Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 10.10.2022/Pykälä 285

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 285

Asianro 6907/00.01.02.00/2022

 

 

Ylimääräinen asia / Kuopion kaupunkikonsernin energiansäästötoimenpiteet

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen
Alueellinen ympäristönsuojelu ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen Tilapalveluiden toimitilapalvelut

 

                                                         

                                                          Kuopion kaupungin palvelualueet sekä tytäryhtiöt ovat koonneet tehostettuja energiansäästötoimenpiteitä tulevia vuosia sekä etenkin tulevaa talvikautta koskien. Lisäksi on koottu valmius- ja tilanneryhmä, jossa on mukana keskeisten tytäryhteisöjen edustus. Kaupungin henkilökunta on myös antanut energiansäästöideoita. Energiansäästötoimenpiteillä pyritään sähkön, lämmön ja veden säästöön. Jokaisen toimialan tilojen ja laitteiden käyttäjien toimet ovat merkityksellisiä.

 

Kuopion kaupungin energiansäästötoimenpiteitä ovat mm. 

 

·         Sisälämpötilojen maltillinen lasku kohteissa, joissa se on toiminnan luonne huomioiden mahdollista, esimerkiksi toimistoissa, luokkahuoneissa, käytävissä ja varastotiloissa;  

 

·         Ilmanvaihdon optimointi, varmistaen, että ilmanvaihdon käyntiajat kiinteistöissä vastaavat tämän hetken todellista tarvetta;

 

·         Valaistuksen optimointi turvallisuusnäkökohdat huomioiden, mm. selvittämällä katu- ja yleisten alueiden valaistuksen ajastusta, himmentämistä tai sammuttamista soveltuvissa kohteissa, vähentämällä kiinteistöjen ulkovalaistusta yöksi sekä nopeuttamalla katujen ja yleisten alueiden ohjausjärjestelmien ja valaisimien uusimista;  

 

·         Tilapalvelut selvittää mahdollisuuden optimoida jäähdytykseen kuluvaa sähköenergiaa. Tarkastelussa erityisesti jäähdytetyt tilat, joiden käyttöaste lomakaudella vähäinen, kuten toimistot;

 

·         Kysyntäjoustopalveluiden hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen kaupungin rakennuskannassa;

 

·         Autolämmitystolppien sähkönsyötön sekä kiinteistöissä olevien sähköisten sulanapitojärjestelmien toiminnan optimointi;

·         Laitteiden sammuttaminen yöksi ja ajanjaksoille, jolloin niitä ei käytetä,

 

·         Tilojen ja laitteiden käyttäjien roolin merkityksen esille tuominen aktiivisen viestinnän ja neuvonnan avulla henkilöstölle, kuntalaisille ja sidosryhmille.

 

Saatujen arvioiden mukaan toimenpiteiden tuomat energiasäästöt ovat noin 14 000 MWh vuodessa (esim. keskimääräisen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutus on 15–20 MWh), joka on euroiksi muutettuna tulevan lämmityskauden energianhinnoilla noin 1,05 miljoonaa euroa. 

 

Kuopion kaupungin tytäryhtiöiden energiansäästötoimenpiteitä ovat mm.

 

·         Lämpötilojen lasku mm. toimitiloissa, käytävissä ja varastoissa;

 

·         Ilmanvaihdon optimointitoimet;

 

·         Vanhojen valaisinten vaihto led-valaisimiksi sekä valaistuksen ajastustoimet;

 

·         Selvitykset aurinkosähkön hyödyntämispotentiaalista omassa toiminnassa sekä olemassa olevan aurinkovoimalan laajennus;

 

·         Laitteiden sähkön- ja vedenkulutuksen huomiointi hankinnoissa;

 

·         Henkilöstön kannustaminen ja sitouttaminen sähkön ja energian säästöön jokapäiväisessä toiminnassa.

 

Tytäryhteisöiltä saatujen arvioiden mukaan toimenpiteiden tuomat energiasäästöt ovat noin 10 800 MWh vuodessa, joka on euroiksi muutettuna tämänhetkisen keskimääräisen sähkönhinnan mukaan noin 1,13 miljoonaa euroa. Laskelmissa on käytetty eri sähkön hintoja (snt/kWh), joten arviot euromääristä ovat karkea arvio. 

 

Kaupunki ja sen yhtiöt ovat tehneet aktiivisesti energiatehokkuustoimenpiteitä jo useita vuosia. Kuitenkin nyt tehtävillä toimenpiteillä saavutetaan kokonaisuutena merkittävä vaikutus. Toimenpiteiden tuomat säästöt eivät kata kohonneita sähkökustannuksia, mutta ne osaltaan pienentävät sähkön hinnan nousun vaikutuksia. Kaupunki ja tytäryhtiöt osallistuvat ja varautuvat näillä toimenpiteillä tulevan talven sähkönkulutushuippujen tasaamiseen ja tätä myöten turvaamaan sähkön riittävyyttä valtakunnallisella tasolla. 

 

Lisäksi kaupunki tehostaa energianeuvontaa ja -viestintää.

 

 

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten arviointi on osana liiteaineistoa.

 

 

 

 

Liitteet

6

6907/2022 Kaupungin energiansäästötoimenpiteet

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Mari Turunen

puh. +358 44 718 2870

Hannu Kosunen

puh. +358 44 718 5132

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy oheisen suunnitelman.

 

 

Päätös                                              Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Merkitään, että tämä asia käsiteltiin seuraavana asiana asian nro 2 jälkeen.

 

Merkitään, että ympäristöjohtaja Tanja Ahonen ja toimitilajohtaja Hannu Väänänen selostivat asiaa kokouksessa. Ympäristöjohtaja Tanja Ahonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen jäsen Hannu Kokki saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Merkitään, että kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Tuula Väätäinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa