Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 06.02.2017 Pykälä 4 

Kaupunginhallitus

399 §

19.12.2016

 

§ 4

Asianro 4753/01.00.00/2016

 

 

Henkilöstöohjelma

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 19.12.2016 399 §

 

Henkilöstöjohtaja Markku Mattila
Työnantajapalvelu

 

Työnantajapalvelu on valmistellut kaupungin uutta henkilöstöohjelmaa yhteistyössä pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen sekä henkilöstö- ja hallintopäälliköiden kanssa. Henkilöstöohjelma sisältää myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman työelämän osalta.

 

Henkilöstöohjelman luonnos on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 24.11.2016. Yhteistyötoimikunnan käsittelyn jälkeen ohjelmaan pyydettiin kommentit palvelualueiden ja liikelaitosten johtoryhmiltä sekä Santran välityksellä koko henkilöstöltä. Saadut kommentit on soveltuvin osin otettu huomioon henkilöstöohjelmassa.

 

Esimiehet ja henkilöstö perehdytetään henkilöstöohjelman sisältöön ja toteuttamiseen kevään 2017 aikana. Ohjelman täytäntöönpano toteutetaan KuntaHR-tietojärjestelmän ryhmäkehityskeskustelu – työkalun avulla, jossa määritellään työyksikkötasoiset toimenpiteet ja toteutetaan ohjelman toteutuminen ja seuranta. Henkilöstösuunniteluun liittyvän arvioinnin toteuttaminen edellyttää arviointikysymysten ja – väittämien jatkovalmistelua. Henkilöstöohjelman suunnittelutyön käytäntöön vieminen toteutetaan laatuverkostn siten, että laatuverkostoryhmän jäsenet kouluttavat työyksiköt henkilöstösuunnitelman laatimiseen ja henkilöstöohjelman täytäntöönpanoon. Työnantajapalvelu vastaa tarvittavan tietojärjestelmätuen antamisesta ja muutenkin henkilöstösuunnittelun edellytysten toteuttamisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on, että henkilöstöohjelmaa toteutetaan päivittäisessä johtamisessa ja työssä jatkuvana toimintatapana.

 

Henkilöstöohjelma tulee voimaan kaupunginvaltuuston  päätöstä seuraavan kuukauden alusta alkaen. Täytäntöönpanon edellyttämät valmistelutoimenpiteet voidaan aloittaa kaupunginhallituksen päätöksellä.

 

 

Esitys                                Esitän, että kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuuston  hyväksyttäväksi liitteenä olevan Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman.

 

 

Liitteet

 

4753/2016 Henkilöstöohjelma

 

 

4753/2016 Henkilöstöohjelma vaikutusten arviointi

 

 

 

 

 

                                            Valmistelija                                          

Markku Mattila

puh.  044 718 2231

                                            etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus               Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus esittää edelleen kaupunginvaltuustolle  liitteenä olevan Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                              Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Markku Mattila oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

3

4753/2016 Henkilöstöohjelma

 

4

4753/2016 Henkilöstöohjelma vaikutusten arviointi

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kuopion kaupungin henkilöstöohjelman.

 

 

Päätös                                            Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.