Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 04.04.2017 Pykälä 22


 

 

§ 22

Asianro 2668/02.08.00.01/2017

 

 

Työmaakuljetuspalveluiden hankinta

 

 

Esitys                                            Esitys 27.03.2017

                                                      kuljetuspäällikkö Petri Jäntti:

 

                                                      Mestar pyysi tarjoukset toiminnassaan tarvittavista ammattiliikenteessä käytettävästä kuljetuskalustosta ulkopuolisilta kuljetusyrittäjiltä Mestar:in johtokunnan hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.

 

                                                      Sovittujen periaatteiden mukaisesti pyydettiin tarjoukset julkiset hankinnat tietokannassa (HILMA) 3.1.2017 yksityisestä kuljetuskalustosta kaudelle 1.5.2017 – 30.4.2019.

 

                                                      Saadut tarjoukset avattiin Mestar:in kokoushuoneessa 2.3.2017 pidetyssä avaustilaisuudessa, jossa johtokunnan edustajana oli Taneli Vartiainen.

 

                                                      Tarjouksista tehtiin vertailutaulukot lajeittain ja painoluokittain. Näiden perusteella suoritettiin johtokunnan hyväksymien valintaperusteiden mukainen kuljetuskaluston pisteytys.

 

                                                      Kuljetuskaluston lopullisen valintajärjestyksen saamiseksi suoritettiin hyväksyttyjen ohjeiden mukaiset laskutoimitukset, jossa em. pisteytyksen perusteella saatu vertailuluku määrittää lopullisen valinnan kuhunkin työtehtävään. Suurimman vertailuluvun saanut tarjous on tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

 

                                                      Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksenantajan oli toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset yritystoiminnasta. Tilaajavastuu.fi palvelun kautta saatava yritysraportti hyväksyttiin tilaajavastuulain mukaiseksi selvitykseksi. Lisäksi vaadittiin todistus koko sopimuskauden voimassa olevasta sekä henkilö- että aineelliset vahinkotapaukset kattavasta yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta.

 

                                                      Kuljetuspalveluiden kokonaiskustannusvaikutus/vuosi on noin 1,5 milj. euroa.

                                                     

                                                      Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan sen jälkeen, kun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 7 a §:ssä tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen.

                                                                                 

                                                      Esityslistan viiteaineistona jaetaan kuljetuskalustontarjouspyyntö, avauspöytäkirja liitteineen sekä kokonaistaloudellisuusvertailutaulukot.

                                                     

                                                      Lisätietoja antaa kuljetuspäällikkö Petri Jäntti, puh. 044 7185 741.

 

Viiteaineisto

1

Avauspöytäkirja 2 3 2017

 

2

tptyömaakuljetukset 2017_allekirjoitus

 

3

kuljetusehdot 2017

 

4

kuljetuskalustotarjous 2017_liite

 

5

kuljetuskalustotarjous 2017_liite 2

 

6

kuljetuskalustotarjous 2017_liite 3

 

7

Kuljetuskalustovertailu 2017 (maansiirtoautot)

 

8

Kuljetuskalustovertailu 2017 (nosturiautot)

 

9

Kuljetuskalustovertailu 2017 (pakettiautot)

 

10

kuljetussopimus 2017_luonnos

 

                                                      Valmistelija

                                                     

Petri Jäntti

puh.  044 718 5741

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Johtokunta päättää Mestar:in työkohteisiin ko. tarjouspyyntökaudella työllistettävän kuljetuskaluston kokonaistaloudellisuuspisteytyksen perusteella lasketun edullisuusjärjestyksen mukaisesti.          
                           
Esityslistan viiteaineistona jaetaan johtokunnanjäsenille


- työmaakuljetustarjouspyyntö kuljetusehtoineen
- avauspöytäkirja
- kokonaistaloudellisuusvertailutaulukot

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.