Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 3 

Kaupunginhallitus

398 §

19.12.2016

 

§ 3

Asianro 1479/01.00.02/2016

 

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 19.12.2016 398 §

 

Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu

 

Kaupunginjohtajan johtoryhmä käynnisti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelun päätöksellään 23.2.2016.

 

Tasa-arvotyöryhmään ovat kuuluneet Reija Huttunen, Sari Ihalainen, Hannu Issakainen, Isto Karjalainen, Raija Korhonen, Marita Koskinen, Raija Kovanen, Tanja Leppänen, Kauko Pursiainen, Säde Rytkönen, Tarja Savolainen, Vesa Toivanen ja Pauliina Tuisku. Puheenjohtajana toimi 30.9.2016 saakka Reija Huttunen ja 1.10.2016 alkaen Tanja Leppänen.

 

Työryhmä päätti 7.11.2016 pitämässään kokouksessa toteuttaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman samalla rakenteella kuin henkilöstöohjelma. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää syrjimättömyyden, tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden näkökulmat viranomaisen toiminnassa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestämisessä.

 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman luonnos on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 24.11.2016. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen suunnitelmaan pyydettiin kommentit palvelualueiden ja liikelaitosten johtoryhmiltä sekä Santran välityksellä koko henkilöstöltä. Saadut kommentit on soveltuvin osin otettu huomioon tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa.

 

Esimiehet ja henkilöstö perehdytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitteluun kevään 2017 aikana. Suunnittelu toteutetaan KuntaHR-tietojärjestelmän ryhmäkehityskeskustelu – työkalun avulla, jossa suunnitellaan työyksikkötasoiset toimenpiteet ja toteutetaan suunnitelman seuranta. . Suunniteluun liittyvän arvioinnin toteuttaminen edellyttää arviointikysymysten ja – väittämien jatkovalmistelua. Suunnittelutyön käytäntöön vieminen toteutetaan laatuverkoston kautta siten, että laatuverkostoryhmän jäsenet kouluttavat työyksiköt suunnitelman laatimiseen. Työnantajapalvelu vastaa tarvittavan tietojärjestelmätuen antamisesta. Tavoitteena on, että suunnitelmaa toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja työssä jatkuvana toimintatapana.

 

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma tulee voimaan kaupunginvaltuuston päätöstä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Täytäntöönpanon edellyttämät valmistelutoimenpiteet voidaan aloittaa kaupunginhallituksen päätöksellä.

 

                                           

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuuston  hyväksyttäväksi liitteenä olevan Kuopion kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman. 

 

 

Liitteet

 

1479/2016 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

 

1479/2016 Tasa-arvosuunnitelman laadinta-vaikutusten arviointi

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Markku Mattila

puh.  044 718 2231

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle liitteenä olevan Kuopion kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

1

1479/2016 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

 

2

1479/2016 Tasa-arvosuunnitelman laadinta-vaikutusten arviointi

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kuopion kaupungin tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman.


Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.