Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.04.2017/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 53

Asianro 2944/00.03.00.00/2017

 

 

Suostumus toimeksiantoon BDO Oy / Sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavuuteen sekä Kuopion kaupungin talouden arviointiin liittyvän selvityksen hankinta

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

Kuopion kaupungin talous- ja rahoitusjohtaja on tehnyt päätöksen (24.3.2017) Sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavuuteen sekä Kuopion kaupungin talouden arviointiin liittyvän selvityksen hankkimisesta BDO Oy:ltä. Projektin arvioitu kokonaistyömäärä on 16-20 henkilötyöpäivää.

BDO Oy toimii kaupungin tilintarkastusyhteisönä. Tilintarkastuspalveluista tilikausille 2013-2016 tehdyn hankintasopimuksen mukaan valittu tilintarkastaja ei saa ottaa vastaan vuosittain yhteensä yli 10 päivää toimeksiantoja Kuopion kaupungilta ja tarjouspyynnössä luetelluilta tytäryhteisöiltä ilman tarkastuslautakunnan suostumusta.

 

BDO Oy on arvioinut tilintarkastajan riippumattomuutta:

Tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen (KuntaL 112 §). Tilintarkastajan riippumattomuutta ja sitä turvaavia menettelytapoja on käsitelty kuntalakia yksityiskohtaisemmin tilintarkastuslain 4 luvun 6§:ssä seuraavasti (kursiivilla esitetty teksti):

"Tilintarkastajan on oltava riippumaton 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimeksiantoa suorittaessaan ja järjestettävä toimintansa riippumattomuuden turvaavalla tavalla. Jos edellytykset riippumattomaan toimintaan puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta toimeksiantoa tai luovuttava siitä.

 

Tilintarkastajan ei kuitenkaan ole tarpeen kieltäytyä tai luopua toimeksiannosta, jos:
1) riippumattomuutta uhkaavia tekijöitä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä merkityksettöminä; tai
2) tilintarkastaja on ryhtynyt riippumattomuuttaan turvaaviin toimenpiteisiin.

Riippumattomuutta turvaaviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä ainakin jos:
1) tilintarkastajalla on taloudellisia tai muita etuuksia yhteisössä tai säätiössä tai tilintarkastajalla on muu kuin tavanomainen liikesuhde yhteisöön tai säätiöön;
2) tarkastettavana on tilintarkastajan oma toiminta;
3) tilintarkastaja toimii oikeudenkäynnissä tai muussa asiassa yhteisön tai säätiön puolesta tai sitä vastaan;
4) tilintarkastajalla on läheinen suhde henkilöön, joka kuuluu yhteisön tai säätiön johtoon tai joka on osallistunut toimeksiannon kohteena olevaan asiaan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai
5) tilintarkastajaa painostetaan.”

 

BDO Oy:n suorittamat työt ovat sen kaltaisia sote- ja maakuntauudistuksen vaikuttavuuteen sekä Kuopion kaupungin talouden arviointiin liittyvien selvitysten laatimiseen liittyviä palveluita, jotka eivät vaaranna tilintarkastuksen riippumattomuutta. Selvitystehtävä ei myöskään ole Kuopion kaupungin tilinpäätöksen kannalta merkittävä.

 

                                                         

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää saadun selvityksen perusteella antaa suostumuksen ko. toimeksiantoon.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa