Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2017 Pykälä 40 

 

§ 40

Asianro 718/02.08.00.01/2017

 

 

Työpaikoilla tapahtuvan valmennuksen / työssävalmennuksen hankkiminen dynaamisen hankintamenettelyn kautta vuosina 2017–2018

 

 

 

Kuopion kaupunki on hankkinut viimeisen kahden vuoden aikana erilaisia työhön kuntouttavia ja valmentavia palveluja Kuopiossa ja Nilsiässä yhteensä noin 2,3 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuosina 2017-2018 hankintojen kokonaisarvo vuositasolla tullee olemaan 2,4-2,8 miljoonaa euroa saatavista hankerahoituksista riippuen.

 

Osana edellä mainittua asiakaspalvelujen hankintakokonaisuutta työllisyyspalveluissa on valmisteltu dynaamisen hankintamenettelyn käyttöönottoa vuosille 2017–2018. Dynaamisella hankintamenettelyllä tarkoitetaan sähköistä hankintaa, joka on kestonsa ajan avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville toimittajille. Hankintamenettelyssä hankintayksikkö lähtökohtaisesti hyväksyy kaikki hankinta-asiakirjoissa asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät ehdokkaat. Dynaamisen hankintamenettelyn sähköisenä alustana käytetään työllisyyspalvelussa HankintaSampoa. IS-hankinta julkaisee hankinnat Hilmassa ja Hankintasammossa jonka jälkeen kaikki kiinnostuneet toimijat (ei yksityishenkilöt) voivat osallistua kilpailutukseen. IS-hankinta hyväksyy/hylkää ehdokkaat.

 

Ensimmäisenä palveluna dynaamiseen hankintamenettelyyn on työllisyyspalvelussa tarkoitus avata 1.2.2017 alkaen työpaikoilla tapahtuva valmennus (jatkossa työssävalmennus). Hankinnan kokonaisarvo on vuositasolla enintään 150 000 euroa ja vuosina 2017–2018 yhteensä enintään 300 000 euroa. Palvelun hankinta tehdään vuosi kerrallaan, jotta palvelun sisällön ja toteutuksen sekä hankintamenettelyn arviointi ja kehittäminen on tarvittaessa mahdollista vuoden 2017 lopussa.

 

Tällä uudentyyppisellä valmennuspalvelulla halutaan lisätä pitkään työttömänä olleiden työllistymismahdollisuuksia avoimilla työmarkkinoilla ja se on kiinteä osa Kuopion kaupungin työllisyyspalvelun asiakkaille tarjottavaa palvelupolkua. Työssävalmennuksen asiakkaat ovat pääsääntöisesti olleet työttömänä vähintään 12 kuukautta ja heidän palvelutarpeensa on kartoitettu työllisyyspalvelussa. Työssävalmennuksessa työnantajalle maksetaan korvausta asiakkaan tukemisesta, osaamisen kehittämisestä ja valmentamisesta kohti avoimia työmarkkinoita. Työnantajalle voidaan myös maksaa tietyin ehdoin ns. työllistämisbonusta, mikäli työsuhdetta jatketaan palvelujakson jälkeen. Palvelussa toimitaan pääsääntöisesti avoimilla työmarkkinoilla ja työsuhteessa. Työsuhteessa tulee noudattaa työehtosopimuksen ehtoja ja palkkausta. Viikkotyötunteja tulee olla vähintään 18h/vko.  Palvelun tarkempi kuvaus on liitteessä.

 

Elinvoima- ja konsernipalvelun toimintasäännön mukaan palveluyksikön johtaja voi tehdä palveluyksikön toimialaan kuuluvat sopimukset, päättää maksujen ja avustusten myöntämisestä sekä päättää hankinnoista talousarvion ja käyttösuunnitelman puitteissa enintään 50.000 euroon (alv 0 %) saakka. Vastaavasti vastuualueen johtajan toimivalta hankinnoissa on enintään 100 000 euroa. Työssävalmennukseen liittyvän hankinnan arvo on yhteensä 300 000 euroa, joten se tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

 

 

Liitteet

1

718/2017 Työssävalmennus sisältökuvaus

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Oksanen

 

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy työpaikoilla tapahtuvan valmennuksen / työssävalmennuksen hankinnat talousarvioissa vuosille 2017-2018 myönnettyjen määrärahojen puitteissa sekä valtuuttaa työllisyyspalvelun tekemään hankinnan toteuttamiseen tarvittavat toimet.

 

Päätös                                          Merkittiin, että työllisyyspalvelujohtaja Pirjo Oksanen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Pirjo Oksanen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.