Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.04.2017/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 54

Asianro 1278/00.03.00.00/2017

 

 

Vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelu

 

 

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

 

 

Kaupunginhallitus on 3.4.2017 § 116 hyväksynyt ja allekirjoittanut Kuopion kaupungin tilinpäätöksen vuodelta 2016 ja jättänyt sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi. Tilinpäätöskirja on lähetetty tarkastuslautakunnan jäsenille postissa 30.3.2017. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta esitellään tarkastuslautakunnalle johtavien viranhaltijoiden toimesta 13.4.2017.                                                    

 

Kunnanhallituksen on esitettävä kuntalain 115 §:n nojalla toimintakertomuksessa selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Tarkastuslautakunta arvioi kertomuksessaan valtuuston vuoden 2016 talousarviossa asettamien keskeisten/sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi lisäksi kaupungin toiminnan ja hallinnon tarkoituksenmukaisuutta. Arviointi perustuu tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa sekä henkilöstökertomuksessa esitettyihin tietoihin, tarkastuslautakunnan arviointikokouksiin sekä erillisiin tarkastustoimiston selvityksiin, tilintarkastajan raportteihin ja toimielinten päätöspöytäkirjoihin.

 

                                                         

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Tapani Laitinen

puh. +358 44 718 2808

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

 

Tarkastuslautakunta päättää aloittaa v. 2016 arviointikertomuksen laadinnan yleiskeskustelulla lautakunnalle toimitetun aineiston pohjalta.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin ja päätettiin jatkaa vuoden 2016 arviointikertomuksen valmistelua kokouksessa 26.4.2017.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa