Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 04.04.2017 Pykälä 21 

 

§ 21

Asianro 2667/02.08.00.01/2017

 

 

Asfaltointityöt 2017-2018

 

 

Esitys                                            Rakentamisyksikkö kilpailutti asfaltointityöt avoimella menettelyllä julkaisemalla tarjouspyynnön Hilmassa 5.2.2017 (Liite 1). Tarjouspyyntöä täydennettiin korjausilmoituksella 3.3.2018 julkaistulla ilmoituksella.

                                                                                                            

                                                      Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kolme urakoitsijaa. Tarjousten avaamispöytäkirja on esitetty liitteessä 2. Hankinnan valintaperusteena on halvin hinta.

 

                                                      Toimitusjohtaja esittää, että v. 2017-2018 päällystysurakoitsijaksi valitaan Lemminkäinen Oy hintaan 1337901,00 € (0 % alv.).

 

Liitteet

1

Tarjouspyyntö

 

2

Tarjousten avaamispöytäkirja

 

                                                      Valmistelija

                                                     

Kimmo Hälinen

puh.  044 718 5004

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Johtokunta päättää, että Mestarin asfaltointiurakoitsijaksi vuosille 2017-2018 valitaan Lemminkäinen Oy. Tarjouspyynnön mukaisista, mahdollisesta optiovuodesta 2019, päätetään erikseen sopimuskauden lopussa. Lopullinen tilaajaa sitova sopimus syntyy kuitenkin vasta, kun tilaaja ja urakoitsija ovat sopimuskatselmuksessa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja sopimus on allekirjoitettu.

Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan sen jälkeen, kun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen.

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                                      Kokouksessa havaittiin tarjousten avaamispöytäkirjassa virheellinen päivämäärämerkintä, joka korjataan pöytäkirjaan.