Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.01.2017 Pykälä 41 

Kaupunkirakennelautakunta

3 §

18.1.2017

 

§ 41

Asianro 8528/00.01.02.00/2016

 

 

Kaupunkisuunnittelupalvelujen suunnittelu- ja työohjelmat 2017 sekä kaavoituskatsaus 2017

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 18.1.2017 3 §

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelupalvelujen tukipalvelut

 

Kaupunkiympäristön palvelualueen kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeisimmät vuoden 2017 suunnittelu- ja työohjelmat on koottu yhdeksi asiakirjaksi, se käsittää myös kaavoituskatsauksen 2017. Kaavoituskatsaus julkaistaan kaupungin internet -sivuilla.

 

Vuoden 2017 aikana kaavatyöt painottuvat kaupunkistrategian mukaisesti kaupungin kasvun ja monipuolisen elinkeinoelämän edellytysten luomiseen, tonttitarjonnan monipuolisuuteen ja riittävyyteen, täydennysrakentamiseen, lähiöiden ja keskustaajamien kehittämiseen sekä keskusta-alueen kehittämishankkeisiin.

 

Strategisen maankäytön vuoden 2017 kaavoitusohjelma

 

Vuoden 2017 keskeisiä yleiskaavahankkeita ovat Keskustan, Hepomäen ja Neulaniemen osayleiskaavat. Muut yleiskaavoitushankkeet käsittävät Itkonniemi -Vanhan aseman, Vanuvuoren, Rauhalahden, Suovu-Palosen, Syvänniemen ja Nilsiän keskustan yleiskaavat sekä keskeisen kaupunkialueen Kaupan yleiskaavan. Nämä kaikki edellä mainitut ovat meneillään olevia kaavoja. Uusina yleiskaavahankkeina käynnistyvät Heinjoen, Kurkimäen ja Petäjälammen yleiskaavat.

 

Asemakaavoituksen vuoden 2017 työohjelma

 

Asemakaavoituksen työohjelman mukaan tonttitarjontatavoitetta toteuttavat mm. Saaristokaupungin ja Mölymäen kerrostaloalueiden sekä useiden täydennysrakentamisalueiden asemakaavatyöt keskustassa, Puijonlaaksossa, Särkiniemessä ja Taivalharjun entisen leirintäalueen ympäristössä.

 

Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään mm. Savilahden, Kuopionlahden ja jäähallin ympäristöjen sekä Matkuksen logistiikka alueen asemakaavoituksella. Yksittäisiä yritystoimintaa ja asumista tukevia asemakaavan muutoksia on tekeillä keskustassa ja Tahkolla.

 

Puijon urheilualueen ja satama-alueen asemakaavan muutoksilla luodaan edellytyksiä alueille suunniteltujen hankkeiden toteuttamiseen.

 

Uusien kaavatöiden vireilletulosta ilmoitetaan työn käynnistyessä.

 

Kunnallisteknisen suunnittelun vuoden 2017 suunnitteluohjelma

 

Kunnallistekninen suunnittelu liittyy kiinteästi yleiskaava-, osayleiskaava- ja asemakaavatöihin, joihin on varattava suunnittelutyön lisäksi myös selvitysten edellyttämät resurssit. Vuoden 2017 erityisen paljon resursseja vievät mm. meluun ja pysäköintiin liittyvät strategiset selvitykset. Selvitykset koskevat mm. aluevarauksia ja liikennemelua, kaava-alueiden kunnallistekniikan kustannuksia, liikennettä ja liikennejärjestelmää.

 

Lisäksi kunnallisteknisen suunnittelu hoitaa investointikohteiden suunnittelua ja suunnitteluttamista. Suunnittelu vastaa myös satoihin liikennejärjestelmää koskeviin asiakaskyselyihin ja aloitteisiin.

 

Asuntotuotantoa palvelevien Saaristokaupungin kerrostaloalueiden ja täydennysrakentamisalueiden suunnittelu jatkuu. Strategisesti tärkeä Savilahtiprojekti on täydessä vauhdissa.

 

Joukkoliikennestrategia valmistuu alkuvuodesta 2017. Viisaan liikkumisen hanke käynnistyi marraskuussa 2016 ja työ jatkuu.

 

Suunnitteluohjelmaan sisältyy myös vesihuollon yleinen kehittäminen, mm. vesihuollon kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteutus kuten Vehmersalmen uusien pohjavesialueiden vedenhankintaselvitykset ja hulevesisuunnittelu kaavoituksen osana.

 

Viher- ja virkistysaluesuunnittelun vuoden 2017 suunnitteluohjelma

 

Viher- ja virkistysaluesuunnittelutiimi toimii asiantuntijana yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvien viher- ja virkistysalueiden ja kaupunkiympäristön rakentamisen kustannus-, toimivuus sekä aluevarausselvityksissä. Lisäksi suunnittelutiimi vastaa viher-, virkistys- ja erilaisten ulkoliikuntapaikkojen sekä satama-alueiden ja verkostojen suunnittelusta. Suunnittelutiimin ohjelma on yhdistetty kunnallisteknisen suunnittelun suunnitteluohjelmaan.

 

Merkittävimpiä viher- ja virkistysaluesuunnittelun kohteita vuonna 2017 ovat mm. Sammakkolammenpuiston peruskunnostussuunnittelu, Puijon urheilulaakson alueen suunnitelmat, Maljalahden alueen suunnitelmat, Snellmanin puiston suunnitelmat, Lippumäen alueen suunnitelmat sekä Kuikkalammen alueen suunnitelmat.

 

Lisäksi laaditaan viherpalveluohjelma kaupungin yleisillä alueilla oleville leikkipaikoille. Ohjelman tavoitteena on laatia pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla taataan riittävä ja turvallisesti saavutettava palvelutaso.

 

Ohjelmalla saavutetaan myös tietämys investointitarpeesta ja aikataulusta. Viherpalveluohjelma leikkipaikoille laaditaan tarkastelujaksolle 2018–2027.

 

Vaikutusten arviointi             Työohjelmissa painottuvat ilmastopoliittisen ohjelman mukainen täydennysrakentaminen sekä kasvuohjelman tavoitteiden mukainen tonttitarjonta ja strategisten hankkeiden suunnittelu. Kaupungin kilpailukykyä ja yritystonttitarjontaa edistetään monien kaavahankkeiden yhteydessä, joten ohjelma on yritysvaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                                         Lautakunta hyväksyy suunnittelu- ja työohjelmat sekä kaavoituskatsauksen asemakaavoituksen osalta.

 

Lautakunta esittää kaavoitusohjelmat ja kaavoituskatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi ja muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat tiedoksi merkittäväksi.

 

Liitteet

 

8528/2016 Kaavoituskatsaus 2017

 

 

8528/2016 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2017

 

 

8528/2016 Kunnallisteknisen suunnittelun investointiohjelma 2017-2020

 

 

8528/2016 Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakentamiskohteet 2017

 

 

8528/2016 Yleiskaavoitusohjelma 2017

 

Viiteaineisto

 

 

 

                                                      Valmistelija                                                      

Martti Lätti

puh.  044 718 5417

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                     Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                       Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että joukkoliikennepäällikkö Kaisu Matinniemi ja suunnittelupäällikkö Ari Räsänen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 


 

 

 

Liitteet

2

8528/2016 Kaavoituskatsaus 2017

 

3

8528/2016 Asemakaavoituksen suunnitteluohjelma 2017

 

4

8528/2016 Kunnallisteknisen suunnittelun investointiohjelma 2017-2020

 

5

8528/2016 Kunnallistekniset suunnittelu- ja rakentamiskohteet 2017

 

6

8528/2016 Yleiskaavoitusohjelma 2017

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy kaavoitusohjelmat ja kaavoituskatsauksen ja

2. merkitsee tiedoksi muut kaupunkisuunnittelupalvelujen keskeiset suunnittelu- ja työohjelmat.

 

Päätös                                          Merkittiin, että va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen ja asemakaavapäällikkö Martti Lätti olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Juha Romppanen ja Martti Lätti poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

                                                      Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.