Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 04.04.2017 Pykälä 24


 

 

§ 24

Asianro 2685/00.01.02.00/2017

 

 

Yhtiömuotoselvitys

 

 

Esitys                                            Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta on käsitellyt strategian toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä kokouksessaan 8.11.2016 §39. Johtokunta päätöksenään kysyi omistajaohjauksen kantaa, onko Mestarilla edellytyksiä toiminnan jatkoon liikelaitoksena tilanteessa, jossa Mestar ei voi osallistua nykyisen laintulkinnan mukaan kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin. Omistajaohjaus käsitteli asiaa 21.11.2016 §75. Päätöksessä omistajaohjausjaosto ohjeistaa Mestar liikelaitosta laadituttamaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta selvityksen liikelaitoksen toimintojen yhtiöittämisvaihtoehdoista.

                                                      Selvityksen on laatinut, kaupungin kilpailuttaman sopimuksen mukaisesti, NAG Oy. Selvitys poikkeaa edellisistä selvityksistä tilaajanäkökulman huomioimisella ja yksikkötason vaikutusten selvittämisessä.

 

                                                      Toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana. Uusi hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Mahdollisuus toimia markkinoilla rajattiin entistä pienemmäksi. Samalla kuntalaki estää osallistumasta tilaajien kilpailutuksiin. Näihin lainsäätäjien asettamiin rajoituksiin pystyisimme sopeutumaan, mikäli suurimmat tilaajat tekisivät hyvää yhteistyötä ja tilaajilla olisi selkeät hankintastrategiat. Niiden puuttuessa joudumme itse reagoimaan muuttuneeseen toimintaympäristöön.

 

Viiteaineisto

24

Mestar - Selvitys (Maaliskuu 2017) FINAL

 

 

                                                     

Päätösehdotus                          Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Johtokunta keskustelee ja päättää päätöksenteon aikataulun.

 

Päätös                                          Johtokunta keskusteli yhtiömuotoselvityksestä. Puheenjohtaja teki esityksen, että johtokunnan päätösesitys Mestarin tulevasta rakenteesta tehdään seuraavassa kokouksessa 2.5.2017.

 

                                                      Mari Huohvanainen teki seuraavat muutosesitykset Taneli Vartiaisen kannattamana pöytäkirjaan merkittäviksi:

 

                                                      Esitys 1

 

                                                      Kuopiossa omistajapoliittinen ohjelma on päivitetty elokuussa 2014. Uusi hankintalaki on tullut voimaan 1.1.2017 ja uusi kuntalaki muutoksineen otetaan käyttöön kesäkuussa 2017. Näissä molemmissa laeissa on merkittäviä uudistuksia koskien kuntakonsernia mukaan lukien liikelaitokset ja kunnalliset osakeyhtiöt. Omistajapoliittisen ohjelman ja linjausten päivittäminen vastaamaan lainsäädännön muutoksia (kuntalaki, hankintalaki) on Kuopiossa erittäin ajankohtainen ja tärkeä kuntakonsernin ympärillä tapahtuvien merkittävien muutosten johdosta.

 

                                                      Kuopio tarvitsee ajantasaisen omistajapoliittisen ohjelman ja omistajapoliittiset linjaukset ohjeeksi kaupungin luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien ja suunniteltujen yksittäisten päätösten pohjaksi.

 

                                                      Ajantasaisten omistajapoliittisten linjausten puutteilla on ollut merkittävää haittaa mm. Mestar johtokunnan kokouksissa, joissa Mestar liikelaitoksen tulevaisuutta on käsitelty. Ajantasaisilla omistajapoliittisilla linjauksilla on erittäin suuri vaikutus, mihin suuntaan tulevaisuudessa lopulta päätetään edetä. Mestar johtokunnan on mahdotonta tehdä saatavilla olevilla tiedoilla päätöksiä Mestar liikelaitoksen tulevaisuuteen liittyen.

 

                                                      Mestar johtokunta esittää, että Kuopion kaupungin on päivitettävä omistajapoliittinen ohjelma ja linjaukset vastaamaan lainsäädännön muutoksia ennen kuin yhtiömuotoselvityksessä voidaan Mestar johtokunnassa edetä.

 

                                                      Esitys 2

 

                                                      NAG:n (konsulttiyritys) Mestar liikelaitokselle tekemä (Mestarin mahdolliset yhteisömuodon-vaihtoehtojen arviointi, maaliskuu 2017) selvitys on räikeästi faktojen osalta puutteellinen ja selkeästi vain yhtä vaihtoehtoa suosiva. Mestar johtokunta esittää, että edellä mainittuihin seikkoihin vedoten selvitys avataan uudestaan, jossa selvityksessä olleiden yhtiömuotojen lisäksi yhtiömuotovertailuun otetaan mukaan myös virastomalli ja selvitys jatketaan loppuun sen jälkeen, kun Kuopion kaupunki on saanut päivitettyä omistajapoliittisen ohjelman ja omistajapoliittiset linjaukset vastaamaan lainsäädännön muutoksia.

 

                                                      Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti äänestettäväksi asiassa siten, että ne, jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mari Huohvanaisen esitystä, kannattavat EI.

 

                                                      Nimenhuutoäänestyksellä suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 JAA- ääntä ja 2 EI- ääntä.

 

                                                      - JAA: Pasi Lepistö, Eeva Happonen, Kari Maaranen ja Ilkka Raninen

 

                                                      - EI: Mari Huohvanainen ja Taneli Vartiainen

 

                                                      Puheenjohtajan esitys jää voimaan.