Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 25.10.2022/Pykälä 50

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 50

Asianro 7385/02.02.00/2021

 

 

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2022 talousarvion tuloarvio- ja määrärahamuutokset

 

 

 

 

 

                                                 Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt palvelualueiden talousarviot, jossa sitova on toimintakate.

Perusturvan palvelualueen toimintakate                -192.764.200 euroa

Terveydenhuollon palvelualueen toimintakate              -275.201.100 euroa

Lautakunnilla on oikeus tehdä palvelualueiden tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, mutta ne eivät saa muuttaa toimintakatetta. Toimintakatteeseen vaikuttavat ja palvelualueiden väliset muutokset on valtuuston hyväksyttävä. Syyskuun toteuman perusteella on laadittu ennustetta vuoden 2022 muutetuksi talousarvioksi. Ennuste osoittaa, että palvelualueilla on tehtävä tuloarvio- ja määrärahamuutoksia, joilla on vaikutusta palvelualueiden toimintakatteeseen.

 

Perusturvan palvelualue

Vanhuspalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,8 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,142 milj.euroa alle budjetin. Hoivapalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan 0,9 milj.euroa talousarviota paremmin. Myyntituotot toteutuvat 1,042 milj.euroa talousarviota heikommin sotainvalidien ja -veteraaniavustuksen tilitysten vuoksi.

Toimintakulut ovat ylittymässä 0,65 milj.euroa suurempana. Ylitykset johtuvat henkilöstömenojen palkankorotuksista, vuokratyövoiman ostojen ja asiakaspalveluostojen kasvusta sekä hoitotarvike- ja polttoainekustannusten noususta.

 

Vammaispalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 3,8 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintakulut ovat ylittymässä 3,2 milj.euroa suurempana. Ylitykset johtuvat vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon asumispalvelujen ja laitoshoidon asiakaspalvelujen ostoista sekä omaishoidon vapaapäiviin liittyvistä asiakaspalvelujen ostoista. Omaishoidon tuki ylittyy 0,2 milj.euroa. Kuljetuspalveluiden talousarvio ylittyy 0,45 milj.euroa.

 

 Lapsiperhepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 2,2 milj.euroa talousarviota hei kommin.

Toimintakulujen ylitykset johtuvat lastensuojelun asiakaspalvelujen ostoista, perhehoidosta ja kotiin annettavien ostopalveluista 2 milj. euroa, sisäisistä vuokrista 0,1 milj. euroa sekä palkankorotuksista 0,14 milj.euroa.

 

Aikuissosiaalityön palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion 0,4 milj. euroa alle budjetin.  Alitus muodostuu henkilöstömenoista n. 0,22 milj.euroa, asiakaspalvelujen ostoista ja avustuksista n. 0,18 milj.euroa.

 

Perusturvan ja johdon tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan alistusta 0,552 milj. euroa. Henkilöstömenoihin tulee ylitystä 0,05 milj.euroa palkankorotusten vuoksi. ICT-kustannukset alittavat budjetin 0,6 milj.euroa.

Toimintatuotot ylittyvät 5,0 milj.euroa johtuen koronakustannuksiin tulevasta valtionkorvauksesta.

Toimintakulut ylittyvät 5,0 milj.euroa johtuen koronatilanteen aiheuttamista kustannuksista. Johdon tukipalveluihin on kirjattu terveydenhuollon ja perusturvan palvelualueiden oman tuotannon ja yksityisten palvelutuottajien koronaan liittyvät hoitotarvike-, siivous- ja suojavarustekustannukset sekä koronatestaukseen liittyvät laboratoriokustannukset.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät perusturvan palvelualueen toimintakatetta 5,84 milj.euroa.

 

Terveydenhuollon palvelualue

                                 Avohoidon palvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,532 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Asiakasmaksutuotot alittuvat 0,210 milj.euroa ja myyntituotot ylittyvät 0,179 milj.euroa talousarviosta.

Toimintakulut ylittyvät 0,530 milj.euroa talousarviosta. Ylitystä on tulossa lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa 0,260milj.euroa sekä ostopalveluissa 0,716 milj.euroa, joka johtuu lähinnä työvoiman vuokrauksesta. Luottotappiot ylittyvät 0,049 milj.euroa. Avohoidon henkilöstökuluissa on tulossa säästöä 0,500 milj.euroa.

 

Sairaalapalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,758 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan alittuvan 0,394 milj.euroa. Asiakasmaksutuottojen kertymä vähenee vuoden loppua kohden asiakasmaksukattojen täytyttyä. Harjulan sairaalan viemäriremontti vaikuttaa käytettävissä oleviin potilaspaikkojen vähenemiseen

Toimintakulut ovat ylittymässä sairaalapalveluissa 0,365 milj.euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittyvät, koska viemäriremontin takia joudutaan ostamaan sairaansijoja muista kunnista. Poliklinikan uniapnealaitteet sekä vuodeosastojen hoitotarvikkeet ylittävät myös talousarvioon varatut määrärahat.

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,280 milj.euroa arvioitua paremmin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,064 milj.euroa suurempana myyntituottojen ja päihdehuollon maksutuottojen osalta. Toimintakulut alittuvat mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta 0,220 milj.euroa. Säästöä on tulossa henkilöstökuluissa ja palvelujenostoissa.

 

Terveyspalvelujen tukipalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,005 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,020 milj.euroa suurempana ja toimintakulut ylittyvät 0,025 milj.euroa.

 

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut

Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 5,2 milj.euroa talousarviota heikommin.

Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvioon nähden 0,5 milj.euroa suurempana. Pakolaisten korvauksia on saatu arvoitua enemmän sekä Niuvan kotikuntavaihtajien asiakasmaksuja.

Toimintakulujen arvioidaan ylittyvän 5,7 milj.euroa talousarvioon nähden. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (Psshp) lopullinen laskutus vuodelta 2022 kunnilta ei ole vielä tässä vaiheessa tiedossa. Psshp:n alijäämät pitää kattaa vuoden 2022 tilinpäätökseen mennessä.

Tuloarvio- ja määrärahamuutokset heikentävät terveydenhuollon palvelualueen toimintakatetta 6,212 milj.euroa, josta oman toiminnan osuus on 1,012 milj.euroa ja erikoissairaanhoidon osuus 5,200 milj.euroa.

Isäntäkuntapalvelut

Isäntäkuntapalveluihin ei tehdä muutoksia. Toteutuneet kustannukset tasataan Tuusniemen kunnan ja Kuopion kaupungin välillä tilinpäätöksen yhteydessä. Tulot ja menot ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisesti syyskuuhun saakka, pientä ylitystä on tulossa hoitotarvikkeissa sekä asiakaspalvelujen ostopalveluissa.

 

 

Vaikutusten arviointi                 

 

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                          

Pertti Lipponen

puh. +358 44 718 6271

Arja Matsi

puh. +358 44 718 6118

Virpi Lempinen

puh. +358 44 718 3122

Jari Saarinen

puh. +358 44 718 6301

Heli Pärnänen

puh. +358 44 718 8420

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 -    perusturvan palvelualueelle vuoden 2022 talousarvioon lisätään tuloarvioita 4.900.000 euroa ja määrärahoja 10.740.000 euroa

 -    terveydenhuollon palvelualueelle vuoden 2021 talousarvioon lisätään tuloarvioita 188.000 euroa ja lisätään määrärahoja 6.400.000 euroa.

 

 

Päätös                                           Perustuva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa