Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 12 

Kaupunginhallitus

21 §

16.1.2017

 

§ 12

Asianro 223/01.02.01/2017

 

 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokouspalkkioiden tarkistaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 16.1.2017 21 §

 

 

                                            Kaupunginlakimies Vesa Toivanen

                                            Kaupunginkanslia

 

                                            Kuntavaalit toimitetaan 9.4.2017 ja vaalien ennakkoäänestys kotimaassa 29.3-4.4 välisenä aikana. 

 

                                            Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä vastaavat 6 vaalitoimintaa ja vaalipäivän äänestyksestä vastaavat 49 vaalilautakuntaa. Vaalien yleisestä järjestämisestä ja tuloslaskennasta vastaa keskusvaalilautakunta.

 

                                            Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten tulee edustaa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilain muutoksen myötä vaalilautakuntiin ei voida enää valita jäseniksi vaaleissa ehdolla olevia henkilöitä. Tämä tulee vaikeuttamaan jäsenten nimeämistä erityisesti tulevissa kuntavaaleissa ehdokkaiden suuren lukumäärän vuoksi. Puolueiden kunnallisjärjestöjen tarkoituksena on pyrkiä aktivoimaan erityisesti nuoria osallistumaan vaalilautakuntien ja –toimikuntien työskentelyyn.

 

                                            Keskusvaalilautakunnan sekä vaalilautakunnan ja -toimikunnan

                                            puheenjohtajalle ja jäsenille suoritetaan kultakin äänestys- ja tarkastuspäivältä luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 4 §:n määrittämät palkkiot, joihin sisältyy korvaus vaalitoimituksen päätyttyä suoritettavasta laskentatyöstä. Palkkioita on tarkistettu viimeksi vuonna 2013. Palkkioiden tarkistamisella pyritään osaltaan tukemaan vaalitoimituksen järjestämisestä vastuullisten toimielinten toimintaa ja riittävän jäsenmäärän valintaa. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi kiinteä vaalikohtainen kertapalkkio aiemman kaupunginhallituksen erikseen vahvistaman palkkion sijaan.

 

                                            Palkkioita esitetään siten tarkistettavaksi seuraavasti (nykyinen palkkio sulkeissa):    

 

                                            Palkkiosäännön 4 §:n 1 momentti

 

                                            Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja 240 (220) euroa

                                            Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen 190 (170) euroa

                                            Vaalilautakunnan tai –toimikunnan puheenjohtaja 220 (200) euroa

                                            Vaalilautakunnan tai –toimikunnan varapuheenjohtaja 190 (170) euroa

                                            Vaalilautakunnan sihteeri 190 (170) euroa

                                            Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsen tai varajäsen 170 (150) euroa

 

 

 

                                            Palkkiosäännön 4 §:n 3 momentti

 

                                            Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajalle maksetaan kullakin kerralla vaali-                       kohtainen kertapalkkio 2.000 euroa. Tasavallan presidentin vaalin ollessa kak                                           sivaiheinen palkkio maksetaan kuitenkin vain kertaalleen.

                                                   

 

Esitys                                Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 4 §:ää muutetaan edellä mainituin tavoin 1.3.2017 lukien.  

 

 

                                            Valmistelija                                          

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 4 §:ää muutetaan edellä mainituin tavoin 1.3.2017 lukien.  

 

 

Päätös                              Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

10

223/2017 Minna Reijosen perustelut

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto päättää, että luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 4 §:ää muutetaan edellä mainituin tavoin 1.3.2017 lukien

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että valtuutettu Riitta Korhonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana ja että hänen tilalleen kokoukseen saapui varavaltuutettu Pirkko-Liisa Piironen.

 

Keskustelun kuluessa varavaltuutettu Ritva Hakulinen esitti, että päätösehdotus hylätään. Perustelut liitteenä 10. Esitystä ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi.

 

Tämän jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.