 000 euroa.

 

 

Sulautetut järjestelmät, professuuri (Kuopio)

Sulautetut järjestelmät yhdistävät kehittyneet laskentamenetelmät moderniin sensoritekniikkaan, ja ovat keskeisessä roolissa mm. lääketieteellisissä laitteissa, tuotantotekniikassa ja mobiiliteknologiassa. Professuuri laajentaa yliopistolla toimivien huippuyksiköiden tutkimuksen teknologisia ulottuvuuksia ja tehostaa tutkimustulosten kaupallistamista.

 

Rekrytoitavan professorin odotetaan antavan korkean tason tieteellistä tutkimusta ja tarjoavan kandidaatin, maisterin ja tohtorin tason koulutusta yhdellä tai useammalla seuraavista aloista:

 

·         Moderni sensoriteknologia, laskennan toteuttaminen sensoreissa, sensoriverkot ja niiden luotettavuuden hallinta

·         Terveysteknologiset innovaatiot mm. matkapuhelin- ja älykellosovelluksissa sekä älykkäissä vaatteissa

·         Teollisuustuotannon automatisointi ja tehostus mm. robottisovelluksissa

·         Sulautettujen järjestelmien elektroniikka ja ohjelmointi

 

Professuuri edistää yliopiston osaamista erityisesti kansainvälisesti johtavan tason laskennan toteuttamiseksi käytännön sovelluksissa. Professuuri edistää laajalti teknisten tutkimusinnovaatioiden toteutettavuutta teollisuudessa.

 

 

Vaikutusten arviointi                     -

 

 

Esitys                                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

1)       Kuopion kaupunki päättää rahoittaa Itä-Suomen yliopistoon perustettavaa viisivuotista teknillisen fysiikan professuuria/ sulautetut järjestelmät enintään 120 000 eurolla/vuosi ja yhteensä enintään 600 000 eurolla vuosina 2023-2027.

2)       Rahoituksen ehtona kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden nimetä oma edustajansa DI-koulutuksen ohjausryhmään, joka toimii samalla myös lahjoitusprofessuurien ohjausryhmänä.

 

3)       Lisäksi kaupunki edellyttää, että lahjoitusprofessuurien toiminnalle ja vaikuttavuudelle asetetaan ohjausryhmässä toiminnan käynnistyessä strategiset tulostavoitteet ja onnistumisen mittarit. Tuloksellisuudesta raportoidaan ohjausryhmälle ja kaupungeille kerran vuodessa viimeisen vuosineljänneksen aikana.

 

Liitteet

3

5667/2022 Yliopiston esitys

 

Viiteaineisto

2

5667/2022 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

3

5667/2022 päivitetty esitys

 

4

5667/2022 UEF_tekniikan koulutus_esittely

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Sirpa Lätti-Hyvönen

puh. +358 44 718 2132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy strategiajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa