Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 04.04.2017 Pykälä 23


 

 

§ 23

Asianro 2674/02.08.00.01/2017

 

 

Työkoneiden vuokraus / Koneurakoitsijoiden valinta

 

 

Esitys                                            Esitys 27.03.2017

                                                      kuljetuspäällikkö Petri Jäntti:

 

                                                      Mestar pyysi tarjoukset toiminnassaan tarvittavista maanrakennustyökoneista ulkopuolisilta koneyrittäjiltä Mestar:in johtokunnan hyväksymien toimintaohjeiden mukaisesti.

 

                                                      Sovittujen periaatteiden mukaisesti pyydettiin tarjoukset julkiset hankinnat tietokannassa (HILMA) 3.1.2017 yksityisestä työkonekalustosta kaudelle 1.5.2017 – 30.4.2019.

 

                                                      Saadut tarjoukset avattiin Mestar:in kokoushuoneessa 2.3.2017 pidetyssä avaustilaisuudessa, jossa johtokunnan edustajana oli Taneli Vartiainen.

 

                                                      Tarjouksista tehtiin vertailutaulukot konelajeittain ja painoluokittain. Näiden perusteella suoritettiin johtokunnan hyväksymien valintaperusteiden mukainen koneiden pisteytys, johon Mestar:in työmaapäälliköt ja työnjohtajat antoivat omat pisteytykset kuljettajien osalta.

 

                                                      Konepisteytyksessä huomioitiin tarjoushinta, koneen ikä sekä kuljettajan ammattitaito. Kuljettajan arviointi perustuu kuljettajan ammattitaidon, tehokkuuden, palvelun laadun ja luotettavuuden arviointiin. Lisäksi kuljettajan pisteytykseen vaikuttavat työkokemusvuodet kunnallisteknisissä töissä.

 

                                                      Mikäli yrityksellä ja sen henkilökunnalla ei ollut aikaisempaa näyttöä tilaajan töistä, tarjoajan oli liitettävä tarjoukseensa tältä osin tarvittava selvitys, johon perustuen kuljettajan arviointi kuljettajan ammattitaidon, tehokkuuden, palvelun laadun ja luotettavuuden osalta oli tehtävissä.

 

                                                      Koneiden lopullisen valintajärjestyksen saamiseksi suoritettiin hyväksyttyjen ohjeiden mukaiset laskutoimitukset, jossa em. pisteytyksen perusteella saatu vertailuluku määrittää lopullisen valinnan kuhunkin työtehtävään. Suurimman vertailuluvun saanut tarjous on tilaajan kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin.

 

                                                      Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksenantajan oli toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset yritystoiminnasta. Tilaajavastuu.fi palvelun kautta saatava yritysraportti hyväksyttiin tilaajavastuulain mukaiseksi selvitykseksi. Lisäksi vaadittiin todistus koko sopimuskauden voimassa olevasta sekä henkilö- että aineelliset vahinkotapaukset kattavasta yritystoiminnan vastuuvakuutuksesta (vakuutussummat aineellisissa vahingoissa 100 000 € ja henkilövahingoissa 1 000 000 €).

 

                                                      Konevuokrauksen kokonaiskustannusvaikutus/vuosi on noin 2 milj. euroa.

                                                     

                                                      Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan sen jälkeen, kun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 7 a §:ssä tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen.

                                                     

                                                      Esityslistan viiteaineistona jaetaan työkonetarjouspyyntö, avauspöytäkirja liitteineen, pisteytysvertailutaulukot ja kokonaistaloudellisuusvertailutaulukot.

                                                                                 

                                                      Lisätietoja antaa kuljetuspäällikkö Petri Jäntti, puh. 044 7185 741.                           

 

Viiteaineisto

11

Avauspöytäkirja 2 3 2017

 

12

Vertailutaulukot2017 (KKT 06 R)_viher

 

13

Vertailutaulukot2017 (KUP)

 

14

Vertailutaulukot2017 (MUUT)

 

15

vuokrausehdot 2017

 

16

tarjouslomake 2017

 

17

tptyökoneet 2017_allekirjoitus

 

18

työkonevuokrasopimus 2017_luonnos

 

19

Vertailutaulukot2017 (KKHp)_infra

 

20

Vertailutaulukot2017 (KKHp)_viher

 

21

Vertailutaulukot2017 (KKHt)_infra

 

22

Vertailutaulukot2017 (KKHt)_viher

 

23

Vertailutaulukot2017 (KKT 06 R)_infra

 

                                                      Valmistelija

                                                     

Petri Jäntti

puh.  044 718 5741

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Johtokunta päättää, että Mestar:in työkohteisiin ko. tarjouspyyntökaudella otettavat koneurakoitsijat valitaan rakentamiskoneiden pisteytyksen perusteella lasketun edullisuusjärjestyksen mukaisesti.
                                                      
Esityslistan viiteaineistona jaetaan johtokunnanjäsenille


- työkonetarjouspyyntö vuokrausehtoineen
- avauspöytäkirja
- pisteytysvertailutaulukot
- kokonaistaloudellisuusvertailutaulukot

 

Päätös                                          Päätösehdotus hyväksyttiin.